MŚP zaczynają działać globalnie

Według badania przeprowadzonego przez Oxford Economics na zlecenie SAP, w najbliższych trzech latach małe i średnie przedsiębiorstwa obecne w sześciu lub więcej krajach zwiększą swoją sprzedaż co najmniej dwukrotnie

Walldorf, NiemcyFirma SAP AG i instytut Oxford Economics wspólnie opublikowały wyniki programu badawczego, sponsorowanego przez SAP, które dowodzą, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) działające w różnych branżach na całym świecie, wprowadzają zdecydowane zmiany w swoich modelach biznesowych, produktach i strategii dotarcia do rynku. Jednocześnie zaczynają rywalizować z większymi przedsiębiorstwami, inwestując w technologie, które usprawniają procesy i zwiększają efektywność. Wyniki badania przeprowadzonego wśród 2100 dyrektorów najwyższego szczebla z 21 krajów dowodzą, że firmy MŚP są przekonane o swoim potencjale, który zapewnia im przewagę i pozwala rywalizować z globalnymi podmiotami. Wyniki badania Oxford Economics i SAP obalają wiele stereotypów nt. sektora MŚP, który do tej pory postrzegany był jako działający lokalnie lub regionalnie, a firmy z tego segmentu bardzo ostrożnie podchodziły do nowych technologii. W badaniu wzięły udział małe i średnie przedsiębiorstwa z całego świata, o rocznych obrotach od 20 do 750 milionów USD.

„Badanie pokazało, że te firmy MŚP, które odnoszą sukcesy, przyspieszają swój rozwój przede wszystkim dzięki ekspansji poza rynki macierzyste. Narażone są jednak na znacznie ostrzejszą konkurencję ze strony dużych, międzynarodowych korporacji i coraz wyższe wymagania ze strony coraz bardziej świadomych klientów” — stwierdził Eric Duffaut, prezes globalnego działu Ekosystemu i Współpracy z Partnerami w firmie SAP AG. „W tym nowym, międzynarodowym, a nawet globalnym krajobrazie, innowacje w zakresie sieci biznesowych i technologii informacyjnych są coraz bardziej niezbędne firmom z sektora MŚP, jeśli chcą dalej rozwijać swoje modele biznesowe i skutecznie rywalizować z konkurencją”.

Najważniejsze wnioski:

