SAP wesprze spółki Akwawit-Polmos S.A. i Wratislavia-Bio sp. z o.o. w budowaniu efektywności i konsolidacji działalności

Warszawa/WrocławFirma SAP Polska oraz spółki z Grupy Bartimpex – Akwawit-Polmos S.A. i Wratislavia-Bio sp. z o.o. – poinformowały o podpisaniu umowy na wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania SAP ERP oraz aplikacji analitycznych SAP BusinessObjects Edge. Akwawit-Polmos należy do czołówki przedsiębiorstw sektora spirytusowego w Polsce, jest również liderem na krajowym rynku bioetanolu, natomiast Wratislavia-Bio to wiodący producent biopaliw.

Rozwiązania SAP funkcjonują już w wiodących spółkach sektora paliwowego, jak PKN Orlen S.A. i Grupa Lotos S.A.; sprawdziły się również w spółkach sektora alkoholowego, jak Grupa CEDC S.A. czy Stock Polska sp. z o.o.

Projekt wdrożenia SAP obejmie kluczowe procesy biznesowe w wybranych jednostkach biznesowych spółek, a jego celem jest usprawnienie zarządzania produkcją, sprzedażą i finansami oraz przygotowanie nowoczesnych narzędzi analitycznych dla Zarządu Akwawit-Polmos i Wratislavia-Bio.

„Szybki rozwój Akwawit-Polmos wymaga najbardziej efektywnych narzędzi wsparcia zarządzania” – powiedział Grzegorz Ślak, Prezes Zarządu Akwawit-Polmos S.A. oraz Wratislavia-Bio sp. z o.o. „Wdrożenie wiodących na rynku rozwiązań SAP pozwoli nam realizować strategię wzrostu w oparciu o najbardziej aktualne i precyzyjne dane nt. naszego biznesu, a jednocześnie postawi nasze spółki w jednym rzędzie z krajowymi liderami w obu branżach.”

Celem wdrożenia jest optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów produkcyjnych oraz usprawnienie analizy informacji. Docelowo z systemu będzie korzystało ponad 100 użytkowników.

Rozwiązania SAP zostały wybrane ze względu na możliwość obsługi produkcji procesowej, a także doświadczenie SAP w obszarze rozwiązań dedykowanych dla przemysłu chemicznego. System SAP ERP ma zapewnić wsparcie wszystkich procesów biznesowych w tym: finansów, kontrolingu, zarządzania gospodarką magazynową, zarządzania sprzedażą, zarządzania produkcją i kontrolą jakości, obsługą zamówień i zakupów. Wdrożona zostanie również pełna obsługa procesu akcyzowego i podatkowego.

Równolegle z systemem SAP ERP wdrożone zostanie rozwiązanie SAP w zakresie business intelligence, które ma za zadanie usprawnić analizę procesów biznesowych i finansowych we wszystkich jednostkach Akwawit-Polmos S.A. oraz Wratislavia-Bio sp. z o.o. SAP BusinessObjects BI przyspieszy proces przygotowywania raportów, umożliwi także monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności.

Wdrożenie rozwiązań SAP w spółkach Akwawit-Polmos i Wratislavia-Bio zrealizuje firma itelligence z Poznania, partner wdrożeniowy SAP.

O firmie Akwawit-Polmos S.A.
Akwawit-Polmos S.A. to spółka, która powstała w 2006 z połączenia dwóch producentów wyrobów spirytusowych – Kompanii Spirytusowej „Wratislavia” Polmos S.A. we Wrocławiu oraz Przedsiębiorstwa Przemysłu Fermentacyjnego „Akwawit” S.A. w Lesznie. Od chwili objęcia stanowiska prezesa zarządu przez Grzegorza Ślaka w październiku 2011 roku i przeprowadzenia restrukturyzacji, polegającej na dokapitalizowaniu firmy i pozyskaniu nowych kontraktów, Akwawit-Polmos zwiększył swoje przychody o 130% i z firmy przynoszącej straty stał się spółką rentowną. Na początku tego roku Akwawit-Polmos podpisał umowy z odbiorcami światowego formatu – koncernami Diageo i Brown-Forman. Nowe kontrakty pozwoliły spółce na zwiększenie przychodów z tytułu sprzedaży wódek – w maju 2012 roku wyniosły one 18,7 miliona zł, a w czerwcu – 20 milionów. W maju i czerwcu ubiegłego roku przychody te wyniosły odpowiednio 8 milionów i 9 milionów złotych.

O firmie Wratislavia-Bio sp. z o.o.

„Wratislavia – Bio” Sp. z o.o. – rozruch technologiczny wytwórni nastąpił w roku 2007. W skład urządzeń Wratislavia-Bio składają się sekcje rafinacji oleju, transestryfikacji oraz rafinacji gliceryny. Wytwórnia jest największą tego typu instalacją w Polsce i jedną z największych w Europie. Na początku działalności spółka nie odnosiła sukcesów, z związku z czym do czerwca roku 2011 wygenerowała 50 milionów złotych strat. Jednak od września 2011 roku, w wyniku przeprowadzonej restrukturyzacji, Wratislavia-Bio notuje dodatni wynik finansowy, który za pierwsze półrocze bieżącego roku 2012 wyniósł 7,1 milionów złotych, a za 9 miesięcy – 15 milionów złotych. Produkcja estrów metylowych w roku 2012 wyniesie 100 tys. ton.

O SAP
Jako lider na rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw, firma SAP (NYSE: SAP) pomaga organizacjom każdej wielkości i z każdej branży działać lepiej. W biurze, w magazynie, w sklepie, na komputerach stacjonarnych i urządzeniach przenośnych — produkty SAP pozwalają ludziom i firmom coraz wydajniej współpracować oraz efektywniej korzystać z wiedzy biznesowej, aby budować przewagę konkurencyjną. Aplikacje i usługi SAP pomagają 195 tysiącom klientów SAP zwiększać zyski, szybko reagować na potrzeby rynku i rozwijać się w sposób zrównoważony. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.sap.com i www.sap.pl.

Kontakt dla mediów:
Dominika Krzyżanowska-Kidała, SAP Polska +48 22 541 67 34, dominika.krzyzanowska-kidala@sap.com
Małgorzata Halaba, Ciszewski MSL Financial Communications, +48 601 32 43 18, malgorzata.halaba@publicrelations.pl