SAP ogłasza rekordowe wyniki za III kw.: przychody ze sprzedaży oprogramowania przekroczyły1 mld EUR

Walldorf, Niemcy

  • Przychody ze sprzedaży oprogramowania wzrosły w III kw. o 17% (licząc po stałych kursach walut – 12%), do 1,026 mln EUR.
  • W III kw. przychody ze sprzedaży oprogramowania i usług z nim związanych, nieoparte na standardach IFRS, wzrosły o 19% (licząc po stałych kursach walut – 13%), do 3,21 mld EUR.
  • Firma uzyskała trzycyfrową stopę wzrostu sprzedaży w głównych obszarach innowacji: rozwiązań dostarczanych w chmurze (Cloud), opartnych na SAP HANA i mobilnych.
  • Zysk operacyjny w III kw., nieoparty na standardach IFRS, wzrósł o 10% (licząc po stałych kursach walut – 4%) do 1,24 mld EUR.
  • Porównanie zysku operacyjnego i marży operacyjnej w III kw. 2012 r., oparte na standardach IFRS, z analogicznym okresem roku ubiegłego jest niemiarodajne ze względu na dodatkowy zysk w III kw. 2011 r. wynikający ze zmniejszenia rezerwy związanej z postępowaniem sądowym ws. TomorrowNow.
  • SAP uaktualnia prognozę przychodów za cały rok i włącza oczekiwane wyniki przejętej firmy Ariba.

Firma SAP AG (NYSE: SAP) ogłosiła wyniki finansowe za zakończony 30 września 2012 r. III kwartał roku finansowego.

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI FINANSOWE III KWARTAŁU

Firma SAP uzyskała w III kw. dwucyfrową stopę wzrostu, Osiągnęła bardzo dobre wyniki w regionie obu Ameryk oraz solidną dwucyfrową stopę wzrostu w regionie Azji i Pacyfiku (obejmującym również Japonię). Wyniki w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki były zadawalające w porównaniu ze znakomitymi wynikami w tym regionie w ubiegłym roku. We wszystkich regionach utrzymywało się wysokie zapotrzebowanie na technologie innowacyjne. SAP osiągnął przychody ze sprzedaży platformy SAP HANA na poziomie 83 mln EUR, co przybliża firmę do realizacji i założonego celu na cały rok, tj. co najmniej 320 mln EUR. Przychody ze sprzedaży rozwiązań mobilnych wyniosły 48 mln EUR, co sprawia, że firma ma duże szanse na osiągnięcie założonego celu rocznego, tj. 220 mln EUR. W III kw. Trwał wzrost sprzedaży rozwiązań dostarczanych w chmurze (Cloud): przychody z nowych i oferowanych w sprzedaży wiązanej rocznych subskrypcji zwiększyły się 14-krotnie. Nawet przy uwzględnieniu wyników firmy SuccessFactors w 2011 r., SAP osiągnął trzycyfrową stopę wzrostu, która wyniosła 116%. Przychody firmy SuccessFactors (liczonej oddzielnie) z nowych i rozszerzonych rocznych subskrypcji wzrosły o 92%. Przychody ze sprzedaży subskrypcji i pomocy technicznej w segmencie przetwarzania w chmurze, nieoparte na standardzie IFRS, zwiększyły się 20-krotnie i wyniosły 80 mln EUR. Firma SAP uzyskała solidną stopę wzrostu również w podstawowym zakresie swej działalności. Na dobre wyniki III kw. miały wpływ przychody z kluczowych branż gospodarki, takich jak: handel detaliczny, medycyna, produkcja przemysłowa i energetyka, a także dalszy wzrost sprzedaży za pośrednictwem partnerów.

„Nasza stratega innowacyjności pozwala nam dostarczać rzeczywistą wartość na światowym poziomie i osiągać wyróżniające się na rynku wyniki finansowe” — powiedzieli Bill McDermott i Jim Hagemann Snabe, dyrektorzy generalni SAP. „Dzięki SAP przedsiębiorstwa wprowadzają innowacje, doskonalą swą działalność i rozwijają się. Jesteśmy dumni z tego, że Klient jest zawsze w centrum naszego zainteresowania, jak również z tego, że możemy pochwalić się relatywnie lepszymi wynikami niż konkurencja”.

