Aplikacje mobilne SAP łączą przedsiębiorstwa ikonsumentów — od sali spotkań zarządu po centrum handlowe

Aplikacje mobilne SAP umożliwiające współpracę między przedsiębiorstwami i pracownikami (B2E) oraz konsumentami (B2C) a także dynamicznie rozwijający się ekosystem partnerów podnoszą poziom wydajności pracowników, zapewniają lepszą obsługę klientów i umożliwiają realizację transakcji handlowych

Orlando, FlorydaZgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wdrożenia nowatorskich rozwiązań mobilnych umożliwiających współpracę między przedsiębiorstwami i konsumentami, firma SAP AG zaprezentowała nową rodzinę aplikacji mobilnych. Zostały one zaprojektowane z myślą o podniesieniu wydajności działań użytkowników niezależnie od miejsca, w którym się znajdują — w pracy, w domu lub w czasie relaksu. Przy wsparciu dynamicznie rozwijającego się ekosystemu partnerów nowe aplikacje mobilne SAP stanowią podstawę dla dalszego rozwoju, zapewniając mobilny dostęp do funkcji obsługujących takie obszary, jak kadry (HR), zrównoważony rozwój, finanse, sprzedaż i handel mobilny. Oferta obejmuje zaktualizowane wersje istniejących aplikacji mobilnych SAP, które są dostępne na znacznie większej liczbie platform mobilnych, takich jak Android i RIM BlackBerry. Informacje te opublikowano podczas konferencji SAPPHIRE NOW, która odbywa się w Orlando na Florydzie, w dniach 14-16 maja, 2012 roku.

Aplikacje mobilne przekształcają urządzenia w praktyczne narzędzia poprawiające wydajności pracy. Dzięki nim użytkownicy mogą realizować działania szybciej, niezależnie od tego, czy chodzi o wprowadzanie do systemu kosztów delegacji, organizację spotkania z klientem, analizowanie potencjalnych zagrożeń dla zdrowia, udzielanie konsultacji lekarskiej przy łóżku chorego, czy odwiedziny w ulubionym sklepie w celu zakupu towaru, którego aktualnie brakuje w magazynie. Innowacyjne rozwiązania firmy SAP i jej partnerów zapewniają użytkownikom szybki dostęp do różnorodnych aplikacji mobilnych, znacznie ułatwiających podejmowanie trafnych decyzji, niezależnie od czasu i miejsca.

“Firma SAP konsekwentnie wywiązuje się ze zobowiązania w zakresie udostępniania nowatorskich i atrakcyjnych aplikacji mobilnych, przeznaczonych dla milionów ludzi” — stwierdził Sanjay Poonen, prezes i szef działu rozwiązań mobilnych (Mobile Division) w firmie SAP. “Interakcja z rozwiązaniami mobilnymi wypełnia ludziom większość każdego dnia, w związku z czym priorytetowym celem dla większości przedsiębiorstw jest znalezienie metod na uproszczenie codziennych zadań realizowanych przez pracowników i klientów. Firma SAP jest liderem rozwiązań dla przedsiębiorstw chcących usprawnić swoje funkcjonowanie przy użyciu prostych w obsłudze aplikacji mobilnych, które poradzą sobie z zarządzaniem i analizą wolumenu danych przyrastającego w lawinowym tempie — zacieśniając relacje między przedsiębiorstwami i ludźmi”.

Mobilizacja zadań dla pracowników w podróży
Wprowadzanie kosztów delegacji to dla większości pracowników zło konieczne. Większość systemów obsługujących delegacje i związane z nimi wydatki wymagają od pracowników logowania się do systemów zaplecza za pośrednictwem komputera. SAP udostępnia pracownikom mobilnym narzędzie ułatwiające wprowadzanie wydatków podczas podróży. W rezultacie nie muszą oni wykonywać tego żmudnego zadania po powrocie z delegacji. Aplikacja mobilna SAP Travel Expense Report pozwala w prosty sposób tworzyć raporty z wydatków podczas podróży służbowej, przy użyciu urządzenia przenośnego. Przykładowo użytkownicy mogą oszczędzić dużo czasu, dodając informacje o obciążeniach firmowej karty kredytowej. Mogą również szybko sfotografować paragon, aby po kilku kliknięciach umieścić go w systemie bezpośrednio z restauracji.

