SAP® Mobility Design Center rozszerza zasięg działalności, aby klienci SAP na całym świecie mogli tworzyć aplikacje konsumenckie

SAP NEWSBYTEFirma SAP AG poinformowała, że centrum aplikacji mobilnych SAP® Mobility Design Center rozszerza działalność na skalę globalną. Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na aplikacje mobilne, dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumentów. Oprócz pierwotnej lokalizacji w siedzibie firmy SAP w Palo Alto w stanie Kalifornia, SAP Mobility Design Center obejmie biura w Walldorf i St. Ingbert w Niemczech, w Montrealu w Kanadziea) oraz w Bangalore (Indie). Działania te mają na celu lepsze wykorzystanie kwalifikacji pracowników firmy na całym świecie. Informacja ta została ogłoszona na targach CeBIT 2013 odbywających się w dniach 5–9 marca w Hanowerze.

Od inauguracji we wrześniu 2012 roku centrum SAP Mobility Design Center wspiera klientów, takich jak np. firma ExxonMobil, w konsumeryzcji trendów informatycznych. Opracowując koncepcje i projekty, a także tworząc rozwiązania mobilne, firma SAP pomaga klientom nawiązywać bliższe relacje z pracownikami i konsumentami. Rozwiązania mobilne uwzględniają perspektywę użytkownika końcowego już w fazie projektowania aplikacji, a nie na końcowym etapie testowania.

Firmom często brakuje czasu, funduszy lub infrastruktury na tworzenie rozwiązań mobilnych spełniających niestandardowe wymagania biznesowe. Rozszerzenie działalności centrum SAP Mobility Design Center sprawia, że klienci na całym świecie mogą obecnie nawiązać bliższą współpracę z SAP w zakresie zindywidualizowanych rozwiązań mobilnych. Sprawdzone, powtarzalne procesy projektowania i rozwoju oparte na współpracy pozwalają firmom szybciej wprowadzać do użycia konkurencyjne i budujące wymierne korzyści rozwiązania mobilne dla użytkowników końcowych i konsumentów.

Klienci na całym świecie będą mogli w biurach SAP współpracować z zespołami specjalistów, złożonymi z projektantów architektów i programistów. Współpraca rozpoczyna się od opracowywania prototypów rozwiązania, które następnie są weryfikowane przez użytkowników końcowych. Zaprojektowane rozwiązanie zostaje zbudowane pod kątem ścisłej integracji z dotychczasowymi aplikacjami zaplecza i infrastrukturą informatyczną. Zespół zwraca szczególną uwagę na szybkie wdrażanie rozwiązań oferujących klientom duże korzyści. Są one projektowane zgodnie z aktualnymi potrzebami biznesowymi, a następnie budowane z uwzględnieniem planów firmy SAP dotyczących przyszłego rozwoju.

„Przedsiębiorstwa chcą zwiększyć produktywność pracowników, umożliwiając im szybkie podejmowanie decyzji z miejsca, w którym działania są realizowane. Pragną również zapewnić korzyści swoim konsumentom, oferując im wygodne i atrakcyjne interfejsy użytkownika” — powiedział Sanjay Poonen, prezes działu rozwiązań mobilnych w firmie SAP. „SAP jest liderem w zakresie rozwiązań mobilnych dla przedsiębiorstw, a centrum SAP Mobility Design Center zaspokaja coraz większy popyt na rozwiązania mobilne dostosowane do indywidualnych potrzeb. Oferuje przemyślany i prosty sposób na uwolnienie potencjału drzemiącego w firmach klientów. Zasady projektowania i innowacyjne techniki tworzenia interfejsów użytkownika zapewniają użytkownikom końcowym rozwiązania charakteryzujące się intuicyjną obsługą, natomiast nasze metody programowania pomagają zagwarantować pełną integrację ze środowiskami zaplecza”.

Większość aplikacji opracowanych w centrum opiera się na platformie mobilnej SAP® Mobile Platform, dającej dużą swobodę w takich obszarach jak zabezpieczenia i możliwość tworzenia aplikacji, które można łatwo dostosować do różnych platform w urządzeniach mobilnych. Z myślą o wsparciu i ochronie rozwiązań w dłuższym okresie firma oferuje również dodatkowe usługi konserwacyjne.

Więcej informacji można znaleźć na stronie SAP Mobility Design Center w serwisie sap.com. Dodatkowe informacje, w tym wiadomości na temat nowości SAP prezentowanych podczas targów CeBIT, znajdują się w serwisie prasowym SAP. Informacje o firmie SAP można też śledzić w serwisie Twitter: @sapnews.

Kontakty z mediami:
Martin Gwisdalla, +49 (6227) 7-67275, martin.gwisdalla@sap.com (strefa czasowa CET)
Amisha Gandhi, +1 (415) 341-7101, amisha.gandhi@sap.com (strefa czasowa PST)
Dominika Krzyżanowska-Kidała, +48 604 416 989, dominika.krzyzanowska-kidala@sap.com