SAP Polska i Fundacja TechSoup udostępniają organizacjom pozarządowym oprogramowanie analityczne SAP

Wybrane aplikacje SAP BusinessObjects są dostępne poprzez program Technologie.org.pl

WarszawaSAP Polska i Fundacja TechSoup poinformowały o rozpoczęciu współpracy w Polsce w ramach programu dotacji Technologie.org.pl, prowadzonego przez Fundację TechSoup. Celem programu jest dostarczanie organizacjom pozarządowym infrastruktury i aplikacji, niezbędnych do ich rozwoju oraz pełnego wykorzystania potencjału. W ramach programu organizacje pozarządowe mogą pobrać ze strony www.technologie.org.pl oprogramowanie analityczne SAP: aplikacje SAP Crystal Reports 2011, SAP Crystal Dashboard Design 2011 Personal Edition oraz SAP Lumira Standard Edition. Z okazji ogłoszenia współpracy w Polsce SAP i TechSoup zorganizowały dziś seminarium pt. “Analiza i wizualizacja danych w organizacjach pozarządowych.”

Program Technologie.org.pl Fundacji TechSoup daje polskim organizacjom pozarządowym możliwość skorzystania z dotacji na oprogramowanie i produkty sieciowe, które oferowane są jedynie za opłatą administracyjną. Pozwala to znacznie zmniejszyć budżet IT w organizacjach pozarządowych i umożliwia wykorzystanie tych pieniędzy na działalność statutową. Warunkiem skorzystania z dotacji oprogramowania i sprzętu jest rejestracja w programie oraz spełnienie warunków kwalifikacji poszczególnych partnerów programu. Rejestracja oraz składanie zamówień na oprogramowanie odbywa się w szybki i prosty sposób poprzez stronę programu www.technologie.org.pl

Oprogramowanie analityczne SAP ułatwia pracę i może pomóc organizacjom pozarządowym w usprawnieniu zarządzania, podejmowania decyzji i raportowania dzięki wykorzystaniu nowoczesnej analizy i wizualizacji danych. Rozwiązania SAP oferowane w ramach programu dotacji pozwalają w intuicyjny sposób analizować i przeglądać informacje, wizualizować dane i tworzyć na tej podstawie raporty. Dzięki temu pracownicy mają lepszy dostęp do spersonalizowanych, wiarygodnych i aktualnych informacji o działalności swojej organizacji.

Oprogramowanie SAP BusinessObjects dostępne poprzez Technologie.org.pl

  • SAP Crystal Reports 2011 to program sprawozdawczy, który służy do tworzenia i dzielenia się interaktywnymi raportami. Pozwala na tworzenie profesjonalnych raportów, proste tworzenie grafik do prezentacji, interaktywne sortowanie, formatowanie i przefiltrowywanie raportów z zastosowaniem opcjonalnych parametrów bez odwoływania się do bazy danych. Dostępna jest również pakiet aktualizacyjny SAP Crystal Reports 2011 Upgrade, który dostosowuje posiadane oprogramowanie do najnowszej wersji. W programie dotacji tutaj.
  • SAP Crystal Dashboard Design 2011 Personal Edition to oprogramowanie typu wskaż-i-kliknij do wizualizacji danych. Pozwala tworzyć interaktywne kokpity menedżerskie (tzw. “dashboardy”) i graficzne prezentacje danych na podstawie arkuszy danych programu Excel i innych zewnętrznych źródeł danych. W programie dotacji tutaj.
  • SAP Lumira Standard Edition to program służący do wizualizacji i zarządzania danymi. Pozwala on użytkownikom na analizę danych przez tworzenie i dzielenie się graficznymi reprezentacjami danych z różnych źródeł, bez potrzeby pisania żadnego kodu. W programie dotacji tutaj.

Więcej informacji o programie, warunkach uczestnictwa oraz oprogramowaniu znaleźć można pod adresem www.technologie.org.pl.

O SAP
SAP, lider na rynku aplikacji biznesowych, pomaga uzyskiwać lepsze wyniki przedsiębiorstwom każdej wielkości i z każdej branży. Rozwiązania firmy SAP pozwalają organizacjom i ich pracownikom efektywniej współpracować i lepiej wykorzystywać posiadane informacje biznesowe w celu zdobycia przewagi nad konkurencją. Oprogramowanie SAP jest wykorzystywane od sali posiedzeń zarządu po zaplecze magazynu i pracę w terenie, w magazynie i w sklepie, z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych i urządzeń przenośnych. Aplikacje i usługi SAP umożliwiają ponad 251 tys. klientów prowadzenie działalności w sposób przynoszący zyski, szybkie dostosowywanie się do nowych warunków oraz ciągły rozwój. Więcej informacji o SAP można znaleźć pod adresem
www.sap.com i www.sap.pl

O Fundacji TechSoup
Fundacja dąży do tego, żeby każda organizacja społeczna na świecie miała zaplecze technologiczne i wiedzę, pozwalające na pełne wykorzystanie jej potencjału. Fundacja TechSoup została powołana do życia przez TechSoup Global w 2009 roku, jako polska organizacja pożytku publicznego, której celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na świecie. Fundacja jest jedną z szeregu powiązanych ze sobą inicjatyw: Guidestar International, NetSquared, TechSoup.org i TechSoup Global Network. Działająca w Polsce Fundacja łączy lokalne aktywności i regionalną perspektywę z międzynarodowym potencjałem i zasięgiem TechSoup Global.
www.fundacjatechsoup.pl

Kontakt dla mediów:
Dominika Krzyżanowska-Kidała, SAP Polska, +48 604 416 989, dominika.krzyzanowska-kidala@sap.com

Karolina Kochowicz, Fundacja TechSoup, +48 664 040 333, kkochowicz@techsoupglobal.org