Nowa aplikacja mobilna SAP Learning Assistant pomaga uczestnikom kursów poznawać i przyswajać treść kursów w dowolnym czasie i miejscu. Aplikacja uzyskuje dostęp do rozwiązania SAP Learning Solution i pozwala osobom uczącym się przeszukiwać dostępne materiały szkoleniowe, zarządzać rezerwacjami kursów, jak również pobierać i odtwarzać treść kursów w trybie online, obsługując różnorodne formaty plików bezpośrednio z iPada. Uczestnicy kursów mogą wyświetlać osobiste powiadomienia o wygasających i wymaganych kwalifikacjach, jak również o kursach zalecanych w celu wypełnienia wymogów kwalifikacyjnych w odpowiednim terminie. Pracownicy chcący przyswoić sobie treść kursów poza centrum szkoleniowym mogą już to zrobić w bardzo prosty i szybki sposób — nawet bez dostępu do Internetu.

Aplikacja mobilna SAP Customer Briefing, przeznaczona dla dyrektorów handlowych, udostępnia konsolę funkcjonującą w czasie rzeczywistym, pomagającą przygotować się do spotkania z klientem. Konsola zapewnia natychmiastowy dostęp do najważniejszych danych o kliencie, wyświetlanych w przystępny sposób. Aplikacja zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w wewnętrzne dane dotyczące zarządzania kontaktami z klientem (CRM), jak również w wewnętrzne procesy biznesowe i źródła wiadomości. Wszystkie informacje są dostępne nawet w czasie podróży. Specjaliści handlowi mogą w prosty sposób wyświetlać informacje o klientach w formacie wizualnym. Dzięki temu będą wyjątkowo dobrze przygotowani do spotkania z każdym klientem.

Dzięki aplikacji mobilnej SAP EHS Safety Issue firmy, którym zależy na podniesieniu poziomu bezpieczeństwa, będą mogły liczyć na szybszy wgląd w zaistniałe problemy. Pracownicy mogą rejestrować problemy za pośrednictwem własnych urządzeń przenośnych. Wykonane zdjęcie lub zarejestrowany obraz wideo lub dźwięk mogą przesłać bezpośrednio do kierownika odpowiedzialnego za procesy BHP, w celu rozpoczęcia działań korygujących. Aplikacja ułatwia wszystkim pracownikom wzięcie udziału w procesie tworzenia bezpieczniejszego i bardziej zrównoważonego środowiska pracy, prewencyjnie ograniczając również ryzyko operacyjne.

Bliższy kontakt konsumentów i przedsiębiorstw z handlem mobilnym
Biorąc pod uwagę miliardy aplikacji mobilnych pobranych dotychczas, jak również setki milionów użytkowników na całym świecie korzystających z dobrodziejstw handlu mobilnego, można zauważyć, że przeznaczenie urządzeń przenośnych podlega stopniowej przemianie. Firma SAP wspiera te przełomowe przemiany, oferując wielokrotnie nagradzaną platformę do obsługi handlu i kontaktów z klientami mobilnymi, przeznaczoną dla przedsiębiorstw z sektora bankowego, telekomunikacyjnego, usług użyteczności publicznej, handlu detalicznego i dóbr konsumpcyjnych. Oferta rozwiązań Sybase 365 do obsługi handlu mobilnego jest już powszechnie wykorzystywana w wielu bankach i przez wielu operatorów mobilnych, świadczących usługi mobilnej bankowości oraz mobilnych płatności i przekazów pieniężnych, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Oferta rozwiązań Sybase 365 do obsługi handlu mobilnego stanowi podstawowy składnik najlepszej w branży platformy mobilnej SAP, która obsługuje niezwykle wydajne aplikacje i usługi mobilne wspierające relacje przedsiębiorstw z innymi przedsiębiorstwami (B2B) oraz konsumentami (B2C). Oferta ta obejmuje następujące rozwiązania:

