SAP opublikował nowy raport na temat zrównoważonego rozwoju

Nowy raport za 2011 rok inspiruje czytelników do dyskusji na temat wkładu SAP w działania, których celem jest zapewnienie lepszego i bardziej dostatniego życia ludziom na całym świecie

Walldorf, NiemcyFirma SAP AG opublikowała raport na temat zrównoważonego rozwoju firmy za rok 2011, opracowany z myślą o klientach, partnerach, pracownikach, udziałowcach i opinii publicznej. Raport omawia innowacyjne rozwiązania SAP z obszaru oprogramowania do zarządzania energią i wsparcia zrównoważonego rozwoju, a także proces przekształcania się SAP w coraz bardziej zrównoważone przedsiębiorstwo oraz strategię firmy w zakresie inwestycji społecznych. Raport, dostępny do pobrania pod adresem www.SAPSustainabilityReport.com, jest powiązany i publikowany razem z aktualnym Raportem rocznym za rok 2011. Forma elektroniczna raportu nt. zrównoważonego rozwoju została wzbogacona o większe możliwości interakcji z czytelnikami, od interaktywnych wykresów i ciekawych historii nt. przekształcania się firmy, po mechanizm umożliwiający czytelnikom wypowiadanie się na istotne dla nich tematy.

Raport na temat zrównoważonego rozwoju firmy za rok 2011:

  • Prezentuje oprogramowanie SAP, w tym rozwiązania do zarządzania energią i środowiskiem naturalnym, zrównoważonym łańcuchem dostaw, ryzykiem operacyjnym, zrównoważoną siłą roboczą, jak również rozwiązania do tworzenia raportów i analiz na temat zrównoważonego rozwoju;
  • Wyjaśnia, w jaki sposób już piąty rok z rzędu firmie SAP udało się ograniczyć emisję dwutlenku węgla, utrzymując od roku 2008 koszty na poziomie 190 milionów EUR;
  • Informuje, w jaki sposób firma SAP poprawiła w ciągu jednego roku o 9 procent zaangażowanie pracowników;
  • Prezentuje globalny cel, aby do roku 2017 odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych osiągnął 25%;
  • Zawiera informacje o charakterze finansowym i pozafinansowym w ramach zintegrowanych procesów raportowania SAP;
  • Opisuje, w jaki sposób strategia inwestycji społecznych firmy SAP wpłynęła na życie 1 miliona osób w 2011 roku;
  • Powstał zgodnie z rygorystycznymi normami gromadzenia i przejrzystości danych, w szczególności zgodnie z rozszerzonym zakresem 3. protokołu dotyczącego emisji gazów cieplarnianych;
  • Uzyskał ocenę GRI A+ nadawaną przez organizację Global Reporting Initiative;
  • Umożliwia czytelnikom wymianę opinii, pomysłów i inspiracji, zarówno za pośrednictwem samego raportu, jak i portali społecznościowych.

“Nasz nowy raport stanowi kamień milowy w dążeniu SAP do zapewniania ludziom na całym świecie lepszego i bardziej dostatniego życia” – stwierdził Peter Graf, główny specjalista ds. zrównoważonego rozwoju w firmie SAP. “SAP to firma, która opiera się na koncepcji innowacyjności i zgodnie z nią się rozwija. Dlatego bardzo cieszy nas możliwość wspierania coraz większej liczby przedsiębiorstw, które chcą prowadzić bardziej dochodową i zrównoważoną działalność na całym świecie – dotyczy to również naszej firmy. Jesteśmy dumni z tego, że nasze wysiłki zostały docenione przez indeks Dow Jones Sustainability Index, organizację Carbon Disclosure Project, amerykańską agencję ochrony środowiska oraz inne organizacje. Z niecierpliwością czekamy na propozycje i inspirujące przemyślenia czytelników naszego nowego raportu”.

Dodatkowe informacje można też znaleźć na stronie www.SAPSustainabilityReport.com oraz w serwisie prasowym firmy SAP. Informacje o firmie SAP można śledzić w serwisie Twitter: @sapnews oraz @sustainableSAP. Można również wziąć udział w konwersacji oznaczonej identyfikatorem #sustainableSAP.

Informacje o firmie SAP

Jako lider rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw, firma SAP pomaga przedsiębiorstwom różnej wielkości i z różnych branż uzyskiwać lepsze wyniki. Rozwiązania firmy SAP pozwalają przedsiębiorstwom i ich pracownikom efektywniej współpracować i lepiej wykorzystywać posiadane informacje biznesowe w celu zdobycia przewagi nad konkurencją ― zarówno na zapleczu, jak i na sali spotkań zarządu, w magazynie i w sklepie, z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych i urządzeń przenośnych. Aplikacje i usługi SAP pomagają ponad 183 tys. klientów (łącznie z klientami przejętej firmy Sybase) stale zwiększać zyski, szybko reagować na potrzeby rynku i rozwijać się w sposób zrównoważony. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.sap.com.

Informacje o firmie SAP można śledzić w serwisie Twitter: @sapnews.

Kontakt dla mediów:
Dominika Krzyżanowska-Kidała, +48 22 541 67 34, dominika.krzyzanowska-kidala@sap.com