Rozwiązania analityczne i Big Data pozwolą Partnerom SAP zarobić 220 mld USD do 2017 r. – według badania IDC

SAP NEWSBYTEGlobalna firma badawcza IDC opublikowała nową infografikę wykonaną na zlecenie firmy SAP AG. W infografice tej szacuje się, że partnerzy SAP na całym świecie w ciągu następnych pięciu lat osiągną przychody w wysokości 220 mld USD dzięki rozwiązaniom firmy SAP do analityki biznesowej i obsługi wielkich zbiorów danych (Big Data). Według IDC będzie to związane z dużym wzrostem, w ciągu kolejnych 12 miesięcy, zapotrzebowania rynkowego na umiejętności w zakresie zaawansowanej analizy i analizy predykcyjnej, jak również z potrzebą kontroli nad kosztami, optymalizacji działalności biznesowej i zarządzania ryzykiem. Informacja ta została ogłoszona na konferencji SAP Americas Partner Leadership Summit, która odbyła się w dniach 29–31 lipca w Miami.

Zdaniem IDC w latach 2005–2020 cyfrowy wszechświat rozrośnie się od 130 eksabajtów do 40 000 eksabajtów. Dzięki swojemu oprogramowaniu, które pomaga klientom w zapanowaniu nad tym ogromnym wzrostem ilości danych
i wykorzystaniu ich do podejmowania trafniejszych decyzji biznesowych, firma SAP odegra główną rolę w optymalizacji przedsiębiorstw, tak aby w przyszłości mogły one funkcjonować w sposób sprawniejszy i bardziej zrównoważony*.

Partnerzy firmy SAP mogą zyskać wiele miliardów dolarów dzięki produktom SAP, poprzez ich odsprzedaż, usługi specjalistyczne, sprzęt oraz dodatkową własność intelektualną oraz rozwiązania opracowane na podstawie rozwiązań analitycznych firmy SAP i na platformie SAP HANA®. Ponadto możliwości te dotyczą rynków na całym świecie — szacuje się, że partnerzy osiągną przychody w wysokości 48 mld USD na Dalekim Wschodzie, 70 mld USD w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz 102 mld USD w regionie obu Ameryk. Dostępne są również wersje infografiki dotyczące poszczególnych regionów.

Infografika „Worldwide Ecosystem Analytics & Big Data: Growth Opportunities for SAP Partners” (Rozwiązania do analizy wielkich zbiorów danych na całym świecie: możliwości rozwoju dla partnerów SAP), opublikowana w lipcu 2013 r. [PDF], pokazuje również, że największe możliwości rozwoju związane z analizą wielkich zbiorów danych będą dotyczyć branży przemysłu, administracji rządowej, komunikacji i mediów, bankowości, usług specjalistycznych, handlu detalicznego, opieki zdrowotnej, usług użyteczności publicznej i ubezpieczeń.

„Firma SAP i jej partnerzy wywierają znaczny wpływ na światową gospodarkę” — powiedział Darren Bibby, wiceprezes ds. analiz kanałów dystrybucji i relacji partnerskich w firmie IDC. „Firma SAP dostarcza partnerom wysokiej jakości produkty, jak również przydatne zasoby sprzedażowe, marketingowe i szkoleniowe. Dzięki temu są oni dobrze przygotowani na przyszłość, a ich klienci będą czerpać korzyści z tych dodatkowych umiejętności i zasobów”.

Dodatkowe informacje można znaleźć w serwisie prasowym firmy SAP. Aktualności dotyczące firmy SAP można również śledzić w serwisie Twitter: @sapnews.

* Badanie IDC „Digital Universe Study” sponsorowane przez EMC, grudzień 2012.

Kontakty dla mediów:
Amanda Mountain, +1 (315) 878-2290, amanda.mountain@sap.com, strefa czasowa EDT
Tanja Charrier, +49 (6227) 7-48522, tanja.charrier@sap.com, strefa czasowa CET
Dominika Krzyżanowska-Kidała, SAP CEE, +48 604 416 989, dominika.krzyzanowska-kidala@sap.com