 • Sybase 365 Mobile Banking, dzięki któremu abonenci mogą wypłacać, wymieniać, wpłacać i przekazywać pieniądze przy użyciu dowolnego urządzenia przenośnego. Użytkownik korzysta z własnego telefonu komórkowego jak z mikrobanku realizującego wszystkie operacje bankowe. W tego typu operacjach kluczowe znaczenie ma natychmiastowy dostęp do informacji, na przykład dotyczących zapytań o saldo rachunku, konfiguracji powiadomień o aktywności na koncie, opłat za rachunki, przelewów pieniężnych między osobami fizycznymi (P2P) i wnioskowania o nowe produkty. Rozwiązanie jest dostępne w wersji wspierającej bankowość mobilną dla banków detalicznych oraz obsługujących małe i średnie firmy, jak również duże korporacje.
 • Sybase 365 Mobile Payments, pozwalające ludziom korzystać z mobilnego portfela, przy użyciu którego można płacić za rachunki, spłacać pożyczki, realizować krajowe przelewy między osobami fizycznymi (do znanych i nieznanych beneficjentów), realizować przekazy pieniężne, doładowywać konta i płacić za zakup towarów oraz usług. Rozwiązanie zawiera wszystkie narzędzia i usługi niezbędne do zarządzania kontrahentami oraz sieciami agentów w krajach rozwijających się.
 • Sybase 365 Mobile Money, które umożliwia instytucjom finansowym wprowadzenie na rynek usługi finansowej bez konieczności otwierania oddziałów. W rezultacie produkty finansowe można oferować w segmentach klientów całkowicie pozbawionych dostępu do konta bankowego lub z niewystarczającym dostępem do takiego narzędzia, w niezwykle ekonomiczny sposób, całkowicie za pośrednictwem urządzenia przenośnego. Dla użytkownika końcowego pieniądze mobilne oznaczają możliwość realizacji przelewów gotówkowych, zapytań o saldo, płatności za rachunki, wpłat/wypłat gotówki za pośrednictwem oddziałów agencyjnych i bankomatów, jak również mikropłatności i spłat pożyczek. Natomiast agencje bankowe mają dostęp do pełnego zakresu informacji o klientach, danych KYC (Know Your Customer), raportów, zestawień opłat i nie tylko.
 • <Oferta rozwiązań Sybase 365 do obsługi handlu mobilnego stanowi podstawę dla wielu aplikacji i usług dostępnych dla klientów w czasie rzeczywistym w wielu wiodących instytucjach finansowych oraz u wielu operatorów usług mobilnych, takich jak banki Dutch Bangla-Bank i First Tennessee Bank oraz firma Telefónica.

  Ogólnobranżowa mobilizacja
  Firma SAP rozszerza funkcjonalność najważniejszych systemów rejestrujących dane, gwarantując mobilność procesów biznesowych w sektorze ochrony zdrowia, ubezpieczeń i handlu detalicznego:

 • Sklepy detaliczne i ich pracownicy mogą korzystać z aplikacji mobilnej SAP In-Store Product Lookup, zapewniającej zupełnie nowy poziom komfortu pracy. Dzięki niej kierownicy sklepów i agenci mogą zapewnić wyższą jakość obsługi klientów. Przykładowo pracownicy sklepu mogą określić dostępność towaru w czasie rzeczywistym, przy użyciu aktualnych informacji o zapasach, dzięki czemu klienci sklepu nie muszą już czekać na te informacje w kolejce przy kasie. Aplikacja wyświetla również informacje o produktach i stanach magazynowych w sklepie macierzystym, jak i we wszystkich pobliskich sklepach. Istnieje również możliwość skorygowania stanów magazynowych.
 • Firmy.ubezpieczeniowe mogą podnieść jakość obsługi klienta, korzystając z aplikacji mobilnej SAP Policyholder Lookup. Dzięki niej agenci ubezpieczeniowi mają dostęp do polis i wniosków o wypłatę odszkodowań w dowolnym czasie i miejscu. Aplikacja zapewnia lepszy wgląd w sprzedaż i obsługę klientów, udostępniając aktualne informacje na ich temat i ograniczając liczbę zapytań telefonicznych o zakres ubezpieczenia i status wniosku o odszkodowanie.

Rozwój serwisu SAP Store i ekosystemu aplikacji mobilnych
Firma SAP oferuje przemyślaną platformę mobilną i pakiet aplikacji dla przedsiębiorstw, zaprojektowane z myślą o zwiększeniu potencjału każdej firmy i poprawie wydajności realizowanych działań przy użyciu technologii mobilnych. Dzięki wprowadzeniu na rynek ponad 70 aplikacji SAP i partnerów, firma SAP kontynuuje rozwój sieci wiodących w branży producentów rozwiązań. Takie firmy, jak Advent Global i Principal Consulting sprawiają, że złożone rozwiązania mobilne stają się rzeczywistością.

