Testy obciążeniowe potwierdzają skalowalność rozwiązań SAP for Utilities oraz ich zdolność do przetwarzania wielkich ilości danych

SAP NEWSBYTEFirma SAP AG poinformowała o pomyślnym przeprowadzeniu dwóch testów obciążeniowych, które ponownie potwierdziły zdolność rozwiązań SAP for Utilities do przetwarzania wielkich ilości danych z imponującą wydajnością. Informacja ta została opublikowana podczas konferencji “SAP Conference for Utilities 2012”, która odbywa się w Madrycie w dn. 17-19 kwietnia.

W celu sprawdzenia zdolności operacyjnych zestawu rozwiązań SAP for Utilities, przeprowadzono dwa testy. W pierwszym mierzono wydajność wymiany danych o zużyciu pomiędzy operatorami energetycznych sieci dystrybucyjnych a dostawcami energii; wymiana taka występuje powszechnie na rynkach regulowanych. Drugi test, przeprowadzony wspólnie z partnerami technologicznymi SAP, dotyczył danych o indywidualnym zużyciu energii przez klientów. Przy założeniu, że system obsługuje 10 mln klientów i przetwarza ok. 1 mld wartości danych na dobę, przeprowadzono symulację naliczania rachunków dla 500 tys. klientów dziennie.

Działanie zestawu rozwiązań SAP for Utilities zostało pomyślnie zweryfikowane w obu testach na sprzęcie o umiarkowanej konfiguracji, z architekturą dwuwarstwową. System SAP i serwer bazy danych działały na serwerach średniej kategorii, odpowiednio z ośmioma procesorami i 96 GB pamięci operacyjnej oraz czterema procesorami i 256 GB pamięci operacyjnej. Szczegółowe wyniki testów są następujące (podano przepustowość na godzinę, w zaokrągleniu):

  • przesyłanie danych o indywidualnym zużyciu z systemu unifikacji danych pomiarowych (MDUS) lub systemu zarządzania danymi pomiarowymi (MDM) do systemu SAP: maksymalnie 1,34 mld wartości na godzinę
  • naliczanie rachunków dla poszczególnych liczników, w tym agregacja danych o indywidualnym zużyciu w czterech strefach czasowych dla każdego licznika: maksymalnie 3,43 mln na godzinę
  • przesyłanie stref czasowych z systemu MDUS/MDM: prawie 80 mln na godzinę (dla 20 mln liczników)
  • naliczanie rachunków dla poszczególnych liczników na podstawie stref czasowych pobranych z systemu MDUS/MDM: maksymalnie 4,65 mln na godzinę
  • wysyłanie zmierzonych danych o zużyciu do partnerów rynkowych: maksymalnie 11,2 mln sekwencji czasowych na godzinę, co odpowiada ponad 1 mld pojedynczych wartości zużycia
  • odbieranie zmierzonych danych o zużyciu od partnerów rynkowych: maksymalnie 15,9 mln sekwencji czasowych na godzinę, co odpowiada ponad 1,5 mld pojedynczych wartości zużycia.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie “SAP for Utilities” w serwisie sap.com. Dodatkowe informacje można znaleźć w serwisie prasowym firmy SAP (SAP Newsroom). Informacje o firmie SAP można też śledzić w serwisie Twitter: @sapnews.

Kontakty z mediami:

Birgit Krauter, +49 (0) 151 44614373, birgit.krauter@sap.com, CET

Dominika Krzyżanowska-Kidała, SAP, +48 22 541 67 34, dominika.krzyzanowska-kidala@sap.com, CET