SAP® Business Suite na platformie SAP HANA® redefiniuje zarządzanie w czasie rzeczywistym

SAP wprowadza na rynek SAP® Business Suite Powered by SAP HANA®, dostarczając przetwarzanie operacyjne w czasie rzeczywistym i analitykę biznesową w ramach jednej platformy, opartej na technologii „in-memory”

Frankfurt, Nowy Jork i Palo AltoFirma SAP AG poinformowała o wprowadzeniu na rynek portfolio rozwiązań SAP Business Suite opartego na platformie SAP HANA (SAP Business Suite Powered by SAP HANA). Otwiera to nowe możliwości dla klientów korzystających z oprogramowania SAP Business Suite. SAP to obecnie jedyny dostawca zintegrowanej gamy aplikacji biznesowych, które umożliwiają rejestrowanie i analizowanie danych w czasie rzeczywistym na jednej platformie bazującej na technologii „in-memory”. Pakiet SAP Business Suite oparty na platformie SAP HANA pozwala prowadzić biznes w czasie rzeczywistym dzięki możliwościom transakcyjnym, analitycznym i predykcyjnym – szybko i proaktywnie w nieprzewidywalnym otoczeniu. Daje to firmom niedostępną dotychczas szansę natychmiastowego przekształcania informacji pozyskiwanych w czasie rzeczywistym na realizację procesów biznesowych, a zarazem eliminuje problem nadmiaru danych i systemów. To przełomowe, innowacyjne rozwiązanie pozwoli wydobyć nowe korzyści z kompleksowych procesów biznesowych i zasadniczo zmieni sposób prowadzenia działalności oraz kontaktów między firmami. Szeroką gamę scenariuszy biznesowych — obejmujących analizę marketingową, zamknięcia finansowe, zarządzanie należnościami, zarządzanie zasobami materiałowymi, a także analizę nastawienia konsumentów i nastrojów w mediach społecznościowych — oraz najczęściej używane raporty i analizy operacyjne zoptymalizowano tak, aby zapewniały klientom maksymalne korzyści.

Pakiet SAP Business Suite oparty na platformie SAP HANA na nowo definiuje szybkość działania i innowacyjność firm, a także otwiera przed nimi całkiem nowe możliwości rozwoju. Klienci mogą teraz w czasie rzeczywistym zarządzać wszystkimi procesami o znaczeniu krytycznym, w tym planowaniem, realizacją, raportowaniem i analizami, korzystając przy tym ze spójnych danych dostępnych na bieżąco. Nowy pakiet SAP Business Suite udostępnia środowisko otwarte, które umożliwia przeprowadzanie analiz operacyjnych i generowanie raportów na podstawie aktualnych danych transakcyjnych za pomocą nowej klasy aplikacji analitycznych. Firma SAP opracowała również pakiet serwisowy i rozwiązanie do szybkiego wdrażania, które pomogą jej dotychczasowym klientom bez trudu przenieść posiadaną bazę danych na platformę SAP HANA.

„W roku 2010 dr Hasso Plattner, założyciel i przewodniczący rady nadzorczej SAP nakreślił śmiałą wizję, według której SAP HANA jest sercem odnowy intelektualnej SAP i stanowi podstawę nowych rozwiązań oraz przekształcania już istniejących aplikacji SAP. Konsekwentnie realizowaliśmy tą wizję przez ostatnie dwa lata i dziś jesteśmy w przełomowym momencie, w którym ogłaszamy, że pakiet SAP Business Suite wykorzystuje możliwości, jakie daje SAP HANA” – powiedział dr Vishal Sikka, członek zarządu firmy SAP odpowiedzialny za technologie i innowacje. „Teraz nasze oprogramowanie biznesowe, z którego korzystają tysiące najlepszych firm na świecie, może pracować tak szybko jak nasza wyobraźnia. Dzięki temu możemy wyeliminować tradycyjny kompromis między kosztami a wydajnością i wprowadzić w życie wizję przedsiębiorstwa funkcjonującego w oparciu o informacje dostępne w czasie rzeczywistym. Jednocześnie SAP Business Suite nadal wspiera i optymalizuje wszystkie najważniejsze bazy danych, przez co pozostajemy wierni naszym zasadom otwartości i płynnego wprowadzania innowacji.”

Dzięki nowoczesnej platformie SAP pomaga przedsiębiorstwom realizować ich działalność w czasie rzeczywistym przy minimalnych zakłóceniach oraz wdrażać bardziej inteligentne innowacje, przyspieszyć realizację procesów i uprościć funkcjonowanie firm.

