GAZ-SYSTEM S.A. Zintegrował Zarządzanie Zasobami Przedsiębiorstwa i Inwestycjami Przy Pomocy SAP ERP

Firma S&T Services Polska przeprowadziła jedno z największych wdrożeń ERP ostatnich lat w strategicznej spółce Skarbu Państwa

WarszawaFirmy SAP Polska i S&T Services Polska poinformowały o zakończeniu wdrożenia systemu SAP ERP w firmie Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., która zarządza transportem paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całej Polski. Projekt objął zaprojektowanie, dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem. Celem wdrożenia było lepsze zarządzanie trwającymi i planowanymi inwestycjami, optymalizacja wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa i ujednolicenie informacji zarządczych w rozproszonych terytorialnie jednostkach GAZ-SYSTEM S.A.

Wdrożenie systemu SAP w GAZ-SYSTEM S.A. jest jednym z największych i najbardziej kompleksowych projektów ERP w Polsce w ostatnich latach. Obejmowało swoim zakresem zarządzanie inwestycjami i remontami, obsługę zamówień i zakupów (w tym centralny rejestr umów), sprzedaż, gospodarkę magazynową i obsługę klienta, a także całość procesów finansowych i kontrolingowych. Dzięki wykorzystaniu zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP możliwa była optymalizacja procesów biznesowych we wszystkich tych obszarach, a tym samym usprawnienie działalności operacyjnej oraz zwiększenie efektywności zarządzania informacją w GAZ-SYSTEM S.A.

„Zintegrowanemu systemowi zarządzania zawdzięczamy jednak znacznie więcej niż lepszą informację zarządczą – przede wszystkim wzmocniliśmy współpracę pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi firmy, a także sprawniej realizujemy procesy obejmujące wiele pionów i oddziałów naszej organizacji” – powiedział Grzegorz Stępniak, Dyrektor Pionu Informatyki w GAZ-SYSTEM S.A. „Zbudowaliśmy system, który jest dopasowany do specyfiki działania naszej firmy, a jednocześnie optymalnie wykorzystuje standardowe procesy SAP.”

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wybrał oprogramowanie SAP i usługi wdrożeniowe S&T w wyniku nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Umowa została podpisana we wrześniu 2010 roku, a start produkcyjny systemu nastąpił w styczniu 2012 roku. Wyzwaniem podczas realizacji wdrożenia był m.in. jego szeroki zakres, wysokie rygory bezpieczeństwa oraz wielooddziałowa struktura GAZ-SYSTEM S.A. Mimo swojej złożoności projekt został zrealizowany w zakładanym czasie 18 miesięcy.

Obecnie, w trakcie produkcyjnego wykorzystania systemu SAP, firma S&T świadczy serwis gwarancyjny oraz usługi rozwoju systemu, m.in. w zakresie zarządzania środowiskami testowymi SAP, przygotowania dokumentacji powdrożeniowej i materiałów edukacyjnych dla użytkowników.

„Wdrożenie tak złożonego systemu oraz jego integracja z istniejącym środowiskiem w rekordowym czasie 18 miesięcy jest dużym sukcesem obu firm: GAZ-SYSTEM S.A. i S&T Services Polska. Zwykle takie projekty trwają 2, nawet 3 lata. Dobra współpraca naszych zespołów pozwoliła uniknąć przy tym ryzyk projektowych, które stanowią bolączkę innych tego typu wdrożeń. GAZ-SYSTEM S.A. to strategiczna spółka Skarbu Państwa, której zadaniem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw gazu w skali całego kraju. Wdrożony zintegrowany system jest dobrą bazą do dalszego rozwoju firmy, czego gorąco życzymy całemu Zarządowi GAZ-SYSTEM S.A.,” dodał Maciej Wiśniewski, Prezes Zarządu S&T Services Polska.

O firmie GAZ-SYSTEM S.A.
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest strategiczną spółką należącą w całości do Skarbu Państwa, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego na terenie całej Polski. Firma zarządza aktywami o wartości około 5 miliardów złotych. Na majątek ten składają się elementy systemu przesyłowego, w tym ponad 9,8 tysiąca kilometrów gazociągów wysokiego ciśnienia, 14 tłoczni, 56 węzłów i 970 punktów wyjścia. Firma zatrudnia ponad 2000 osób. GAZ-SYSTEM S.A. jest też właścicielem spółki Polskie LNG S.A. powołanej w celu budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu.
Do 2014 r. GAZ-SYSTEM S.A. wybuduje ponad 1000 km nowych gazociągów przesyłowych. Najważniejsze z nich powstaną w północno-zachodniej i środkowej Polsce (Szczecin-Lwówek, Świnoujście-Szczecin, Szczecin-Gdańsk, Rembelszczyzna-Gustorzyn i Gustorzyn-Odolanów). Rozbudowa sieci gazociągów w Polsce może stanowić ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe łączącego terminal LNG w Świnoujściu z planowanym terminalem Adria LNG poprzez infrastrukturę przesyłową krajów Europy Środkowej.
Więcej informacji na stronie: http://www.gaz-system.pl/.

Informacje o S&T Services Polska
S&T Services Polska jest polskim oddziałem Grupy S&T AG z centralą w Wiedniu, notowanej na tamtejszej giełdzie, czołowego dostawcy rozwiązań informatycznych w 17 krajach na świecie. Firma oferuje usługi konsultingowe, outsourcing, projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych oraz całodobowe wsparcie dla klientów z sektorów: bankowości, administracji publicznej, handlu detalicznego, przemysłu, telekomunikacji i energetyki.
Firma S&T jest ważnym partnerem SAP w Polsce. Co rok branżowe rankingi Computerworld TOP 200 i Teleinfo 500 umieszczają S&T w grupie największych firm świadczących usługi informatyczne w Polsce. W opublikowanym przez IDC CEMA raporcie „Poland SAP ERP Implementations Market 2010–2014 Forecast and 2009 Vendor Shares” S&T znalazło się wśród najważniejszych partnerów SAP, wdrażających rozwiązania SAP. Zespół S&T w Polsce liczy 300 osób, biura znajdują się w 12 miastach, a sieć serwisowa obejmuje cały kraj.

Więcej informacji na stronie: www.snt.pl i www.snt-world.com.

Informacje o firmie SAP
Jako lider rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw, firma SAP pomaga przedsiębiorstwom różnej wielkości i z różnych branż uzyskiwać lepsze wyniki. Rozwiązania firmy SAP pozwalają przedsiębiorstwom i ich pracownikom efektywniej współpracować i lepiej wykorzystywać posiadane informacje biznesowe w celu zdobycia przewagi nad konkurencją ― zarówno na zapleczu, jak i na sali spotkań zarządu, w magazynie i w sklepie, z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych i urządzeń przenośnych. Aplikacje i usługi SAP pomagają ponad 190 tys. klientów (łącznie z klientami przejętej firmy Sybase) stale zwiększać zyski, szybko reagować na potrzeby rynku i rozwijać się w sposób zrównoważony. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.sap.com.

Kontakt dla mediów
Dominika Krzyżanowska-Kidała, SAP Polska,+48 22 541 67 34, dominika.krzyzanowska-kidala@sap.com
Anna Dziuban, S&T Services Polska, +48 22 5359 500, anna.dziuban@snt-world.com