SAP wprowadza znaczące innowacje w aplikacjach branżowych udostępnianych w chmurze

Nowe rozwiązania pozwalają klientom prowadzić działalność z odpowiednią prędkością i w odpowiednim kierunku

ORLANDO, Floryda (USA)Firma SAP AG wprowadziła znaczne innowacje w ofercie aplikacji branżowych udostępnianych w chmurze. Firmy dążą do uproszczenia wdrażanych rozwiązań technologicznych, odchodząc od doraźnych zakupów na rzecz strategicznych inwestycji w jedną platformę, co obejmuje zarówno środowiska instalowane lokalnie, jak i systemy zarządzane i udostępniane w chmurze. SAP zaprezentował wczoraj swoją wizję ujednoliconej strategii przetwarzania w chmurze, która ma pomóc przedsiębiorstwom w wykorzystaniu i rozbudowaniu istniejących inwestycji oraz ujednoliceniu na tej samej platformie — SAP HANA® Cloud — rozwiązań przetwarzanych w chmurze i tych, które obsługują taki model przetwarzania.

SAP udostępnia najszerszą ofertę aplikacji branżowych przetwarzanych w chmurze, zapewniając ponad 29 milionom użytkowników rozbudowane możliwości i funkcje w czterech głównych obszarach: personel, klienci, finanse i dostawcy. Oferta ta obejmuje produkty spółek należących do SAP: Ariba i SuccessFactors, a także rozwiązania SAP® Cloud for Customer (poprzednio: SAP Customer OnDemand), SAP® Cloud for Financials (poprzednio: SAP Financials OnDemand) oraz SAP Business ByDesign®.

„Rozwiązania SAP przetwarzane w chmurze zapewniają nam szybkość działania, pozwalającą w bezprecedensowy sposób reagować na potrzeby klientów i wchodzić w interakcje z nimi” — powiedziała Krissy Espindola, prowadząca dział zarządzania wiedzą i wsparcia klientów serwisów społecznościowych w firmie T-Mobile. „Wypróbowaliśmy inne rozwiązania dostępne na rynku i zdecydowaliśmy się wybrać SAP, ponieważ jest to produkt najwyższej jakości, umożliwiający szybkie wdrażanie i zapewniający ogromny komfort pracy”.

Platforma SAP HANA Cloud umożliwia wdrożenie holistycznej strategii integracji. Klienci mogą skorzystać z gotowych pakietów integracyjnych zawierających szablony sprawdzonych procedur, aby uzupełnić zainstalowane lokalnie oprogramowanie SAP o aplikacje branżowe przetwarzane w chmurze oraz najlepsze w swojej klasie aplikacje innych firm. Takie podejście skraca czas potrzebny na wdrażanie i redukuje całkowity koszt posiadania, a ponadto zapewnia komfort wynikający ze świadomości, że SAP monitoruje system, zapewnia obsługę techniczną i zarządza aktualizacjami i modernizacjami.

„W naszych czasach zbyt wolne działanie to szybka droga do upadku firmy” — powiedział Lars Dalgaard, członek zarządu firmy SAP AG i dyrektor generalny SuccessFactors. „Zdajemy sobie sprawę, że proces migracji do środowisk przetwarzania w chmurze musi mieć charakter ewolucyjny, pozwalający klientom wykorzystać istniejące inwestycje. Oferujemy zatem strategię, która pomoże naszym klientom w prowadzeniu działalności z niezbędną szybkością dzięki interakcjom z pracownikami, klientami i dostawcami. Dysponujemy obecnie najpełniejszym na świecie zestawem ofert; są to oferty zawierające rozwiązania służące do różnorodnych celów biznesowych w niemal wszystkich branżach i scenariuszach”.

Kluczem do akceptacji rozwiązań przez użytkowników jest prawidłowa ich budowa i łatwość użytkowania. SAP poinformował o wprowadzeniu najnowszych innowacji w oferowanych przez siebie aplikacjach branżowych przetwarzanych w chmurze.

