SAP przedstawia strategię przyspieszonego przechodzenia na przetwarzanie w chmurze

Dzięki większej koncentracji firmy SAP na rozwiązaniach udostępnianych w chmurze klienci będą mogli skuteczniej zarządzać pracownikami, pieniędzmi, klientami i dostawcami
SAP wzbogaca pakiet SuccessFactors BizX o ważne komponenty, aby udostępnić najbardziej kompleksowy w branży, globalny pakiet aplikacji

Orlando, FlorydaFirma SAP AG zaprezentowała strategię przyspieszonego przechodzenia na przetwarzanie w chmurze, przedstawiając rozwiązania udostępniane w chmurze przeznaczone do zarządzania czterema obszarami działalności biznesowej ― pracownikami, pieniędzmi, klientami i dostawcami. Rozwiązania te będą oferowane w spójny sposób i będzie je można bezproblemowo integrować z oprogramowaniem biznesowym do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP). SAP zamierza w tym celu wykorzystać potencjał rynkowy firmy SuccessFactors, spółki należącej do SAP i jednego z największych na świecie dostawców rozwiązań udostępnianych w chmurze, a także założyciela i dyrektora generalnego tej firmy, Larsa Dalgaarda. Informację te opublikowano podczas konferencji SAPPHIRE NOW, która odbyła się w Orlando na Florydzie, w dniach 14–16 maja 2012 r.

“Jako wieloletni klient firm SAP i SuccessFactors, uważam tę strategię za jasną ścieżkę dalszego rozwoju, wykorzystującą i upraszczającą wszystkie najlepsze możliwości oferowane przez każdą z tych firm” ― powiedział Troy Barnett, dyrektor działu kadr (HR Processes) w firmie Under Armour. “SAP ma specjalistyczną wiedzę w zakresie procesów i doświadczenie branżowe, które wykorzystujemy w naszej bieżącej działalności biznesowej, a firma SuccessFactors oferuje nam aplikacje udostępniane w chmurze, z których tak lubią korzystać nasi pracownicy. Dysponując zasobami oferowanymi przez firmę SAP, w połączeniu z wizją i pasją Larsa Dalgaarda, spodziewamy się, że kombinacja ta przyniesie znakomite efekty”.

“Przetwarzanie w chmurze oznacza zupełnie nową koncepcję działania. Nasz liczący 5 tys. osób zespół będzie zapewniać klientom i ich wszystkim pracownikom stabilny dostęp do najlepszych w swojej klasie funkcji do zarządzania ludźmi, pieniędzmi, klientami i dostawcami” ― powiedział Lars Dalgaard, członek zarządu firmy SAP. “Celem tego zespołu jest zapewnienie maksymalnego poziomu niezawodności i bezpieczeństwa w chmurze. Już w konfiguracji standardowej zapewnimy integrację rozwiązań udostępnianych w chmurze i treści zewnętrznych z oprogramowaniem biznesowym wdrożonym w siedzibie klienta. Dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić na rynek kreatywne, innowacyjne, najlepsze w swojej klasie aplikacje, zapewniające znakomitą obsługę użytkowników”.

Nowa potęga w dziedzinie przetwarzania w chmurze
Od chwili sfinalizowania w lutym 2012 r. przejęcia przez SAP firmy SuccessFactors zespoły obu firm błyskawicznie połączyły siły, aby rozpocząć wdrażanie strategii przyspieszonego przechodzenia na przetwarzanie w chmurze. Firma SuccessFactors jest pionierem w dziedzinie przetwarzania w chmurze i uznanym liderem w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim (human capital management ― HCM). Natomiast firma SAP dysponuje dogłębną i niezrównaną wiedzą specjalistyczną na temat procesów biznesowych obsługiwanych przez rozwiązania udostępniane na żądanie i instalowane w siedzibie klienta. Wiedzę tę firma zdobyła w wyniku 40 lat działalności, które pozwoliły jej zgromadzić bogate zasoby własności intelektualnej i doświadczenia oraz zapewnić sukces wielu klientów. Działając wspólnie z firmą SuccessFactors, oraz z Larsem Dalgaardem jako szefem połączonego działu rozwiązań udostępnianych w chmurze (Cloud business unit), SAP zamierza teraz skierować ponad 5 tys. osób do prac związanych z projektowaniem, opracowywaniem i oferowaniem znakomitych rozwiązań udostępnianych w chmurze, które pozwolą ludziom znów pokochać pracę i wykonywać powierzone zadania z maksymalną wydajnością. Nowo utworzony dział rozwiązań udostępnianych w chmurze, obsługujący ponad 17 mln użytkowników, będzie się koncentrować na czterech obszarach rozwiązań, których celem będzie pomaganie klientom w zarządzaniu ich najważniejszymi zasobami i kontaktami biznesowymi.

