>

SAP zwiększa innowacyjność największej na świecie sieci biznesowej

1 milion firm korzystających z sieci biznesowej Ariba może liczyć na wzrost wydajności i efektywności oraz na lepszy wgląd w funkcjonowanie tej społeczności

MADRYT, HiszpaniaFirma SAP AG przedstawiła plany wdrożenia innowacyjnych rozwiązań SAP w najbardziej zaawansowanej na świecie sieci biznesowej. Dzięki niedawnemu przejęciu przez firmę SAP jej obecnej spółki zależnej Ariba, do sieci Ariba Network należy teraz niemal 1 milion firm — to więcej niż w przypadku innych sieci handlowych. Przedsiębiorstwa należące do tej sieci mogą współpracować ze sobą na wiele nowych sposobów, które pomagają zapewnić bezprecedensowy poziom wydajności procesów sprzedaży, zaopatrzenia, fakturowania i regulowania płatności. Wdrożenie w tej sieci biznesowej innowacyjnych rozwiązań firmy SAP z zakresu technologii społecznościowych, mobilnych i przetwarzania w chmurze, a także technologii In-memory, które stanowią trzon platformy SAP HANA®, pobudzi współpracę między firmami w skali ogólnoświatowej oraz zapewni jeszcze wyższy poziom efektywności i jeszcze lepszy wgląd w działanie sieci. Informacja ta została ogłoszona na połączonej konferencji SAPPHIRE® NOW + SAP® TechEd odbywającej się w Madrycie w dniach 13-16 listopada 2012 r.

Firma SAP poinformowała również o wprowadzeniu na rynek kilku nowych rozwiązań przyspieszających wdrażanie, które pozwolą klientom korzystającym z oprogramowania SAP® Business Suite szybciej i łatwiej zintegrować ten pakiet z siecią Ariba Network oraz czerpać oferowane przez tę sieć korzyści:

  • integracja katalogu produktów z oprogramowania SAP Business Suite, łącznie z funkcjami do zarządzania materiałami logistycznymi oraz kontaktami z dostawcami, z siecią Ariba Network w oparciu o oprogramowanie SAP NetWeaver® Process Orchestration;
  • automatyzacja obsługi zamówień i fakturowania w celu zautomatyzowanej wymiany dokumentów w ramach procesów „od nabycia do zapłaty” (procure-to-pay) i „od zamówienia do zapłaty” (order-to-cash).

„Internetowe narzędzia społecznościowe zmieniły specyfikę naszych kontaktów osobistych, zapewniając nam nowe formy kontaktów z ludźmi i dostępu do informacji” ― powiedział Jim Hagemann Snabe, współdyrektor generalny firmy SAP. „Zapewniamy firmom różnej wielkości takie same możliwości działania. Do sieci utworzonej przez firmy SAP i Ariba należy już 1 milion przedsiębiorstw ― jest to więc największa sieć biznesowa na świecie. Działając razem, zapewnimy tym przedsiębiorstwom wzrost produktywności i efektywności oraz ułatwimy współpracę dostawców, partnerów i klientów”.

Usuwanie barier biznesowych
Dzięki przejęciu spółki Ariba firma SAP stworzyła nowy model działalności biznesowej, który pozwala skutecznie wyeliminować bariery między poszczególnymi firmami. Pracując w środowisku sieciowym przedsiębiorstwa mogą efektywnie wyszukiwać klientów, dostawców i partnerów oraz współpracować z nimi. Wdrożono też nowe procesy i zapewniono nowe formy wglądu w funkcjonowanie społeczności, które mogą zapewnić wzrost produktywności w różnych regionach geograficznych i obszarach działalności biznesowej. Sieć biznesowa Ariba zapewnia dziś firmom:

  • otrzymywanie aktualnych informacji biznesowych;
  • zarządzanie zamówieniami i statusami w czasie rzeczywistym ;
  • przyspieszenie regulowania płatności za towary i usługi oraz optymalizacja przepływu środków pieniężnych poprzez wcześniejsze dokonywanie płatności;
  • wgląd w nowe dane analityczne na temat społeczności ułatwiające podejmowanie decyzji.

Korzyści dla nabywców: szybsze ustalenie właściwego sprzedawcy
PPG, czołowy producent powłok i produktów specjalistycznych, to doskonały przykład dużego przedsiębiorstwa korzystającego obecnie z usługi Ariba Discovery, która umożliwia kojarzenie nabywców i sprzedawców w skali ogólnoświatowej za pomocą sieci biznesowej Ariba. Ta warta 15 mld USD firma jest w stanie szybko rozszerzyć pulę potencjalnych sprzedawców poza ramy lokalne oraz zdobyć unikatowe informacje umożliwiające ocenę tych sprzedawców (takie jak historia ich transakcji w sieci oraz oceny działania tych sprzedawców wygenerowane przez innych członków sieci). Może też pobudzić konkurencję między oferentami z całego świata w ramach procesów wyszukiwania potencjalnych źródeł zaopatrzenia.