LUDZIE
SuccessFactors: przyspieszenie pracy personelu i realizacji celów biznesowych
Przedsiębiorstwa potrzebują nie tylko większej wydajności pracowników, ale także lepszych sposobów zatrudniania, angażowania i motywowania personelu. Kluczowe zalety wprowadzonych innowacji:

 • SuccessFactors Employee Central: rozszerzono zakres globalny i rozwiązanie obsługuje przedsiębiorstwa w kolejnych 29 krajach; łączna liczba wersji lokalnych wzrosła do 51. Ponadto w SuccessFactors Employee Central Payroll wprowadzono wersję dla Japonii i Rosji. Obecnie rozwiązanie płacowe obsługuje 22 kraje.
 • SuccessFactors Onboarding: rozwiązanie zwiększające wydajność i zaangażowanie pracowników, które udostępnia menadżerom odpowiedzialnym za rekrutację dokładne instrukcje, funkcje socjalizacji oraz rozbudowaną obsługę profilu pracownika.
 • SuccessFactors Learning: przebudowana strona główna systemu szkoleniowego zawiera modułowy interfejs, który można dostosowywać do potrzeb. Interfejs składa się z plików z zawartością, miniatur grafiki i opisów kursów oraz zaawansowanych funkcji wyszukiwania w katalogu. To zwiększa komfort pracy, pozwala na szybszą realizację szkoleń, podnosi zaangażowanie pracowników i umożliwia im rozwój.

Szczegółowe informacje na temat ostatniej aktualizacji oraz odsyłacze do wersji prezentacyjnych można znaleźć na stronie „Dane techniczne: SuccessFactors BizX Suite”.

KLIENCI
SAP Cloud for Customer: skuteczniejsze interakcje z klientem
W ciągu ubiegłych pięciu kwartałów liczba użytkowników rozwiązania SAP Cloud for Customer rosła ponad dwukrotnie z kwartału na kwartał. SAP Cloud for Customer udostępnia bazowe technologie dla rozwiązań przetwarzania w chmurze przeznaczonych dla działów marketingu, sprzedaży i obsługi klienta: SAP Cloud® for Sales, SAP® Cloud for Service oraz SAP® Cloud for Social Engagement; a także aplikację SAP® Social Media Analytics firmy NetBase. Kluczowe zalety wprowadzonych innowacji:

 • Środowisko pracy SAP Cloud for Customer zostało przebudowane na podstawie współpracy z klientami SAP. Wprowadzone innowacje wychodzą daleko poza kosmetyczne zmiany. Rozwiązanie odzwierciedla obecne metody pracy specjalistów ds. marketingu, sprzedaży i obsługi. Użytkownicy otrzymują odpowiednie przekazy komunikacyjne i właściwe odpowiedzi, co pozwala prowadzić klientów przez cały proces realizacji projektu.
 • Tworzenie nowych ofert cenowych i zleceń sprzedaży na podstawie kart zgłoszeń serwisowych pozwala szybciej rozwiązywać problemy klientów. Dzięki zastosowaniu szybkiej i elastycznej integracji z aplikacją SAP® ERP do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, SAP Cloud for Customer w szybki i przystępny cenowo sposób udostępnia bazową technologię przetwarzanych w chmurze rozwiązań z zakresu sprzedaży, obsługi i marketingu.
 • Rozwiązania SAP Cloud for Service oraz SAP Cloud for Social Engagement pozwalają przekształcać istotne informacje z rozmów z klientami w zgłoszenia serwisowe niezależnie od kanału kontaktu z klientem (może to być poczta elektroniczna, samoobsługowe portale WWW, media społecznościowe lub rozmowy sieciowe). Uaktualniony proces kompleksowej obsługi od przyjęcia zgłoszenia do rozwiązania problemu i bliższa integracja rozwiązań informatycznych z telefonicznymi przyczyniają się do wzrostu produktywności operatorów, ponieważ pracownicy serwisu mają dostęp do pełnych informacji kontaktowych i informacji o kliencie. Dzięki wbudowanej integracji z rozwiązaniem SAP HANA® Cloud Portal (opcja serwisu wsparcia), rozwiązanie SAP Cloud for Service obsługuje teraz rejestrację produktów a także scenariusze współpracy typu firma-klient, przeznaczone dla użytkowników końcowych.