SAP planuje oferować swoje rozwiązania udostępniane w chmurze, przeznaczone do wykorzystywania przez wiele podmiotów, w postaci pakietu luźno ze sobą powiązanych, najlepszych w swojej klasie aplikacji. Firma zamierza zaoferować klientom możliwość elastycznego wyboru i wdrażania tych aplikacji w dogodnym dla tych przedsiębiorstw tempie, w miarę rozwoju ich potrzeb biznesowych. Używane razem, aplikacje te sprawiają wrażenie pojedynczego rozwiązania ― zapewniają jednolity sposób obsługi użytkowników i klientów, a także spójność procesów i danych. Oferta rozwiązań udostępnianych w chmurze będzie zawierać aplikacje, które pomogą klientom firmy SAP lepiej zarządzać następującymi obszarami:

 • Pracownicy: Firma SAP zapowiedziała udostępnienie swojego najlepszego w branży, globalnego oprogramowania płacowego jako aplikacji opartej na chmurze, zintegrowanej z rozwiązaniem Employee Central ― podstawową aplikacją kadrową (HR) firmy SuccessFactors. Rozwiązanie to zostanie udostępnione w 10 krajach. Dziś jest wykorzystywane przez kilku partnerów strategicznych jako platforma do oferowania usług outsourcingu procesów biznesowych (business process outsourcing ― BPO). SAP zatrudnia ponad 200 pracowników działających we wszystkich regionach świata, którzy dbają o to, aby oferowane przez firmę rozwiązanie płacowe uwzględniało wszelkie przepisy i złożone problemy lokalne oraz było na bieżąco aktualizowane. Uzupełniając rozwiązania firmy SuccessFactors do zarządzania kwalifikacjami pracowników i obsługi podstawowych procesów kadrowych o globalne funkcje płacowe, firma SAP zamierza udostępnić w chmurze najbardziej kompleksowy pakiet aplikacji, który pomoże klientom efektywniej zarządzać ich pracownikami w ramach kompleksowych procesów kadrowych, od opracowania strategii po realizację.
 • Pieniądze: Mając za sobą wiele dziesiątków lat doświadczeń w zakresie globalnej lokalizacji zaawansowanych aplikacji finansowych, firma SAP poinformowała o planach udostępnienia przeznaczonego dla dużych przedsiębiorstw rozwiązania SAP Financials OnDemand, które pomoże tym klientom w zarządzaniu ich podstawowymi procesami finansowymi, a także procesami “od zamówienia do zapłaty” (order-to-cash) i “od faktury do zapłaty” (invoice-to-pay). Rozwiązanie to będzie zintegrowane z podstawowym rozwiązaniem kadrowym firmy SuccessFactors pod nazwą Employee Central. Firma SAP zamierza też udostępnić nową wersję rozwiązania SAP Travel OnDemand wyposażonego w dodatkowe funkcje integracji i funkcje mobilne, takie jak na przykład funkcja umożliwiająca ewidencjonowanie i przetwarzanie wydatków bezpośrednio z urządzenia mobilnego.
 • Klienci: Rozwiązanie SAP Sales OnDemand wykracza poza ramy przestarzałych możliwości istniejących, opartych na chmurze narzędzi do automatyzacji pracy handlowców. Rozwiązanie to udostępnia nowe możliwości marketingu i sprzedaży za pośrednictwem portali społecznościowych, nowe możliwości konfigurowania i dostosowywania do potrzeb klienta oraz nowe możliwości integracji z wdrożonym w siedzibie klienta oprogramowaniem SAP Business Suite, w tym z aplikacją do zarządzania kontaktami z klientem SAP Customer Relationship Management (SAP CRM). SAP rozszerza obecnie swoją ofertę rozwiązań CRM, aby pomóc firmom w pełni wykorzystać potencjał sieci społecznościowych. Firma poinformowała również o wprowadzeniu do sprzedaży rozwiązania SAP Social Customer Engagement OnDemand, które pomoże przedsiębiorstwom utrzymywać inteligentne kontakty z klientami za pomocą mediów społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter, w ramach wielokanałowego podejścia opracowanego zarówno z myślą o specjalistach ds. marketingu, jak i o serwisantach.
 • Do
  stawcy:
  Interakcje z dostawcami są nadal kluczowym czynnikiem warunkującym sukces klientów. Firma SAP zamierza zainwestować w rozwiązanie SAP Sourcing OnDemand do wyszukiwania strategicznych źródeł zaopatrzenia oraz do zarządzania dostawcami i cyklem życia umów. Rozwiązanie to będzie zintegrowane z wdrożonym w siedzibie klienta pakietem SAP Business Suite, a także z sieciowymi rozwiązaniami biznesowymi, takimi jak oprogramowanie SAP Information Interchange OnDemand, aby umożliwić sieciowe zarządzanie fakturami oraz wymianę informacji na potrzeby procesu “od nabycia do zapłaty” (procure-to-pay).