„Korzystając z innych kanałów informacyjnych, potrzebowaliśmy znacznej ilości czasu na ocenę jakości sprzedawców ― nie byliśmy przy tym nawet pewni tej jakości” ― powiedział Dan Wolfred, członek kierownictwa działu procesów i technologii (Process & Technology) w firmie PPG Industries. „Usługa Ariba Discovery skutecznie zarządza procesem identyfikacji nowych sprzedawców. Z uwagi na szeroki zasięg tej usługi można z niej korzystać w skali globalnej. Pozwala to naszym handlowcom znacznie skrócić czas wyszukiwania nowych dostawców.

Korzyści dla dostawców: szybsze otrzymywanie płatności, większa produktywność
Oprócz uzyskania dostępu do nowych okazji biznesowych, jakie oferuje największa na świecie społeczność nabywców Global 2000, sprzedawcy mogą liczyć na znacznie wyższy poziom efektywności i przejrzystości procesów. Użytkownicy sieci biznesowej Ariba odnotowują o 50% krótsze cykle zawierania transakcji, o 60% większą dokładność realizacji zamówień, dwucyfrowe wzrosty przychodów z realizowanych w sieci transakcji z istniejącymi i nowymi klientami oraz o 20% szybsze regulowanie płatności. Sieć biznesowa Ariba oferuje także nowe formy współpracy i wglądu w tę współpracę dostępne jedynie w modelu sieciowym.

Korzystając z dostępnych w sieci narzędzi do dynamicznego udzielania upustów, nabywcy mogą w zamian za udzielone upusty przyspieszyć regulowanie płatności za zatwierdzone faktury na rzecz kluczowych dostawców, umożliwiając dostawcom natychmiastowe odzyskanie środków pieniężnych. Sprzedawcy mogą uzyskać większy wgląd w przyszłe przepływy środków pieniężnych, większą pewność co do terminów zapłaty oraz możliwość szybszego wykorzystania środków pieniężnych.

  • Firma Mediafly z siedzibą w Chicago jest zaufanym dostawcą z listy Fortune 1000. Rozwiązania firmy umożliwiają oferowanie atrakcyjnych treści handlowych i marketingowych na różnego typu urządzeniach mobilnych i inteligentnych. Firma skorzystała z narzędzi do udzielania upustów w kontaktach z jednym ze swoich klientów i dzięki temu może liczyć na płatności po 14 dniach zamiast po 90.
  • Firma MarkMaster z siedzibą w Tampa jest dostawcą plakietek identyfikacyjnych, tabliczek z nazwiskami, pieczątek gumowych, oznakowań, banerów i kalkomanii dla firm z listy Fortune 500. Korzystając z usługi Ariba Discovery udało jej się zwiększyć przychody o ponad 300%.

Plan działania: przekształcenie niemożliwego w możliwe
Planując udostępnienie w sieci biznesowej Ariba rozwiązań analitycznych firmy SAP, a także obsługę platformy SAP HANA, firmy SAP i Ariba umożliwią przedsiębiorstwom korzystanie z treści transakcyjnych oraz informacji dotyczących współpracy w sieci. Pozwoli to na podejmowanie lepszych decyzji zakupowych, sprzedażowych i finansowych. Firmy będą mogły uzyskiwać w czasie rzeczywistym dostęp do danych rynkowych, informacji o dostawcach, historii transakcji i warunków umów, a także analizować te informacje za pomocą prostego, atrakcyjnego wizualnie interfejsu, z dowolnego miejsca, o dowolnej porze i z poziomu dowolnego urządzenia.

„Internet stanowi podstawę firm przedsiębiorstw sieciowych, które utrzymują kontakty ze swoimi pracownikami, klientami, partnerami i dostawcami oraz wykorzystują te możliwości kontaktu ze społecznością w celu rozwiązywania ważnych problemów biznesowych” ― powiedział Michael Fauscette, wiceprezes działu oprogramowania biznesowego (Software Business Solutions) w firmie IDC. „Dzięki integracji społecznościowych, mobilnych i ułatwiających współpracę aplikacji biznesowych dostawcy tacy jak firma SAP szybko wkraczają w ten nowy obszar, zapewniając znacznie wyższy poziom produktywności oraz innowacyjności rozwiązań dla klientów”.

Więcej informacji na temat udostępnianych w chmurze rozwiązań firmy SAP można znaleźć pod adresem www.sap.com/cloud. Informacje, wpisy na blogach, filmy i inne materiały dotyczące odbywającej się w Madrycie konferencji SAPPHIRE NOW + SAP TechEd można znaleźć w serwisie prasowym dotyczącym wydarzeń.

