SAP wśród liderów rozwiązań do analizy danych biznesowych w raporcie „Magiczny Kwadrant” firmy Gartner

SAP NEWSBYTEFirma SAP AG poinformowała, że znalazła się w Kwadrancie Liderów w raporcie „Business Intelligence and Analytics Magic Quadrant” opublikowanym przez firmę Gartner. W 2012 r. firma SAP wprowadziła kilka ważnych innowacji w zakresie analizy danych biznesowych, m.in.:

  • Oprogramowanie SAP® Visual Intelligence: wprowadzone na rynek w maju 2012 r., oprogramowanie to pozwala pracownikom oraz działom firm w kreatywny sposób wizualizować i analizować informacje, a następnie wykorzystywać je do podejmowania decyzji indywidualnych lub zespołowych.
  • Mobilna analiza danych biznesowych: firma SAP zwiększyła komfort pracy mobilnej dzięki aplikacji SAP® BusinessObjects™ Mobile. Aplikacja została zaprojektowana z myślą o tabletach iPad. Pozwala użytkownikom wizualizować i przeglądać dane, współpracować ze sobą, jak również udostępniać informacje o wydajności biznesowej za pomocą spersonalizowanych i prostych widoków w bezpiecznym środowisku. Aplikacja udostępnia również funkcje analizy danych przestrzennych i danych dot. lokalizacji.
  • Oprogramowanie SAP® Predictive Analysis: wprowadzone na rynek w 2012 r., oprogramowanie do analizy predykcyjnej umożliwia analizę wielkich zbiorów danych, a tym samym pomaga uzyskać przewagę nad konkurencją poprzez wykrywanie i przewidywanie trendów w danej branży. Analitycy danych mogą intuicyjnie opracowywać zaawansowane modele predykcyjne obejmujące przewidywanie popytu oraz wolumenu sprzedaży produktów, wskazywanie kluczowych czynników mających wpływ na sprzedaż i zachowania nabywcze konsumentów, rozpoznawanie najważniejszych trendów i anomalii, oraz analizę zależności pomiędzy danymi biznesowymi.

„Analiza danych biznesowych pozwala osiągnąć przewagę nad konkurencją firmom, które potrafią wykorzystać nowe strumienie informacji i zapewnić pracownikom dostęp do danych w czasie rzeczywistym” — powiedział John Schweitzer, wiceprezes i dyrektor działu analiz biznesowych (Analytics) SAP. „Wyróżnienie przez firmę Gartner podkreśla naszą silną pozycję na rynku rozwiązań do analizy danych biznesowych dla przedsiębiorstw oraz innowacje w zakresie analizy samoobsługowej, mobilnej i predykcyjnej, które pozwoliły naszym Klientom osiągnąć sukces”.

Dodatkowe informacje można też znaleźć w serwisie prasowym firmy SAP. Informacje o firmie SAP można śledzić w serwisie Twitter: @sapnews.

Firma Gartner nie poleca żadnego z producentów, produktów, czy usług opisywanych w swoich publikacjach badawczych, ani nie rekomenduje użytkownikom technologii informatycznych firm, które uzyskały najlepsze oceny. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie jej analityków i nie należy ich traktować jako przedstawienia faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, jawnych ani domniemanych, do swoich badań, w tym żadnych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do konkretnego celu.

Kontakt dla mediów:
Jason Grosse, +1 (415) 694-8554, jason.grosse@sap.com, PST
Dominika Krzyżanowska-Kidał, +48 22 604 416 989, dominika.krzyzanowska-kidala@sap.com, CET