Szczegółowe informacje na temat ostatniej aktualizacji oraz odsyłacze do wersji prezentacyjnych można znaleźć na stronie „Dane techniczne: SAP Cloud for Customer”.

PIENIĄDZE
SAP Cloud for Financials: większa szybkość i dokładność dzięki nowym możliwościom obsługi globalnej, pracy mobilnej i integracji
Poszukując nowych możliwości biznesowych, obserwując na dynamikę rynku lub analizując wyniki finansowe, przedsiębiorstwo potrzebuje zintegrowanego rozwiązania do zarządzania finansami, obsługującego środowiska mobilne i spełniającego zaawansowane wymagania. Kluczowe zalety wprowadzonych innowacji:

 • Minimalizacja utrudnień związanych z zarządzaniem działalnością w skali globalnej dzięki wprowadzeniu trzech nowych wersji lokalnych dla Austrii, Danii i Nowej Zelandii; obsługa globalnych i lokalnych sprawozdań finansowych i standardów podatkowych dla 14 krajów.
 • Kompleksowe rozwiązanie procesów „od nabycia do zapłaty” (procure-to-pay) i „od zamówienia do zapłaty” (order-to-cash) oraz przetwarzania płatności elektronicznych dzięki integracji z systemami innych firm. Rozwiązanie umożliwia optymalizację prac administracyjnych oraz udostępnia rozbudowane zapisy kontrolne na potrzeby audytu rachunkowego, ułatwiając zachowanie zgodności z wymaganiami prawnymi.
 • Redukcja kosztów i nakładów pracy związanych z zarządzaniem integracją z bankiem elektronicznym w zakresie przesyłania informacji o płatności; szybka i łatwa komunikacja ze wszystkimi bankami i partnerami handlowymi.

Szczegółowe informacje na temat ostatniej aktualizacji oraz odsyłacze do wersji prezentacyjnych można znaleźć na stronie „Dane techniczne: SAP Cloud for Financials”.

SAP Cloud for Travel: bezproblemowe zarządzanie wydatkami, uproszczone raportowanie i nowe narzędzia analityczne
Skuteczne narzędzia analityczne i zwiększona przejrzystość pozwalają ograniczyć koszty podróży i zredukować związane z nimi komplikacje, zapewniając jednocześnie wzrost wydajności pracowników i lepszą zgodność z wymaganiami prawnymi. Kluczowe zalety wprowadzonych innowacji:

 • Lepsza jakość obrazu rachunków z urządzeń mobilnych (zwiększona precyzja rozpoznawania danych) zmniejsza liczbę korekt ręcznych. Sporządzanie raportu z wydatków stało się szybkim procesem, eliminującym dokumenty papierowe. Klienci mogą po prostu fotografować rachunki za pomocą urządzenia mobilnego i dołączać je do raportu wydatków w dowolnej chwili i z dowolnego miejsca.
 • Integracja z serwisem Traxo pozwala klientom rezerwować bilety lotnicze i hotele w dowolnym miejscu przez Internet. Potwierdzenia rezerwacji są przesyłane do Traxo.

Szczegółowe informacje na temat ostatniej aktualizacji oraz odsyłacze do wersji prezentacyjnych można znaleźć na stronie „Dane techniczne: SAP Cloud for Travel”.

