SAP i partnerzy łączą siły, by odpowiedzieć na szybko rosnący popyt na rozwiązania chmurowe

SAP NEWSBYTEFirma SAP zapowiedziała współpracę z czołowymi dostawcami usług oferowanych w chmurze. Celem współpracy jest dostarczanie zatwierdzonych przez SAP usług w modelu Infrastructure as a Service oraz Software as a Service. Planowane usługi w chmurze będą zaprojektowane tak, aby stale podnosić ich jakość, obniżać całkowite koszty utrzymania (TCO), zapewniać obsługę wspólnej architektury referencyjnej, a także – poprzez standaryzację umów usługowych (SLA) i zasad ochrony poufności danych – ułatwiać realizację projektów wdrożeniowych.

Jak przewiduje IDC, wydatki na wdrożenie i obsługę rozwiązań chmurowych wzrosną w 2014 roku o 25% i przekroczą 100 miliardów dolarów*. W ramach rozbudowanej oferty SAP Cloud firma SAP oferuje przedsiębiorstwom natychmiastowe korzyści oraz uproszczoną obsługę klienta. Chmurowe rozwiązania SAP oferowane są w oparciu o platformę SAP HANA Enterprise Cloud, która obejmuje zarówno infrastrukturę, jak i usługi zarządzane. We współpracy z ekosystemem swoich firm partnerskich SAP planuje wychodzić naprzeciw rosnącemu popytowi i potrzebom klientów, którzy działają w heterogenicznym środowisku IT i mają do czynienia z różnorodną infrastrukturą aplikacji i systemów. W tym celu partnerzy będą mogli oferować swoje usługi chmurowe oparte na platformie SAP HANA.

SAP rozpocznie od nawiązania współpracy z dwunastoma światowymi dostawcami, a następnie planuje poszerzać to grono. Pierwszych dwunastu partnerów dysponuje łącznie ponad 412 tysiącami serwerów w 580 centrach danych w różnych lokalizacjach na świecie. Są to: CenturyLink Technology Solutions, China Datacom, Fujitsu, Hitachi Data Systems, HP, IBM, Swisscom, Telstra, T-Systems, Verizon, Virtustream i VMware vCloud Hybrid Service.

„SAP docenia znaczenie ekosystemu partnerów dla odniesienia sukcesu” — podkreślił Darren Bibby, wiceprezes programu Channels and Alliances Research, IDC. „Przykładowo SAP bardzo efektywnie rozwija współpracę z partnerami VAR i integratorami, którzy specjalizują się we wdrożeniach w modelu tradycyjnym. Dziś jednak świat coraz częściej decyduje się na rozwiązania hostingowe lub w chmurze, dlatego SAP ma szansę, aby przenieść najlepsze praktyki we współpracy partnerskiej na środowisko dostawców usług outsourcingowych, tak aby wspólnie z nimi zapewniać klientom maksymalne korzyści”.

Firma SAP przedstawiła swoje wstępne plany w tym obszarze podczas konferencji SAPPHIRE NOW w 2013 roku. Obecnie rozwija najlepsze praktyki i rozbudowuje zasoby dla partnerów, aby w nowej sytuacji zapewniać najwyższą jakość i standardy poziomu usług.

Więcej informacji można znaleźć na stronie SAP Newsroom. Zapraszamy do the śledzenia SAP na Twitterze: @sapnews oraz SAP Polska na naszych profilach na Facebooku oraz Twitterze @SAPPolska.

Kontakt dla mediów:
Dominika Krzyżanowska-Kidała, SAP CEE, +48 604 416 989, dominika.krzyzanowska-kidala@sap.com
Dominik Walknowski, Edelman Polska, +48 601 091 888, dominik.walknowski@edelman.com

* Badania „IDC Predictions 2014: Battles for Dominance — and Survival — on the 3rd Platform” z grudnia 2013 r., dok. nr 244606
Wszelkie stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie, niebędące faktami historycznymi, są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości w rozumieniu amerykańskiej ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Private Securities Litigation Reform Act). Słowa takie jak „oczekuje”, „jest przekonana”, „szacuje”, „spodziewa się”, „przewiduje”, „zamierza”, „może”, „planuje”, „prognozuje” „powinno”, „będzie” oraz podobne wyrażenia dotyczące firmy SAP są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Firma SAP nie ma obowiązku publikowania aktualizacji ani korekt stwierdzeń dotyczących przyszłości. Wszelkie stwierdzenia dotyczące przyszłości są narażone na liczne czynniki ryzyka oraz czynniki losowe, które mogą powodować, że wyniki rzeczywiste będą się istotnie różnić od przewidywanych. Czynniki, które mogą mieć wpływ na przyszłe wyniki firmy SAP, omówiono szczegółowo w raportach firmy SAP dla amerykańskiej komisji papierów wartościowych i giełd (Securities and Exchange Commission, SEC) oraz w najnowszym, rocznym raporcie złożonym w komisji SEC w formularzu 20-F. Osobom czytającym dokument nie zaleca się pokładać nadmiernej ufności w stwierdzeniach dotyczących przyszłości.