„Jestem zadowolony z wyników finansowych SAP w trzecim kwartale. Jest to 11. kwartał z rzędu, w którym uzyskujemy dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży oprogramowania i usług z nim związanych, liczonych nie według standardu IFRS” — powiedział Werner Brandt, dyrektor finansowy. W ubiegłym kwartale nadal inwestowaliśmy w rozwiązania do przetwarzania w chmurze. W dalszym ciągu koncentrujemy się na zachowaniu dyscypliny operacyjnej i wierzymy, że osiągniemy cele wyznaczone na cały rok”.

PROGNOZA BIZNESOWA

Firma przedstawia prognozę na cały rok 2012, uaktualnioną w stosunku do prognozy z 24 lipca 2012 r. Uaktualnione zostały przewidywania dotyczące przychodów ze sprzedaży oprogramowania i usług z nim związanych, nieopartych na standardach IFRS przy stałym kursie wymiany, a także uwzględniono oczekiwane przychody i zyski przejętej firmy Ariba za okres od daty przejęcia (1 października 2012 r.) do końca roku:

  • Po uwzględnieniu wyników firmy Ariba, SAP przewiduje, że wzrost przychodów ze sprzedaży oprogramowania i usług z nim związanych za cały 2012 rok, nieoparty na standardach IFRS, wyniesie 10,5-12,5%, licząc po stałych kursach walut (2011: 11,35 mld EUR). Wskaźnik ten obejmuje udział firm SuccessFactors i Ariba, wynoszący łącznie 2,5 pp. Prognoza z lipca nie uwzględniająca jeszcze wyników firmy Ariba przewidywała 10-12%.
  • SAP przewiduje, że osiągnie górny poziom przedziału 10,5-12,5% stopy wzrostu przychodów ze sprzedaży oprogramowania i usług z nim związanych, nieopartych na standardach IFRS ( licząc po stałych kursach walut).
  • SAP podtrzymuje prognozę zysku operacyjnego za cały 2012 rok, nieopartego na standardach IFRS (licząc po stałych kursach walut), na poziomie 5,05-5,25 mld EUR (2011: 4,71 mld EUR). Zysk operacyjny za cały 2012 rok z wyłączeniem firm SuccessFactors i Ariba, nieoparty na standardach IFRS, będzie się kształtować w podobnym przedziale. Prognozy te nie zmieniły się w stosunku do prognozy z lipca.
  • Firma przewiduje, że realna stawka podatkowa w całym 2012 roku, liczona według standardów IFRS, wyniesie 26,5-27,5% (2011: 27,9%), natomiast nieoparta na standardach IFRS wyniesie 27,0-28,0% (2011: 26,6%). Te przewidywania nie zmieniły się w stosunku do prognozy z lipca.

Pełna informacja prasowa w jęz. angielskim nt. wyników SAP AG za III kw. 2012 r. znajduje się w serwisie prasowym SAP AG.

Raport tymczasowy za III kw. został opublikowany na stronie www.sap.com/investor. Znajduje się tam również nagranie z dzisiejszej konferencji prasowej członków zarządu SAP AG.

O SAP
Będąc liderem rynku aplikacji biznesowych, SAP pomaga firmom każdej wielkości i z każdej branży uzyskiwać lepsze wyniki i działać lepiej. Rozwiązania SAP pozwalają przedsiębiorstwom i ich pracownikom efektywniej współpracować i lepiej wykorzystywać posiadane informacje biznesowe w celu zdobycia przewagi konkurencyjnej. Aplikacje SAP znajdują zastosowanie w wielu obszarach firmy ― zarówno na zapleczu, jak i w sali spotkań zarządu, w magazynie, hali produkcyjnej, sklepie czy w obsłudze klienta, z wykorzystaniem zarówno komputerów stacjonarnych, jak i urządzeń przenośnych. Aplikacje i usługi SAP pomagają ponad 197 tys. klientów firmy zwiększać zyski, stale dostosowywać się do zmian i rozwijać się w sposób zrównoważony. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.sap.com.

Kontakt dla mediów:
Christoph Liedtke +49 (6227) 7-50383 christoph.liedtke@sap.com, CET
Daniel Reinhardt +49 (6227) 7-40201 daniel.reinhardt@sap.com, CET
Hubertus Kuelps +49 (6227) 7-40011 hubertus.kuelps@sap.com, CET

Dominika Krzyżanowska-Kidała +48 604 416 989 dominika.krzyzanowska-kidala@sap.com