Aplikacja mobilna Go Sell firmy Advent Global to kompleksowe rozwiązanie automatyzujące procesy handlowe. Dzięki niej handlowcy mogą mieć stały dostęp do informacji i prowadzić sprzedaż w podróży. Natychmiastowy dostęp do urządzeń przenośnych sprawia, że handlowcy mogą rejestrować rozmowy telefoniczne, reagować na szybkie zapytania klientów i uzyskiwać dostęp do ważnych informacji, takich jak możliwości handlowe i konsole. Wszystkie te działania realizowane są w ramach pełnego cyklu od zamówienia do zapłaty gotówką, niezależnie od miejsca, w którym handlowiec aktualnie się znajduje. Aplikacja nie tylko pozwala oszczędzić bezcenny czas, ale również eliminuje dodatkowe problemy związane z transportem raportów/formularzy w wersji papierowej i uzależnieniem od biura sprzedaży udostępniającego informacje w czasie rzeczywistym. Aplikację obsługują urządzenia iPhone, iPad i Blackberry oraz urządzenia z systemami Android i Windows Mobile. Rozwiązanie to wykorzystuje dane z komponentu SAP ERP Central Component (SAP ECC) i aplikacji SAP CRM.

Firma Principal Consulting Group z sukcesami obsługuje aplikację o nazwie Project Manager, która pozwala użytkownikom efektywnie zarządzać projektami poza biurem. Dzięki niej klienci mogą liczyć na dostęp do kompleksowego zestawu funkcji do zarządzania projektami, takich jak: możliwość weryfikacji i aktualizacji projektów, weryfikacja struktury podziału pracy, koordynacja pracy członków zespołu i przydzielonych zadań, rejestrowanie czasu realizacji zadań projektowych oraz weryfikacja konsol i strategicznych wskaźników KPI. Aplikacja pozwala oszczędzić dużo czasu i pieniędzy, zapewniając jednocześnie wszystkie informacje niezbędne dla kierownika projektu. Dzięki niej zadania zostaną zrealizowane na czas, bez przekraczania budżetu. Aplikacja jest dostępna w wersji na wszystkie najpopularniejsze urządzenia przenośne.

Wersja HTML5 serwisu SAP Store na iPada i tablety jest już dostępna i oferuje dynamiczny interfejs użytkownika. Udostępnione zostały również nowe wersje rodzimej aplikacji mobilnej SAP Store na systemy iOS (“SAP Mobile Apps” w serwisie iTunes) i Android (“SAP Store” w serwisie Google Play Store). Obsługują one kompletny proces zakupu realizowany przez rozwiązania mobilne, w tym płatności kartą kredytową

Aplikacje mobilne SAP dostępne na coraz większej liczbie platform
Firma SAP kontynuuje swoją ewolucję i tworzy ekosystem aplikacji mobilnych, aktualizując funkcje istniejących aplikacji i rozszerzając zakres ich dostępności o nowe platformy, np.:

 • Aplikacja mobilna SAP Customer Financial Fact Sheet, umożliwiająca przedstawicielom handlowym i opiekunom klienta weryfikację statusu finansowego swoich klientów w dowolnym czasie i miejscu, jest obecnie dostępna na iPadzie i urządzeniach z systemem operacyjnym Android w wersji 2.2 i nowszej.
 • Aplikacja mobilna SAP Payment Approvals, pomagająca przedsiębiorstwom zachować płynność poprzez zatwierdzanie płatności w dowolnymi miejscu i czasie, jest obecnie dostępna na urządzeniach z systemem operacyjnym Android w wersji 2.2 i nowszej.
 • Aplikacja mobilna SAP Electronic Medical Record, udostępniająca lekarzom istotne informacje o pacjentach i zapewniająca im natychmiastowy dostęp do historii choroby w wersji elektronicznej, bezpośrednio przy łóżku chorego, jest obecnie dostępna na urządzeniach z systemem Android 3.2 i na telefonie iPhone.
 • Aplikacja mobilna SAP GRC Policy Survey, umożliwiająca pracownikom odbiór, wypełnianie i składanie kwestionariuszy, testów i deklaracji dotyczących ładu korporacyjnego, ryzyka i zgodności z przepisami (GRC), jest obecnie dostępna na iPadzie.