SAP Business ByDesign: kolejne funkcje przeznaczone do obsługi usług specjalistycznych, dystrybucji i przedsiębiorstw podporządkowanych
To rozwiązanie łączy w sobie wszystkie zalety dostępnych obecnie aplikacji biznesowych, pozwalając jednocześnie zmniejszyć wymagania stawiane systemom informatycznym. Kluczowe zalety wprowadzonych innowacji:

 • Identyfikowanie rozliczeniowych „kamieni milowych” ułatwia firmom usługowym, lepsze zarządzanie przepływami pieniężnymi i procesami pobierania należności.
 • Obsługa różnych terminów i warunków płatności oraz opcji upustowych ułatwia zwiększenie konkurencyjności. Funkcje zarządzania wsadowego w operacjach logistycznych umożliwiają wybieranie produktów na podstawie daty utraty ważności i okresu przydatności. Pozwala to zmaksymalizować wartość produktu.
 • Wprowadzono nowe wersje lokalne dla Japonii i Nowej Zelandii. Rozbudowany zestaw lokalizacji oprogramowania umożliwia błyskawiczne wdrażanie wersji lokalnych specyficznych dla danej firmy, które można wykorzystać również w innych spółkach.

Szczegółowe informacje na temat ostatniej aktualizacji oraz odsyłacze do wersji prezentacyjnych można znaleźć na stronie „Dane techniczne: SAP Business ByDesign”.

DOSTAWCY
Aplikacje Ariba przetwarzane w chmurze: nowe poziomy produktywności i rentowności
Ariba oferuje najlepsze w branży aplikacje przetwarzane w chmurze do obsługi zaopatrzenia i faktur. Zapewnia również dostęp do największej na świecie internetowej społeczności handlowej. Firma wprowadziła niedawno kilka aktualizacji oferty aplikacji przetwarzanych w chmurze, które zwiększą produktywność i rentowność nabywców i sprzedawców. Kluczowe zalety wprowadzonych innowacji:

 • Ariba Services Procurement: dodano nowe funkcje, takie jak wdrażanie i usuwanie wykonawców, ulepszona obsługa kart czasu pracy, luźna współpraca branżowa i podział dostawców na grupy. Pozwala to przedsiębiorstwom lepiej zarządzać prac realizowanymi projektami i wykorzystaniem pracowników tymczasowych. Services Invoicing: rozszerzono funkcje zarządzania usługi opartymi na kosztorysach; w tym celu zostały udostępniono ewidencję wprowadzanych usług, monitorowanie zgodności umów i procedur.
 • Ariba Spend Analytics: wykorzystanie zgromadzonych przez ponad 15 lat informacji o transakcjach i relacjach oraz informacji wygenerowanych przez społeczność użytkowników Ariba Network pozwala na analizę w czasie rzeczywistym i podejmowanie trafniejszych decyzji. Integracja z platformą SAP HANA Cloud umożliwia natomiast szybkie przekazywanie tych informacji odpowiednim osobom w odpowiednich miejscach w celu modyfikowania prowadzonej działalności.

SIEĆ BIZNESOWA
Ariba Network: zaawansowane narzędzia współpracy i wiedza społecznościowa
Ariba Network nie tylko znosi bariery i eliminuje koszty współpracy między przedsiębiorstwami, ale także udostępnia wyjątkowe możliwości i wiedzę, dostępne tylko w naprawdę otwartym modelu sieciowym. Kluczowe zalety wprowadzonych innowacji:

 • Integracja dostępnych na żądanie rozwiązań Ariba do zaopatrzenia i pozyskiwania kontrahentów z rozwiązaniem Ariba Discovery™ pozwala nabywcom łączącym się z siecią Ariba Network szybko wykrywać i kwalifikować nowe źródła zaopatrzenia na potrzeby transakcji jednorazowych, transakcji pilnych i produktów trudnych do zdobycia.
 • Dzięki funkcji Ariba Recommendations informacje oparte na inteligentnej analizie danych sieciowych i treściach generowanych przez społeczność użytkowników są przekazywane bezpośrednio do konkretnych procesów biznesowych i scenariuszy zastosowania. Pozwala to przedsiębiorstwom podejmować trafniejsze decyzje oparte na faktach w chwili realizacji transakcji.