  • Małe i średnie przedsiębiorstwa będą rozwijać się w skali międzynarodowej, napotykając jednocześnie coraz ostrzejszą globalną konkurencję na rynkach macierzystych. Liczba przedsiębiorstw planujących wygenerować około 40% przychodów na arenie międzynarodowej w ciągu następnych trzech lat wzrośnie o 36%. 15% respondentów prowadzi aktualnie działalność w co najmniej 6 krajach, a na podstawie odpowiedzi na pytania zadane podczas badania można prognozować, że w ciągu następnych trzech lat proporcja ta wzrośnie do 35%. Ponad jedna czwarta respondentów uważa coraz ostrzejszą konkurencję globalną za jeden z najważniejszych czynników wpływających obecnie na ich działalność. Prawie 60% respondentów twierdzi, że konkurencja w postaci firm z innych krajów znacznie się zaostrzyła w ciągu ostatnich dwóch lat. Natomiast 59% respondentów twierdzi, że obecnie częściej rywalizuje z większymi przedsiębiorstwami niż w przeszłości.
  • Małe i średnie przedsiębiorstwa tworzą sieci na całym świecie. Ponad połowa respondentów stwierdziła, że coraz częściej nawiązuje współpracę z dostawcami i producentami z innych krajów. Podobna liczba respondentów coraz częściej współpracuje z firmami za pośrednictwem internetowych platform i sieci biznesowych, aby przyspieszyć wdrażanie nowatorskich rozwiązań i rozwój firmy. Prawie 40% małych i średnich przedsiębiorstw uważa powstające sojusze i partnerstwa strategiczne za największe wyzwania, pozwalające na przystosowanie firm do wymagań rynku globalnego. Firmy z Ameryki Północnej (60%), jak również te największe (60%) i najbardziej dochodowe (62%) są bardziej skłonne twierdzić, że rozwinęły współpracę z innymi przedsiębiorstwami za pośrednictwem internetowych platform i sieci biznesowych, niż firmy z Ameryki Łacińskiej (50%) i firmy uzyskujące ujemną stopę zysku operacyjnego. Przetwarzanie w chmurze i portale społecznościowe uważane są za istotne czynniki ułatwiające prowadzenie działalności.
  • Małe i średnie przedsiębiorstwa są przekonane, że utrzymanie konkurencyjności wymaga transformacji modeli biznesowych. Dwie trzecie wszystkich badanych firm znajduje się w trakcie transformacji (mają zamiar ją rozpocząć, już ją realizują lub właśnie ją zakończyły). Transformacja ma pomóc tym firmom radykalnie zmienić modele biznesowe, technologie, oferty produktów i strategie dotarcia do rynku.
  • Technologia jest bardzo ważna dla małych i średnich przedsiębiorstw i stanowi kluczowy element transformacji. Inwestycje w nowe technologie wydają się być dla małych i średnich przedsiębiorstw priorytetem. Zakres zmian obejmuje oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwami, analizy danych, technologie mobilne, społecznościowe i przetwarzanie w chmurze. Prawie dwie trzecie przedsiębiorstw zdecydowanie wierzy, że technologie pomogą im zapewnić stabilny rozwój i długofalowe bezpieczeństwo. Generalnie 35% respondentów określa siebie jako pionierów wdrażających nowe rozwiązania. Wartość ta wzrasta do 42% w przypadku firm zajmujących się produkcją dyskretną oraz do 47% w przypadku firm z Ameryki Północnej. Mniej niż jedna trzecia respondentów przyznaje, że w ich firmach nie ma potencjału technologicznego porównywalnego z większymi konkurentami. Natomiast niewiele ponad jedna czwarta respondentów twierdzi, że ma problemy ze zrozumieniem, w jaki sposób technologie mogą przynieść ich firmom wymierne korzyści.
  • Nowatorskie technologie ułatwiają wejście na nowe rynki i nawiązywanie bliskich relacji z klientami. Ponad jedna trzecia respondentów uważa rozwój innowacji za absolutny priorytet w ramach procesu transformacji. Na arenie regionalnej firmy z rynków rozwijających się (55%) oraz z Ameryki Łacińskiej (58%) kładą szczególnie duży nacisk na innowacje. Firmy z rynków rozwijających się są również bardziej skłonne (54%) oczekiwać rozwoju firmy poprzez wprowadzanie nowych produktów i usług niż firmy z rynków rozwiniętych (43%). Technologia mobilna to najważniejszy czynnik zapewniający małym i średnim przedsiębiorstwom przewagę nad konkurencją. To również ważny czynnik stymulujący innowacje. Respondenci uważają rozwój innowacyjności za największą korzyść z wdrażania technologii mobilnych (jest to czynnik ważniejszy niż w przypadku innych omawianych technologii).
  • Małe i średnie przedsiębiorstwa są filarem rynku pracy, ale borykają się z przeszkodami kulturowymi na drodze do wdrażania technologii. Prawie połowa (46%) respondentów aktywnie zatrudnia pracowników w celu zapewnienia rozwoju firmy. Małe i średnie przedsiębiorstwa mają jednak takie same problemy, jak ich więksi konkurenci: dla 39% ankietowanych znalezienie kandydatów z odpowiednimi umiejętnościami jest coraz trudniejsze. Według 31% respondentów zachęcanie pracowników do korzystania z technologii mobilnych to tylko jedna z wielu przeszkód. Natomiast 35% twierdzi, że problem stanowi niezrozumienie korzyści wynikających z przetwarzania w chmurze. 43% małych i średnich przedsiębiorstw zasygnalizowało problemy z zachęcaniem pracowników do korzystania z technologii społecznościowych.

„Małe i średnie przedsiębiorstwa podążają jasno wytyczoną ścieżką” — stwierdził Edward Cone, redaktor zarządzający i starszy analityk w instytucie Oxford Economics. „Globalizacja, transformacja i technologia staną się cechami charakterystycznymi dla odnoszących sukces małych i średnich przedsiębiorstw”.

Dodatkowe informacje nt. badania można znaleźć w serwisie prasowym firmy SAP.

*Do rynków rozwijających się należą takie kraje, jak Brazylia, Chile, Chiny, Kolumbia, Polska, Czechy, Węgry, Indie, Meksyk, Rosja i RPA.