  Udostępniane w chmurze rozwiązania SAP opracowane w oparciu o podejście “Najpierw media społecznościowe, mobilność i funkcje analityczne”
  W udostępnianych w chmurze rozwiązaniach SAP wykorzystano zaawansowaną wiedzę specjalistyczną firmy w zakresie obsługi mobilności, współpracy i generowania danych analitycznych w celu obsługi procesów w chmurze. Dzięki temu klienci mogą skorzystać z efektu synergii i generować korzyści biznesowe zupełnie nowymi metodami. Bardzo atrakcyjny i intuicyjny interfejs użytkownika (UI) pozwala pracownikom z łatwością korzystać z funkcji systemu, aby jak najefektywniej wykonywać powierzoną im pracę. Wbudowane narzędzia do współpracy społecznościowej pomagają pracownikom zespołów współdziałać ze sobą w celu szybszego osiągania celów biznesowych ― ułatwiają współpracę zarówno z osobami rozproszonymi po całym świecie, jak i ze współpracownikami z sąsiedniego pomieszczenia. Dzięki tym możliwościom udostępnianym na platformie SAP HANA pracownicy mogą podejmować lepiej uzasadnione decyzje, natomiast integracja z ofertą rozwiązań SAP zainstalowanych w siedzibie przedsiębiorstwa umożliwia szybsze wdrażanie innowacji w poszczególnych działach biznesowych firmy.

  Współpraca społecznościowa w miejscu pracy: w ramach każdej aplikacji i każdego procesu biznesowego
  SAP dąży do dalszego wzmocnienia swojej strategii współpracy społecznościowej, udostępniając nowe możliwości współpracy między ludźmi i między danymi. Między innymi oferuje funkcje analityczne wbudowane bezpośrednio w oprogramowanie społecznościowe, aby umożliwić podejmowanie decyzji w oparciu o fakty. Oferuje też funkcje umożliwiające łatwą integrację środowisk społecznościowych z mechanizmami przeprowadzania formalnych szkoleń, aby zwiększyć zaangażowanie uczących się, a także aplikację na urządzenie iPad umożliwiającą współpracę w podróży. Ponadto, w niecałe dwa miesiące aktywowano możliwości kontaktów społecznościowych przeznaczone dla milionów użytkowników, które pozwalają im z łatwością dzielić się własną wiedzą specjalistyczną ze współpracownikami oraz korzystać z ich wiedzy, co dobitnie podkreśla korzyści zapewniane przez oprogramowanie społecznościowe.
  Sameer Patel, zatrudniony niedawno przez firmę SAP ekspert zajmujący się kształtowaniem kierunków rozwoju oprogramowania społecznościowego, kieruje teraz w firmie opracowywaniem strategii społecznościowej następnej generacji. Celem tej strategii jest połączenie bogatego dorobku firmy SAP w dziedzinie systemów, zarządzania danymi i procesów biznesowych z czołową pozycją i wiedzą firmy SuccessFactors w dziedzinie rozwiązań udostępnianych w chmurze z myślą o zapewnieniu możliwości kontaktów społecznościowych i współpracy w sposób przyspieszający realizację procesów biznesowych i zwiększający wydajność działalności biznesowej. SAP planuje udostępnić dalsze informacje na ten temat w nadchodzących miesiącach.

