SAP ogłasza wyniki za drugi kwartał i pierwszą połowę roku 2013

SAP utrzymuje dwucyfrowy wzrost, kontynuuje rozwój w zakresie rozwiązań w chmurze i zwiększa udział w rynku

Walldorf, Niemcy

  • Trzy lata dwucyfrowego wzrostu – w drugim kwartale przychody ze sprzedaży oprogramowania i usług związanych z oprogramowaniem, nieoparte na standardach MSSF, wzrosły o 10% licząc po stałych kursach walut (o 7% do €3,35 miliarda euro licząc po bieżących kursach walut)
  • W drugim kwartale 2013 przychody z oprogramowania i subskrypcji w chmurze, nieoparte na standardach MSSF, wzrosły o 7% licząc po stałych kursach walut (o 3% do €1,17 miliarda euro licząc po bieżących kursach walut)
  • Trzycyfrowy wzrost rok do roku w zakresie przychodów z oprogramowania dostarczanego w chmurze, ekstrapolowane na pełny rok przychody ze sprzedaży rozwiązań tego typu przekraczają 930 mln EUR
  • Wzmocnienie pozycji lidera w segmencie przetwarzania „w pamięci” dzięki SAP HANA
  • Zysk operacyjny za 2. kwartał 2013, nieoparty na standardach MSSF, wyniósł 1,22 miliarda euro, co oznacza wzrost o 10%, liczony według stałych kursów walut (4% po kursach bieżących)
  • SAP potwierdza prognozę zysku, nieopartego na standardach MSSF, i będzie z determinacją dążył do utrzymania w 2013 roku dwucyfrowego wzrostu sprzedaży oprogramowania i usług związanych z oprogramowaniem na poziomie co najmniej 10%, liczonym przed zastosowaniem standardów MSSF i według stałych kursów walut.

SAP AG (NYSE: SAP) ogłosił dziś wyniki finansowe za drugi kwartał i pierwszą połowę roku finansowego, zakończoną 30 czerwca 2013.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W DRUGIM KWARTALE 2013

„Transformacja branży IT, którą przewidywaliśmy wcześniej w roku 2010 staje się obecnie faktem i przebiega z dużą prędkością, a nasza strategia innowacyjności przynosi efekty” – powiedzieli Bill McDermott i Jim Hagemann Snabe, prezesi SAP. „Kontynuowaliśmy dwucyfrowy wzrost i jesteśmy na czele transformacji, której podlega nasza branża. Nasze szanse rynkowe są większe niż kiedykolwiek. Zyskujemy udziały w rynku w czasie bardzo wymagających uwarunkowań makroekonomicznych, a dzięki SAP HANA Enterprise Cloud jesteśmy na czasie, aby budować przyszłość firmy na rozwiązaniach dostarczanych w chmurze.”

„SAP odnotował solidne wyniki za drugi kwartał. Byliśmy skoncentrowani na dyscyplinie operacyjnej, co dało dwucyfrowy wzrost, liczony przed zastosowaniem standardów MSSF i według stałych kursów walut. Poprawiliśmy rentowność naszego podstawowego portfolio produktów i zrobiliśmy postępy w zakresie rozwiązań dostarczanych w formie usługi i budowania zyskownego modelu biznesu w chmurze” – powiedział Werner Brandt, Dyrektor Finansowy SAP. „Potwierdzamy naszą całoroczną prognozę zysku na rok 2013, liczoną przed zastosowaniem standardów MSSF, i jesteśmy zdeterminowani, aby kontynuować dwucyfrowy wzrost pomimo trudnego otoczenia makroekonomicznego, zwłaszcza w regionie Azji i Pacyfiku, a także szybko rozwijać naszą ofertę w chmurze.”

Pełna informacja prasowa nt. wyników SAP za 2 kwartał i pierwszą połowę roku 2013 znajduje się na stronie www.sap.com/investor.