Informacje o badaniu
Zaprezentowane wyniki badań opierają się na ankiecie internetowej przeprowadzonej w kwietniu 2013 roku. Wzięli w nim udział respondenci z 21 krajów całego świata. Łączna liczba 2100 osób została wybrana proporcjonalnie z następujących krajów (100 respondentów z każdego kraju): Australia, Brazylia, Kanada, Chile, Chiny, Kolumbia, Czechy, Francja, Niemcy, Węgry, Indie, Indonezja, Włochy, Meksyk, Polska, Portugalia, Rosja, RPA, Hiszpania, Wielka Brytania i USA. Respondenci biorący udział w badaniu reprezentowali takie branże, jak produkcja dyskretna (25%), usługi specjalistyczne (21%), dobra konsumpcyjne (22%), sprzedaż detaliczna (17%) i sprzedaż hurtowa (16%). Respondenci pełnili funkcję dyrektorów najwyższego szczebla lub osób bezpośrednio im podlegających, w tym dyrektorów generalnych/prezesów/właścicieli firmy (10%), jak również różnego szefów różnego typu działów, na przykład informatycznych, handlowych, finansowych, operacyjnych, marketingowych i zaopatrzeniowych. Przychody firm biorących udział w badaniu wahają się w zakresie od 20 do 99 milionów USD (27%), od 100 do 249 milionów USD (23%), od 250 do 499 milionów USD (29 procent) oraz od 500 do 750 milionów USD (20%).

Informacje o instytucie Oxford Economics
Instytut Oxford Economics założony w 1981 roku jest jednostką komercyjną uczelni Oxford University Business College, opracowującą prognozy gospodarcze i świadczącą usługi doradcze dla międzynarodowych przedsiębiorstw. Od momentu założenia instytut zdobył status jednej z najważniejszych na świecie, niezależnych, globalnych firm ekonomicznych, przygotowując prognozy, analizy i dane dotyczące 190 krajów i regionów, 100 branż oraz 2600 podregionów oraz miast. Zespół instytutu tworzy 80 ekonomistów, analityków branżowych i specjalistów ds. zarządzania.

Instytut Oxford Economics specjalizuje się w globalnych analizach ilościowych oraz doradztwie w zakresie strategii biznesowych i publicznych. Firma oferuje usługi prognostyczne, składająe się ze standardowych raportów, baz danych i modeli dotyczących krajów, miast i branż. Instytut Oxford Economics słynie ze świadczonych usług w zakresie przywództwa koncepcyjnego i doradztwa opartego na dowodach. Zakres usług obejmuje badania wpływu ekonomicznego, analizy scenariuszy, tworzenie modeli biznesowych, ocenę ryzyka, określanie wielkości rynków, badania dla kadry kierowniczej, artykuły przeglądowe i analizy dla sektora publicznego. Instytut wyróżnia jakość analiz ilościowych, kaliber kwalifikacji zatrudnianego personelu oraz powiązania z uczelnią Oxford University. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.oxfordeconomics.com.

Informacje o firmie SAP
SAP, lider na rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw, pomaga uzyskiwać lepsze wyniki przedsiębiorstwom każdej wielkości i z każdej branży. Rozwiązania firmy SAP pozwalają przedsiębiorstwom i ich pracownikom efektywniej współpracować i lepiej wykorzystywać posiadane informacje biznesowe w celu zdobycia przewagi nad konkurencją. Oprogramowanie SAP jest wykorzystywane od sali posiedzeń zarządu po zaplecze magazynu i pracę w terenie, w magazynie i w sklepie, z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych i urządzeń przenośnych. Aplikacje i usługi SAP umożliwiają ponad 238 tys. klientów prowadzenie działalności w sposób przynoszący zyski, szybkie dostosowywanie się do nowych warunków oraz ciągły rozwój. Więcej informacji o SAP można znaleźć pod adresem www.sap.com i www.sap.pl

Materiały graficzne i filmowe dla mediów:
Aby przejrzeć i pobrać cyfrowe materiały i wysokiej jakości zdjęcia dla prasy, zapraszamy na stronę www.sap.com/photos. Na tej platformie znajdują się także materiały w wysokiej rozdzielczości, które mogą Państwo wykorzystać w swoich kanałach medialnych. Strona www.sap-tv.com pozwala natomiast przeglądać relacje wideo na różne tematy. Dostępne tam filmy użytkownicy mogą zamieszczać na własnych stronach internetowych. Można też przesyłać łącza do filmów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub uruchomić subskrypcję kanałów RSS z SAP TV.

Informacje o firmie SAP można również śledzić w serwisie Twitter: @sapnews

Kontakt dla mediów:
Dominika Krzyżanowska-Kidała, SAP CEE, +48 604 416 989, dominika.krzyzanowska-kidala@sap.com
Angelika Merz, SAP, +41 58 871 7216, angelika.merz@sap.com, (strefa czasowa CET)
Nina Oestlien, Burson-Marsteller, +1 (415) 591 4008, nina.oestlien@bm.com, (strefa czasowa PDT)
Biuro prasowe SAP, +49 (6227) 7-46315, czas CET; +1 (610) 6613200, strefa czasowa EDT; press@sap.com
Jeremy Eagle, Oxford Economics, +1 (646) 503 3049, jeremyeagle@oxfordeconomics.com, (strefa czasowa EDT)