SAP W Kwadrancie Liderów Wśród Dostawców ERP Dla Firm Średniej Wielkości

SAP NEWSBYTEFirma SAP AG poinformowała, że w raporcie „Magic Quadrant for Single-Instance ERP for Product-Centric Midmarket Companies (Magiczny Kwadrant centralnych i zintegrowanych systemów ERP dla firm średniej wielkości z branży produkcyjnej)”1, rozwiązanie SAP Business All-in-One znalazło się w kwadrancie liderów. Raport został przygotowany przez Gartner Inc., wiodącą firmę analityczną rynku IT. Pozycjonowanie oparte jest na ocenie systemów ERP, które stanowią jednorodny, centralny i zintegrowany system w przedsiębiorstwach średniej wielkości.

SAP Business All-in-One to branżowe rozwiązania klasy ERP, przeznaczone dla średnich lub szybko rozwijających się małych firm. Zapewniają pełniejszy wgląd w prowadzoną działalność, dają się łatwo skalować i dostosowywać do zmieniających się potrzeb. Przyspieszają rozwój firmy, usprawniają działalność operacyjną oraz pozwalają optymalizować wyniki finansowe. Rozwiązanie SAP Business All-in-One oferuje rozbudowane funkcje do efektywnego zarządzania wszystkimi aspektami działalności biznesowej. Jest przystępne cenowo i zapewnia szybki zwrot z inwestycji. Obecnie z rozwiązania SAP Business-All-in-One korzysta ponad 21 700 przedsiębiorstw na całym świecie.

Oprogramowanie ERP sklasyfikowane w raporcie „Magic Quadrant for Single-Instance ERP for Product-Centric Midmarket Companies” jako najlepsze „jest spójne z jasno sprecyzowaną wizją przedsiębiorstwa i daje możliwość jej realizacji. Systemy ERP dla firm średniej wielkości oferowane przez największych producentów, charakteryzują się kompleksowym i rozbudowanym pakietem funkcji, wychodzącym naprzeciw oczekiwaniom użytkowników. Producenci zakwalifikowani do kwadrantu liderów nie muszą uzyskiwać największych przychodów. Muszą natomiast oferować sprawdzone rozwiązania, dysponować przykładami udanych wdrożeń oraz uzyskiwać wzrost udziałów w rynku. Liderzy muszą również posiadać jasno sprecyzowaną strategię przekształcania aktualnych produktów do aplikacji następnej generacji. Najlepsi dostawcy muszą oferować produkty dostosowane do specyficznych potrzeb firm średniej wielkości, które są dostępne i dobrze wspierane w wielu regionach świata oraz charakteryzujące się niskim całkowitym kosztem posiadania (TCO)”.

Przedsiębiorstwa pozycjonowane jako liderzy „przekształcają swoje produkty w aplikacje, które zapewniają elastyczność procesów i przepływu informacji. Rozwiązania te umożliwiają proste wdrożenie aplikacji użytkownikom z różnych branż. Przedsiębiorstwa te posiadają także strategie reagowania na zmiany rynkowe, związane z rozwojem nowych technologii, takich jak architektura zorientowana na usługi (SOA), chmura, mobilność i rozwój technologii społecznościowych”.

Klienci korzystający z SAP Business All-in-One mogą rozszerzyć zakres swojego wdrożenia przy znacznie niższych kosztach poprzez zastosowanie rozwiązań SAP Rapid Deployment Solutions (SAP RDS), które służa do szybkiego wdrażania pakietów oprogramowania biznesowego. Rozwiązania SAP Rapid Deployment Solutions stanowią pakiety skonfigurowanego fabrycznie oprogramowania, usług wdrożeniowych oraz szkoleń dla użytkowników. Zostały opracowane tak, aby proces wdrażania trwał maksymalnie 12 tygodni.

Kompletny raport firmy Gartner znajduje się tutaj. Dodatkowe informacje można też znaleźć w serwisie prasowym firmy SAP. Informacje o firmie SAP można śledzić w serwisie Twitter: @sapnews.

1Raport firmy Gartner, „Magic Quadrant for Single-Instance ERP for Product-Centric Midmarket Companies (Magiczny Kwadrant centralnych i zintegrowanych systemów ERP dla firm średniej wielkości z branży produkcyjnej)”, autorstwa Christiana Hestermanna, Chrisa Panga, Nigela Montgomerego, 27 czerwca 2012 r.

Informacje o Magicznym Kwadrancie
Firma Gartner nie poleca żadnego z producentów, produktów, czy usług opisywanych w swoich publikacjach badawczych, ani nie rekomenduje użytkownikom technologii informatycznych firm, które uzyskały najlepsze oceny.. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie jej analityków i nie należy ich traktować jako przedstawienia faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, jawnych ani domniemanych, do swoich badań, w tym żadnych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do konkretnego celu.

Kontakty z mediami:
Angelika Pfahler, +49 6227 7-63596, angelika.pfahler@sap.com, (strefa czasowa CET)
Dominika Krzyżanowska-Kidała, +48 22 541 67 34, dominika.krzyzanowska-kidala@sap.com