Inteligentniejsze innowacje biznesowe
Klienci mogą zrewidować swój model biznesowy i procesy, mając do dyspozycji analitykę wbudowaną w rozwiązania transakcyjne.

„Z wielkim entuzjazmem przyjęliśmy informację o udostępnieniu aplikacji SAP ERP opartych na platformie SAP HANA, ponieważ będzie to dla firmy John Deere prawdziwa rewolucja, powiedział Derek Dyer, dyrektor ds. globalnych usług SAP w firmie Deere and Company. „Pozytywne pierwsze wrażania skłoniły nas do szybkiego podjęcia decyzji o wdrożeniu platformy SAP HANA do obsługi wielu programów stosowanych przez nas obecnie i w przyszłości. To ważne, innowacyjne rozwiązanie firmy SAP oznacza dla nas nowy sposób zarządzania działalnością i rewolucję we wprowadzaniu na rynek nowych produktów i usług oraz przyspieszenie realizacji procesów o kluczowym znaczeniu, takich jak planowanie zapotrzebowania materiałowego w czasie rzeczywistym. Platforma SAP otwiera przed nami nową gamę możliwości, jak choćby konserwację prewencyjną” — powiedział Derek Dyer.

Szybsze procesy biznesowe
Dzięki pakietowi SAP Business Suite opartemu na platformie SAP HANA firmy mogą znacznie przyspieszyć realizację podstawowych procesów i budować scenariusze działania w czasie rzeczywistym.

„Stale rosnące tempo oraz skrócenie cyklu podejmowania decyzji sprawiają, że musimy coraz szybciej rejestrować i analizować informacje, a także coraz sprawniej podejmować działania na ich podstawie” — powiedział Henry Morris, wiceprezes firmy IDC odpowiedzialny za światowe badania oprogramowania, usług i dużych zbiorów danych oraz sprzedaży i marketingu. „Pakiet SAP Business Suite działający w oparciu o platformę SAP HANA stanowi odpowiedź na te potrzeby. Połączenie w ramach jednej platformy przetwarzania transakcji i analiz pozwala na stworzenie systemu obejmującego zarówno dane, jak i decyzje. Integracja zarządzania transakcjami z zarządzaniem decyzjami w czasie rzeczywistym eliminuje opóźnienia i niedoskonałości typowe dla systemów operacyjnych i narzędzi do analizy biznesowej działających równolegle. Dzięki temu można podejmować lepsze decyzje taktyczne, operacyjne i strategiczne na podstawie odpowiednich, szczegółowych, aktualnych danych.

Dzięki pakietowi SAP Business Suite opartemu na platformie SAP HANA firmy mogą znacznie przyspieszyć realizację podstawowych procesów i budować scenariusze działania w czasie rzeczywistym.

„Stale rosnące tempo oraz skrócenie cyklu podejmowania decyzji sprawiają, że musimy coraz szybciej rejestrować i analizować informacje, a także coraz sprawniej podejmować działania na ich podstawie” — powiedział Henry Morris, wiceprezes firmy IDC odpowiedzialny za światowe badania oprogramowania, usług i dużych zbiorów danych oraz sprzedaży i marketingu. „Pakiet SAP Business Suite działający w oparciu o platformę SAP HANA stanowi odpowiedź na te potrzeby. Połączenie w ramach jednej platformy przetwarzania transakcji i analiz pozwala na stworzenie systemu obejmującego zarówno dane, jak i decyzje. Integracja zarządzania transakcjami z zarządzaniem decyzjami w czasie rzeczywistym eliminuje opóźnienia i niedoskonałości typowe dla systemów operacyjnych i narzędzi do analizy biznesowej działających równolegle. Dzięki temu można podejmować lepsze decyzje taktyczne, operacyjne i strategiczne na podstawie odpowiednich, szczegółowych, aktualnych danych.

Łatwiejsza współpraca
Ludzie oczekują dziś uproszczenia obsługi aplikacji biznesowych, tak jak to ma miejsce w świecie konsumenckim, oraz możliwości natychmiastowego wykorzystania swojej wiedzy i przełożenia jej na działanie. SAP Business Suite uprości współpracę biznesową w oparciu o informacje w czasie rzeczywistym.

„W ciągu najbliższych pięciu lat firma Ferrero chce podwoić swoje całkowite obroty poza Europą, a rozwiązania SAP odegrają w tym znaczną rolę” — powiedział Enzo Bertolini, dyrektor ds. informatycznych w grupie Ferrero. „Po pierwszych doświadczeniach z aplikacjami SAP ERP działającymi w oparciu o platformę SAP HANA widzimy, że możemy znacznie przyspieszyć i uprościć korzystanie z informacji dostępnych w czasie rzeczywistym. Spodziewamy się wyraźnych korzyści w zakresie promocji handlowych i łańcucha dostaw uzyskanych dzięki lepszym symulacjom i sprawniejszym planom. Sądzimy, że przyszłość to połączenie mobilności z dużymi zbiorami danych, co oznacza zmianę sposobu podejmowania decyzji i zarządzania naszymi procesami”.