Konferencja SAPPHIRE® NOW + SAP® TechEd w Madrycie
W 2012 r. firma SAP ponownie połączyła cykl imprez edukacyjnych z główną imprezą dla klientów firmy, która odbywa się w Madrycie w dniach 13-16 listopada. W ramach konferencji SAPPHIRE® NOW firma SAP oferuje swoim obecnym i potencjalnym klientom oraz partnerom możliwość nawiązania nowych kontaktów Prezentuje swoją strategię produktową oraz pokazuje w jaki sposób rozwiązania SAP pomagają przedsiębiorstwom z całego świata w usprawnieniu działalności. Konferencja SAP® TechEd pozwala kierownikom działów informatyki, programistom, administratorom i ekspertom ds. procesów biznesowych zdobywać w interaktywnym środowisku wiedzę przekazywaną przez specjalistów odpowiedzialnych za rozwój najnowocześniejszych technologii firmy SAP. Ta połączona impreza zapewnia dostęp do całego środowiska firmy SAP i pozwala uczestnikom dowiedzieć się, jak firma SAP może pomóc ich przedsiębiorstwom prowadzić działalność w jeszcze efektywniejszy sposób. Informacje na ten temat można śledzić w serwisie Twitter : @SAPPHIRENOW i @SAPTechEd. Można też dołączyć do dyskusji na kanałach #SAPPHIRENOW i #SAPTechEd.

Materiały graficzne i filmowe dla mediów:
Informacje, blogi, filmy i inne materiały z konferencji SAPPHIRE NOW + SAP TechEd będą dostępne w serwisie prasowym imprezy pod adresem www.events.news.sap.com. Na stronie www.sap.com/photos znajdują się materiały filmowe przeznaczone do emisji oraz cyfrowe zdjęcia prasowe, które można przeglądać i pobierać. Na tej platformie znajdują się także materiały w wysokiej rozdzielczości, które mogą Państwo wykorzystać w swoich kanałach medialnych. Relacje wideo na różne tematy można znaleźć pod adresem www.sap-tv.com. Dostępne tam filmy użytkownicy mogą zamieszczać na własnych stronach internetowych. Można też przesyłać łącza do filmów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub uruchomić subskrypcję kanałów RSS z SAP TV.

Informacje o firmie Ariba
Ariba, spółka z grupy SAP, to ogólnoświatowa handlowa sieć biznesowa. Ariba wykorzystuje aplikacje działające w chmurze, udostępniając je największej na świecie społeczności handlu internetowego oraz umożliwiając w ten sposób firmom wyszukiwanie partnerów na całym świecie i wzajemną współpracę. Sieć Ariba® umożliwia organizacjom każdej wielkości łączenie się z partnerami handlowymi z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, z każdej aplikacji i każdego urządzenia, co pozwala na realizację zakupów, sprzedaży oraz zarządzanie pieniędzmi w sposób sprawniejszy i skuteczniejszy niż kiedykolwiek przedtem. Przedsiębiorstwa na całym świecie korzystają z sieci Ariba, aby uprościć operacje handlowe między sobą oraz poprawić osiągane wyniki. Aby przyłączyć się do sieci, prosimy odwiedzić serwis www.ariba.com

Informacje o firmie SAP
Jako lider na rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw, firma SAP pomaga uzyskiwać lepsze wyniki przedsiębiorstwom różnej wielkości i z różnych branż. Rozwiązania firmy SAP pozwalają przedsiębiorstwom i ich pracownikom efektywniej współpracować i lepiej wykorzystywać posiadane informacje biznesowe w celu zdobycia przewagi nad konkurencją ― zarówno na zapleczu, jak i na sali spotkań zarządu, w magazynie i w sklepie, z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych. Aplikacje i usługi SAP umożliwiają ponad 197 tys. klientów prowadzenie działalności w sposób przynoszący zyski, szybkie dostosowywanie się do nowych warunków oraz ciągły rozwój. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.sap.com.

Informacje o firmie SAP można śledzić w serwisie Twitter : @sapnews.

Kontakt dla mediów:
Dorit Shackleton, SAP, + 1 (604) 889-7841, dorit.shackleton@sap.com, czas PST
Biuro prasowe SAP, +49 (6227) 7-46315, czas CET; +1 (610) 661-3200, czas EST; press@sap.com
Karen Master, Ariba, +1 (412) 297-8177, kmaster@ariba.com, czas EST

W Polsce:
Dominika Krzyżanowska-Kidała, +48 22 541 67 34, dominika.krzyzanowska-kidala@sap.com