SAP Polska w gronie “Najlepszych Pracodawców 2012”

WarszawaSAP Polska został wyróżniony prestiżowym tytułem „Najlepszy Pracodawca 2012” w siódmej polskiej edycji Programu Najlepsi Pracodawcy, organizowanego przez Aon Hewitt we współpracy z Harvard Business Review Polska. Program jest skierowany do firm, które chcą być coraz lepszymi pracodawcami i sprawiać, aby ich pracownicy byli zadowoleni, zaangażowani i dumni z miejsca pracy. SAP Polska znalazł się wśród 12 firm – laureatów, w których poziom zaangażowania pracowników był najwyższy według tegorocznej edycji badania. W badaniu „Najlepszy Pracodawca 2012” wzięło udział ponad 51 tys. pracowników z 90 firm. SAP Polska uczestniczył w Programie Najlepszy Pracodawca po raz pierwszy.

W badaniu ankietowym, przeprowadzonym wśród pracowników SAP Polska przez Aon Hewitt ocenie poddano poziom satysfakcji pracowników i ich poziom zaangażowania. Większość pracowników SAP Polska wskazała, że w swojej firmie ceni przede wszystkim dobre warunki i swobodę w pracy, jednocześnie wysoko ocenia zarząd i współpracowników. Badanie pokazało też wysoki wskaźnik satysfakcji pracowników. Ankietę wypełniło aż 86% pracowników SAP Polska.

„To dla nas ogromny zaszczyt znaleźć się wśród laureatów konkursu na Najlepszych Pracodawców w Polsce, zwłaszcza, że startowaliśmy po raz pierwszy” – powiedziała Katarzyna Rusek, Dyrektor HR w SAP Polska. „Wyniki badania wskazują, że wysiłki firmy, aby zapewnić jak najlepsze warunki pracy i rozwoju są doceniane przez pracowników, a SAP jest firmą, gdzie mogą oni realizować swoje pasje” – dodała Katarzyna Rusek.

Strategia SAP w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim zakłada wspieranie rozwoju talentów i umiejętności pracowników, aby zapewnić sukces w budowaniu szybkiego wzrostu firmy. Misją SAP jest dążenie do lepszego działania: w skali firmy, instytucji i całego rynku. SAP dostarcza rozwiązania, dzięki którym zmieniają się sposoby działania i prowadzenia biznesu. Pracownicy w SAP mają na to wpływ.

Program Najlepsi Pracodawcy organizowany jest na świecie przez Aon Hewitt od ponad dwudziestu lat, w Polsce po raz siódmy. Skierowany jest do organizacji, które chcą osiągać lepsze wyniki biznesowe poprzez budowanie doskonalszego środowiska pracy w oparciu o silne przywództwo, kulturę wysokich wyników i zaangażowanie pracowników. Ponadto do tych wszystkich firm, które mają ambicję być pracodawcą pierwszego wyboru. Wyniki badania, prowadzonego w ramach Programu Najlepszy Pracodawca, umożliwiają zidentyfikowanie kluczowych czynników, które wpływają na zaangażowanie pracowników oraz pomagają budować dobre środowisko pracy. Pełne informacje o badaniu Najlepsi Pracodawcy dostępne są na stronie internetowej: www.najlepsipracodawcy.pl.

Kontakt dla mediów:
Dominika Krzyżanowska-Kidała, SAP Polska, +48 22 541 67 34, dominika.krzyzanowska-kidala@sap.com