  Mobilne, umożliwiające dalszą rozbudowę, obsługiwane na platformie SAP HANA aplikacje udostępniane w chmurze z wykorzystaniem mechanizmów do udostępniania platformy jako usługi opracowanych przez firmę SAP i innego producenta
  Do bogatej oferty udostępnianych w chmurze rozwiązań mobilnych, które planuje wprowadzić na rynek firma SAP, należy też rozwiązanie SAP NetWeaver Cloud oferowane jako ujednolicona usługa PaaS (platform-as-a-service ― udostępnianie platformy jako usługi). Usługa ta będzie realizowana w oparciu o platformę SAP HANA wyposażoną w możliwości projektowania i wykonywania aplikacji, a także w bogaty zestaw usług, w tym usług zabezpieczenia, mobilnych i współpracy. Firma SAP potwierdziła także po raz kolejny swoje dążenie do otwartości, informując o zapewnieniu zgodności operacyjnej z czołowymi produktami PaaS innych producentów, w tym z platformą VMware Cloud Foundry, którą klienci będą mogli wykorzystywać wraz z usługami platformy oferowanymi przez rozwiązanie SAP NetWeaver Cloud, co pozwoli rozszerzyć rozwiązania SAP.

  Integracja środowiska hybrydowego z wykorzystaniem mechanizmów do udostępniania platformy jako usługi opracowanych przez firmę SAP i innego producenta
  Firma SAP uważa, że w przypadku wielu jej klientów normą będzie nadal korzystanie z heterogenicznych środowisk informatycznych udostępnianych na żądanie lub wdrożonych w siedzibie klienta. Aby takie hybrydowe środowisko mogło właściwie funkcjonować, należy zadbać o integrację wchodzących w jego skład rozwiązań. Chcąc zaspokoić tę potrzebę, SAP zamierza udostępnić technologię integracji opartą na chmurze, złożoną z udostępnianych na żądanie rozwiązań do integracji procesów oraz realizacji usług dotyczących danych. Zawarte w tej technologii standardowe treści pozwolą połączyć luźno powiązane, udostępniane na żądanie rozwiązania do obsługi różnych działów przedsiębiorstwa z innymi rozwiązaniami SAP, wdrożonymi w siedzibie przedsiębiorstwa lub udostępnianymi na żądanie. Aby umożliwić integrację z rozwiązaniami innych producentów, SAP planuje zaoferować własną technologię integracji opartą na chmurze, a także planuje włączyć w te działania rozbudowaną sieć swoich partnerów ― zamierza m.in. wykorzystać rozwiązania firm takich jak Dell Boomi, IBM Cast Iron i Mulesoft.

  SuccessFactors i SAP razem działają skuteczniej
  Firma SuccessFactors wdrożyła w ciągu zaledwie sześciu tygodni kilka najważniejszych, udostępnianych w chmurze rozwiązań SAP. Jest to największe na świecie wdrożenie aplikacji SAP Sales OnDemand. Wcześniej SuccesFactors wykorzystywała wiele odrębnych aplikacji udostępnianych w chmurze. Od czasu połączenia z firmą SAP firma SuccessFactors wdrożyła także rozwiązanie SAP Sourcing OnDemand, wykorzystując je do zarządzania swoimi procesami zaopatrzenia strategicznego, rozwiązanie SAP Travel OnDemand, które będzie służyć do zarządzania wydatkami i kosztami delegacji pracowników firmy w Stanach Zjednoczonych i Niemczech, oraz rozwiązanie SAP Business ByDesign wspomagające procesy świadczenia usług finansowych i specjalistycznych.
  Równolegle firma SAP będzie wykorzystywać pakiet SuccessFactors BizX jako swój nowy system do zarządzania kwalifikacjami pracowników (HCM). Udostępniane w chmurze rozwiązanie firmy Success Factors pozwoli firmie SAP uprościć procesy kadrowe dotyczące kierowników i pracowników, pomoże kierownikom lepiej dostosowywać bieżące działania związane z zarządzaniem do strategii korporacyjnej oraz zaopatrzy pracowników w najlepsze narzędzia, które pozwolą im skuteczniej kierować rozwojem własnej kariery zawodowej. Od kwietnia z firmą SuccessFactors współpracuje 1300 pracowników firmy SAP, którzy jako pierwsi zaczęli korzystać z tego rozwiązania ― ich opinie na temat łatwości i obsługi tego produktu są entuzjastyczne. 14 maja rozwiązanie to zostało udostępnione wszystkim pracownikom firmy SAP.