Firma SAP wprowadziła również rozwiązanie przyspieszające wdrażanie, które pozwolą klientom korzystającym z aplikacji SAP® Business One błyskawicznie zintegrować ją z siecią Ariba Network oraz czerpać oferowane przez tę sieć korzyści.

Informacje, wpisy w blogach, filmy i inne materiały dotyczące konferencji SAPPHIRE NOW można znaleźć w serwisie prasowym SAP.

SAPPHIRE® NOW
W ramach konferencji SAPPHIRE® NOW firma SAP oferuje swoim obecnym i potencjalnym klientom oraz partnerom jeszcze więcej możliwości nawiązania kontaktów z podobnymi przedsiębiorstwami, uczestnikami i opiniotwórcami z całego świata. Ta bardzo rozbudowana tematycznie konferencja odbywa się w czasie rzeczywistym w Orlando na Florydzie, w dniach 14–16 maja 2013 r. Uczestnicy, którzy biorą osobisty udział w tej imprezie, mogą w jej ramach nawiązać kontakt z uczestnikami z całego świata za pośrednictwem najnowocześniejszych studiów telewizyjnych oraz interfejsu internetowego obejmującego najnowsze portale społecznościowe i funkcje obsługi społeczności internautów. Wszyscy uczestnicy, biorący udział w konferencji osobiście lub przez Internet, mogą przyjrzeć się, w jaki sposób firma SAP realizuje swoją strategię w zakresie produktów i pomaga przedsiębiorstwom z całego świata usprawniać ich procesy wewnętrzne. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.sapphirenow.com. Informacje o konferencji SAPPHIRE NOW można również śledzić w serwisie Twitter (@SAPPHIRENOW) oraz w serwisie prasowym firmy SAP pod adresem www.news.sap.com

O SAP
SAP, lider na rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw, pomaga uzyskiwać lepsze wyniki przedsiębiorstwom każdej wielkości i z każdej branży. Rozwiązania firmy SAP pozwalają przedsiębiorstwom i ich pracownikom efektywniej współpracować i lepiej wykorzystywać posiadane informacje biznesowe w celu zdobycia przewagi nad konkurencją ― zarówno na zapleczu, jak i na sali spotkań zarządu, w magazynie i w sklepie, z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych. Aplikacje i usługi SAP umożliwiają ponad 232 tys. klientów prowadzenie działalności w sposób przynoszący zyski, szybkie dostosowywanie się do nowych warunków oraz zrównoważony rozwój. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.sap.com.

Materiały graficzne i filmowe dla mediów:
Aby przejrzeć i pobrać cyfrowe materiały i wysokiej jakości zdjęcia dla prasy, zapraszamy na stronę www.sap.com/photos. Na tej platformie znajdują się także materiały w wysokiej rozdzielczości, które mogą Państwo wykorzystać w swoich kanałach medialnych. Strona www.sap-tv.com pozwala natomiast przeglądać relacje wideo na różne tematy. Dostępne tam filmy użytkownicy mogą zamieszczać na własnych stronach internetowych. Można też przesyłać łącza do filmów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub uruchomić subskrypcję kanałów RSS z SAP TV.

Informacje o firmie SAP można również śledzić w serwisie Twitter: @sapnews i @sustainableSAP.

Kontakt dla mediów:
Dorit Shackleton, +1 (604) 889-7841,dorit.shackleton@sap.com, PDT
Erin Smith, + 1 (650) 440-9668, erin.smith@sap.com, PDT
Cathrin von Osten, +49 (171) 336 3695, cathrin.von.osten@sap.com, CET
SAP Press Office, +49 (6227) 7-46315, CET; +1 (610) 661-3200, EDT; press@sap.com
Dominika Krzyżanowska-Kidała, +48 604 416 989, dominika.krzyzanowska-kidala@sap.com