<b<Swoboda wyboru i pełne wsparcie dla klientów
Firma SAP będzie w dalszym ciągu wspierać wybrane przez klientów technologie baz danych i ich producentów. SAP będzie dostarczał innowacje dla obecnych na rynku baz danych, a także współpracował z partnerami bazodanowymi, aby wspierać ich innowacje, również w kontekście wykorzystania technologii „in-memory”.

Klientom, którzy decydują się na migrację do środowiska SAP HANA, SAP udostępnia szeroką gamę usług, rozwiązań do szybkiego wdrażania, a także liczne środowisko wyszkolonych konsultantów w ramach rozległej sieci partnerskiej SAP. W pierwszym kwartale 2013 r. planowane jest wprowadzenie na rynek specjalnego rozwiązanie do szybkiego wdrażania, które pomoże klientom uruchomić system w ciągu niecałych sześciu miesięcy. SAP planuje też stworzyć kompletny pakiet, obejmujący prekonfigurowane oprogramowanie, usługi wdrożeniowe, dokumentację i szkolenia dla użytkowników, dostępny w stałej cenie. Aby jeszcze bardziej usprawnić wdrażanie, firma SAP na podstawie opinii użytkowników i klientów dostosowała cennik tak, aby był zbliżony do modelu wykorzystywanego w przypadku zakupu baz danych. Będzie on uzależniony od wartości procentowej aplikacji i bardzo konkurencyjny w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami.

Wymienione innowacje będą również dostępne w rozwiązaniach SAP Business All-in-One, dzięki czemu z korzyści oferowanych przez środowisko SAP HANA będą mogły korzystać firmy każdej wielkości. Wraz z pakietem SAP Business Suite opartym na platformie SAP HANA, rozwiązania te otworzą nowe możliwości sprzedażowe, usługowe i biznesowe dla całego ekosystemu partnerów SAP. Wypowiedzi firm partnerskich w związku z dzisiejszą informacją są dostępne w dokumencie: Quote Sheet: SAP Business Suite Powered by SAP HANA. Więcej informacji na SAP Newsroom.

O SAP
SAP, lider na rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw, pomaga uzyskiwać lepsze wyniki organizacjom każdej wielkości i z każdej branży. Rozwiązania firmy SAP pozwalają przedsiębiorstwom i ich pracownikom efektywniej współpracować i lepiej wykorzystywać posiadane informacje biznesowe w celu zdobycia przewagi nad konkurencją ― zarówno na zapleczu, jak i na sali spotkań zarządu, w magazynie i w sklepie, z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych i urządzeń przenośnych. Aplikacje i usługi SAP umożliwiają ponad 197 000 klientów prowadzenie działalności w sposób przynoszący zyski, szybkie dostosowywanie się do nowych warunków oraz ciągły rozwój. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.sap.com.

Materiały graficzne i filmowe dla mediów:
Aby przejrzeć i pobrać cyfrowe materiały i wysokiej jakości zdjęcia dla prasy, zapraszamy na stronę www.sap.com/photos. Na tej platformie znajdują się także materiały w wysokiej rozdzielczości, które mogą Państwo wykorzystać w swoich kanałach medialnych. Strona www.sap-tv.com pozwala natomiast przeglądać relacje wideo na różne tematy. Dostępne tam filmy użytkownicy mogą zamieszczać na własnych stronach internetowych. Można też przesyłać łącza do filmów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub uruchomić subskrypcję kanałów RSS z SAP TV.

Informacje o firmie SAP można również śledzić w serwisie Twitter: @sapnews i @sustainableSAP.

Kontakt dla mediów:
Dominika Krzyżanowska-Kidała, +48 604 416 989, dominika.krzyzanowska-kidala@sap.com

Samantha Finnegan, +1 415 377-0475, samantha.finnegan@sap.com, PST
Jim Dever, +1 610 661 2161, james.dever@sap.com, EDT
Christoph Liedtke, +49 6227 750383, christoph.liedtke@sap.com, CET
Claudia Cortes, +1 305 476-4461, claudia.cortes@sap.com APJ
SAP Press Office, +49 6227 7-46315, CET; +1 610 661-3200, EDT; press@sap.com