  Skuteczniejsze działanie: wszystkie procesy biznesowe ― firma dowolnej wielkości ― w chmurze
  Firma SAP będzie nadal udostępniać w pełni zintegrowane pakiety w chmurze. Rozwiązanie SAP Business ByDesign (oferowane za pośrednictwem sieci dilerów SAP) jest przeznaczone dla firm średniej wielkości oraz dla podmiotów zależnych dużych przedsiębiorstw, natomiast rozwiązanie SAP Business One OnDemand (oferowane przez certyfikowanych partnerów SAP) jest przeznaczone dla niewielkich firm.
  Informacje, wpisy na blogach, filmy i inne materiały dotyczące konferencji SAPPHIRE NOW można znaleźć w serwisie prasowym dotyczącym wydarzeń.

  SAPPHIRE NOW
  W ramach konferencji SAPPHIRE NOW firma SAP oferuje swoim obecnym i potencjalnym klientom oraz partnerom jeszcze więcej możliwości nawiązania kontaktów z podobnymi przedsiębiorstwami, uczestnikami i ekspertami z całego świata. Ta bardzo rozbudowana tematycznie konferencja odbywa się w czasie rzeczywistym w Orlando na Florydzie, w dniach 14–16 maja 2012 r. Uczestnicy, którzy biorą osobisty udział w tej imprezie, mogą w jej ramach nawiązać kontakt z uczestnikami z całego świata za pośrednictwem najnowocześniejszych studiów telewizyjnych oraz interfejsu internetowego obejmującego najnowsze portale społecznościowe i funkcje obsługi społeczności internautów. Wszyscy uczestnicy, biorący udział w konferencji osobiście lub przez Internet, mogą przyjrzeć się, w jaki sposób firma SAP realizuje swoją strategię w zakresie produktów i pomaga przedsiębiorstwom z całego świata usprawniać ich procesy wewnętrzne. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.sapphirenow.com. Informacje o konferencji SAPPHIRE NOW można również śledzić w serwisie Twitter w wątku @SAPPHIRENOW oraz w serwisie prasowym dotyczącym zdarzeń pod adresem www.events.news.sap.com.

  Materiały graficzne i filmowe dla mediów:
  Webcasty, informacje prasowe, protokoły obrad “okrągłego stołu” dla mediów, prezentacje oraz wpisy na blogach dotyczące konferencji SAPPHIRE NOW zostaną udostępnione w serwisie prasowym dotyczącym zdarzeń pod adresem www.events.news.sap.com. Na stronie www.sap.com/photos znajdują się materiały filmowe przeznaczone do emisji oraz cyfrowe zdjęcia prasowe, które można przeglądać i pobierać. Na tej platformie znajdują się także materiały w wysokiej rozdzielczości, które mogą Państwo wykorzystać w swoich kanałach medialnych. Relacje wideo na różne tematy można znaleźć pod adresem www.sap-tv.com. Dostępne tam filmy użytkownicy mogą zamieszczać na własnych stronach internetowych. Można też przesyłać łącza do filmów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub uruchomić subskrypcję kanałów RSS z SAP TV. Informacje o firmie SAP można śledzić w serwisie Twitter w wątku @sapnews.

  Informacje o firmie SAP
  Jako lider rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw, firma SAP pomaga przedsiębiorstwom różnej wielkości i z różnych branż uzyskiwać lepsze wyniki. Rozwiązania firmy SAP pozwalają przedsiębiorstwom i ich pracownikom efektywniej współpracować i lepiej wykorzystywać posiadane informacje biznesowe w celu zdobycia przewagi nad konkurencją ― zarówno na zapleczu, jak i na sali spotkań zarządu, w magazynie i w sklepie, z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych i urządzeń przenośnych. Aplikacje i usługi SAP pomagają ponad 190 tys. klientów (łącznie z klientami przejętej firmy SuccessFactors) stale zwiększać zyski, szybko reagować na potrzeby rynku i rozwijać się w sposób zrównoważony. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.sap.com.

  Kontakt dla mediów:
  Dorit Shackleton, SAP, +1 (604) 889-7841, dorit.shackleton@sap.com, czas PDT
  Biuro prasowe SAP, +49 (6227) 7-46315, czas CET; +1 (610) 661-3200, czas EDT; press@sap.com
  Andrea Meyer, SuccessFactors, + 1 (415) 370-7329, ameyer@successfactors.com, czas PDT
  Dominika Krzyżanowska-Kidała, +48 22 541 67 34, dominika.krzyzanowska-kidala@sap.com