>

Sieć detaliczna B&H zyskuje nowych odbiorcówdzięki chmurze firmy Ariba

Jeden z największych sprzedawców detalicznych urządzeń do przetwarzania obrazu, firma B&H wykorzystuje usługę Ariba Discovery do wyszukiwania i zawierania transakcji handlowych. Zapewniło to firmie wzrost przychodów o ponad 200 tys. USD

SUNNYVALE, KaliforniaFirma B&H Photo, Video and Pro Audio, czołowy sprzedawca detaliczny urządzeń do przetwarzania obrazu (sprzętu foto-audio-video) w USA, wykorzystywała marketing bezpośredni i sprzedaż wewnętrzną. Działania te nie przekładały się jednak na wzrost ilości zakupów dokonywanych przez klientów. Wymusiło to konieczność poszukiwania nowych kanałów, które zwiększyłyby liczbę zapytań od partnerów handlowych a także wpłynęłyby na wzrost sprzedaży i przychodów. Takim kanałem okazała się dostarczana w chmurze usługa Ariba® Discovery™, która umożliwia kojarzenie nabywców i sprzedawców. Usługa oferowana jest przez firmę Ariba, spółkę zależną firmy SAP, udostępniającą największą na świecie otwartą sieć biznesową.

Świadczona w chmurze przez sieć Ariba® Network usługa Ariba Discovery upraszcza proces generowania zapytań handlowych. Dzieje się to poprzez natychmiastowe kojarzenie potrzeb nabywców z możliwościami dostawców. „Po dokonaniu minimalnych inwestycji udało nam się sfinalizować transakcje o łącznej wartości przekraczającej 200 tys. USD, a także uzyskać wiele dodatkowych zapytań handlowych” ― powiedział Barry Eisenberg z działu rozwoju działalności biznesowej, umów i e-zaopatrzenia (Business Development – Contracts & e-Procurement) w firmie B&H Photo, Video, & Pro Audio.

Firma zdołała to osiągnąć w krótszym czasie, redukując jednocześnie wykorzystywane zasoby.„Dzięki usłudze Ariba Discovery przychodzi do nas kilka nowych zapytań handlowych dziennie i jesteśmy w stanie skutecznie na nie odpowiadać w ciągu zaledwie 15 minut” ― powiedział Barry Eisenberg.

W porównaniu z kampaniami mailingowymi współczynnik konwersji w przypadku nabywców, do których firma B&H dotarła za pomocą usługi Ariba Discovery, jest „fenomenalny”, jak to określił Barry Eisenberg. Jego zdaniem kluczową zaletą usługi nie jest ilość lecz jakość zapytań handlowych. „Najważniejsze jest to, że są to tzw. leady kwalifikowane, czyli zapytania, które najczęściej kończą się zakupem” ― powiedział Barry Eisenberg.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy za pośrednictwem usługi Ariba Discovery zaoferowano nowe możliwości biznesowe o wartości przekraczającej 3 mld USD, przekazano ponad 15 mln zapytań oraz dokonano ponad 15 tys. skojarzeń nabywców i sprzedawców. Firma B&H zamierza nadal optymalizować możliwości oferowane przez tę zaawansowaną usługę.

„Wiele firm powątpiewało w to, że Internet może kiedykolwiek okazać się narzędziem przydatnym do prowadzenia działalności biznesowej. Firma B&H właściwie rozpoznała jego potencjał” ― powiedział Tim Minahan, wiceprezes ds. strategii sieci i marketingu globalnego w firmie Ariba. „Jako jedna z pierwszych postanowiła skorzystać z sieci Ariba Network ― uruchomiła witrynę internetową, za pośrednictwem której była w stanie efektywniej nawiązywać kontakty i współpracować ze swoimi klientami z całego świata. Korzystając z usługi Ariba Discovery, B&H może uzyskać szybki dostęp do tysięcy docelowych nabywców i zwiększyć grono swoich klientów, a w rezultacie także swoje przychody”.

O Informacje o firmie B&H
B&H to największy na świecie dostawca produktów zaspokajających potrzeby klientów w zakresie technologii umożliwiających działania kreatywne, w tym profesjonalnych produktów fotograficznych, wideo i audio. Firma ma także w swojej ofercie bogaty wybór sprzętu z dziedziny ochrony bezpieczeństwa, informatyki, multimediów, optyki i prezentacji audiowizualnej. Oferujemy prawdziwie kompleksowy asortyment produktów dla klientów korporacyjnych, z branży edukacyjnej i z administracji publicznej. Więcej informacji na temat naszych produktów i usług można znaleźć pod adresem www.bhphotovideo.com/b2b.

Informacje o firmie Ariba
Ariba, spółka z grupy SAP, to ogólnoświatowa handlowa sieć biznesowa. Ariba wykorzystuje aplikacje działające w chmurze, udostępniając je największej na świecie społeczności handlu internetowego oraz umożliwiając w ten sposób firmom wyszukiwanie partnerów na całym świecie i wzajemną współpracę. Sieć Ariba® umożliwia organizacjom każdej wielkości łączenie się z partnerami handlowymi z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, z każdej aplikacji i każdego urządzenia, co pozwala na realizację zakupów, sprzedaży oraz zarządzanie pieniędzmi w sposób sprawniejszy i skuteczniejszy niż kiedykolwiek przedtem. Przedsiębiorstwa na całym świecie korzystają z sieci Ariba, aby uprościć operacje handlowe między sobą oraz poprawić osiągane wyniki. Aby przyłączyć się do sieci, prosimy odwiedzić serwis www.ariba.com

O SAP
SAP, lider na rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw, pomaga uzyskiwać lepsze wyniki organizacjom każdej wielkości i z każdej branży. Rozwiązania firmy SAP pozwalają przedsiębiorstwom i ich pracownikom efektywniej współpracować i lepiej wykorzystywać posiadane informacje biznesowe w celu zdobycia przewagi nad konkurencją. Rozwiązania SAP znajdują zastosowanie zarówno na zapleczu firm, jak i na sali spotkań zarządu, w magazynie i w sklepie, z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych i urządzeń przenośnych. Z aplikacji i usług SAP korzysta ponad 232 000 klientów na świecie, którzy dzięki nim mogą skutecznie prowadzić działalności w sposób przynoszący zyski, szybciej dostosować się do nowych warunków oraz stale się rozwijać. Więcej informacji o SAP można znaleźć pod adresem www.sap.com i www.sap.com.pl.

Materiały graficzne i filmowe dla mediów:
Aby przejrzeć i pobrać cyfrowe materiały i wysokiej jakości zdjęcia dla prasy, zapraszamy na stronę www.sap.com/photos. Na tej platformie znajdują się także materiały w wysokiej rozdzielczości, które mogą Państwo wykorzystać w swoich kanałach medialnych. Strona www.sap-tv.com pozwala natomiast przeglądać relacje wideo na różne tematy. Dostępne tam filmy użytkownicy mogą zamieszczać na własnych stronach internetowych. Można też przesyłać łącza do filmów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub uruchomić subskrypcję kanałów RSS z SAP TV.

Informacje o firmie SAP można również śledzić w serwisie Twitter: @sapnews i @sustainableSAP.

Kontakt dla mediów:
Dominika Krzyżanowska-Kidała, +48 604 416 989, dominika.krzyzanowska-kidala@sap.com