Więcej informacji można znaleźć, klikając łącze: “Zrzuty ekranów: Aplikacje mobilne SAP łączą przedsiębiorstwa i konsumentów“. Informacje, wpisy w blogach, filmy i inne materiały dotyczące konferencji SAPPHIRE NOW, można znaleźć w serwisie prasowym dotyczącym wydarzeń.

SAPPHIRE NOW
W ramach konferencji SAPPHIRE NOW firma SAP oferuje swoim obecnym i potencjalnym klientom oraz partnerom jeszcze więcej możliwości nawiązania kontaktów z podobnymi przedsiębiorstwami, uczestnikami i opiniotwórcami z całego świata. Konferencja o bardzo szerokim zakresie, odbywająca się w czasie rzeczywistym w Orlando na Florydzie, w dniach 14–16 maja, 2012 r., pozwala uczestnikom lokalnym nawiązać kontakt z uczestnikami z całego świata, za pośrednictwem najnowocześniejszych studiów telewizyjnych i interfejsu internetowego, integrującego najnowsze portale społecznościowe i funkcje obsługi społeczności internautów. Uczestnicy biorący udział w konferencji lokalnie lub przez Internet mogą przyjrzeć się, w jaki sposób firma SAP realizuje swoją strategię w zakresie produktów i pomaga przedsiębiorstwom na całym świecie usprawnić procesy wewnętrzne. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.sapphirenow.com. Informacje o konferencji SAPPHIRE NOW można również śledzić w serwisie Twitter — @SAPPHIRENOW oraz w serwisie prasowym dotyczącym wydarzeń, pod adresem www.events.news.sap.com.
Materiały graficzne i filmowe dla mediów:
Webcasty, informacje prasowe, protokoły obrad “okrągłego stołu” dla mediów, prezentacje i posty w ramach blogów, dotyczące konferencji SAPPHIRE NOW, zostaną udostępnione w serwisie prasowym dotyczącym wydarzeń, pod adresem www.events.news.sap.com. Na stronie www.sap.com/photos znajdują się materiały filmowe przeznaczone do emisji oraz cyfrowe zdjęcia prasowe, które można przeglądać i pobierać. Na tej platformie znajdują się także materiały w wysokiej rozdzielczości, które mogą Państwo wykorzystać w swoich kanałach medialnych. Relacje wideo na różne tematy można znaleźć pod adresem www.sap-tv.com. Dostępne tam filmy użytkownicy mogą zamieszczać na własnych stronach internetowych. Można też przesyłać łącza do filmów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub uruchomić subskrypcję kanałów RSS z SAP TV. Informacje o firmie SAP można śledzić w serwisie Twitter: @sapnews
Informacje o firmie SAP
Jako lider rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw, firma SAP pomaga przedsiębiorstwom różnej wielkości i z różnych branż uzyskiwać lepsze wyniki. Rozwiązania firmy SAP pozwalają przedsiębiorstwom i ich pracownikom efektywniej współpracować i lepiej wykorzystywać posiadane informacje biznesowe w celu zdobycia przewagi nad konkurencją ― zarówno na zapleczu, jak i na sali spotkań zarządu, w magazynie i w sklepie, z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych i urządzeń przenośnych. Aplikacje i usługi SAP pomagają ponad 190 tys. klientów (łącznie z klientami przejętej firmy SuccessFactors) stale zwiększać zyski, szybko reagować na potrzeby rynku i rozwijać się w sposób zrównoważony. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.sap.com.
Kontakt dla mediów:

Amisha Gandhi, +1 (415) 341-7101, amisha.gandhi@sap.com, PDT
Scott Malinowski. +1 (978) 287-1793, scott.malinowski@sap.com, EDT
Biuro prasowe SAP, +49 (6227) 7-46315, czas CET; +1 (610) 661-3200, czas EDT; press@sap.com
Dominika Krzyżanowska-Kidała, +48 22 541 67 34, dominika.krzyzanowska-kidala@sap.com