>

SAP Predictive Analysis ułatwia firmom wykorzystanie wiedzy ukrytej w „Big Data”

SAP NEWSBYTESAP AG poinformowała o wprowadzeniu do sprzedaży oprogramowania SAP Predictive Analysis. Jest to zaawansowane rozwiązanie do analiz predykcyjnych, które ułatwia firmom uzyskanie przewagi konkurencyjnej dzięki odkrywaniu i przewidywaniu trendów w ich działalności. SAP Predictive Analysis może być wdrożone jako samodzielne rozwiązanie albo łącznie z innymi rozwiązaniami SAP, w tym z platformą SAP HANA, która pozwala na uruchomienie jeszcze szerszych i szybszych możliwości prognozowania trendów.

„Używamy rozwiązań SAP do analityki biznesowej, a wdrożenie SAP HANA przyniosło nam w tym zakresie wymierne korzyści” — powiedział Luca Baccarini, dyrektor ds. informatycznych w firmie CIR Food. „Obecnie potrzebujemy narzędzi do dokładniejszego przewidywania fluktuacji popytu i zachowań klientów. Pozwoli nam to optymalizować cykl sprzedaży oraz lepiej przydzielać pracowników do poszczególnych zadań. Dlatego wybraliśmy rozwiązanie SAP Predictive Analysis, które umożliwia osiągnięcie tych celów w sposób prosty i zintegrowany. Spodziewamy się, że połączenie narzędzi do analiz predykcyjnych z platformą SAP HANA usprawni proces decyzyjny i umożliwi nam lepszą obsługę klientów”.

SAP Predictive Analysis zapewnia:

  • intuicyjne, łatwe w użyciu środowisko do projektowania modeli predykcyjnych
  • możliwość pobierania i przetwarzania danych oraz wizualizowania wyników przy użyciu wbudowanego oprogramowania SAP Visual Intelligence
  • szybką analizę predykcyjną, rozszerzony zakres danych oraz udoskonaloną ocenę modeli dzięki wykorzystaniu biblioteki analiz predykcyjnych, wbudowanej w SAP HANA
  • zgodność operacyjną języka R z platformą SAP HANA, co umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji statystycznych dostępnych w ramach jednego z najpopularniejszych na świecie projektów open source.

SAP Predictive Analysis umożliwia analitykom danych intuicyjne projektowanie złożonych modeli prognozowania działań. Wśród nich mogą być np.: przewidywanie popytu lub sprzedaży, rozpoznawanie czynników wpływających na potencjał sprzedaży lub zachowania nabywców, wykrywanie kluczowych trendów, analizę korelacji pomiędzy danymi i działalnością oraz wykrywanie anomalii. Niniejsze możliwości predykcyjne są istotne w wielu obszarach firmy, związanych z intensywnym korzystaniem z dużych ilości danych, np. w sprzedaży, marketingu, analizie ryzyka, zarządzaniu ładem korporacyjnym i bezpieczeństwem.

Nad dalszym wprowadzaniem innowacji w zakresie analizy predyktywnej SAP będzie współpracował z firmą Cognilytics, która jest liderem w dziedzinie rozwiązań ułatwiających przedsiębiorstwom wykorzystanie wartości danych jako strategicznego zasobu. Prace będą prowadzone przy zastosowaniu rozwiązań, tworzonych przez ekspercki zespół statystyków i specjalistów od systemów uczących się (machine learning).

„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że współpracujemy z SAP w dziedzinie analizy predykcyjnej” — powiedział Gary Gauba, przewodniczący rady nadzorczej i dyrektor generalny firmy Cognilytics. „Analiza predykcyjna umożliwia organizacjom podjęcie dalszych logicznych kroków na drodze od inteligentnej analizy danych, tak, aby mogły lepiej przewidywać zachowania biznesu i klientów, i podejmować działania w oparciu o pogłębioną wiedzę”.

Dodatkowe informacje można znaleźć w serwisie prasowym firmy SAP (SAP Newsroom). Informacje o firmie SAP można też śledzić na Twitterze: @sapnews.

Kontakty z mediami:
Jason Grosse, +1 (415) 694-8445, jason.grosse@sap.com
Dominika Krzyżanowska-Kidała, +48 604 416 989, dominika.krzyzanowska-kidala@sap.com