SAP udostępnia najnowszą wersję SAP Business One na platformie SAP HANA

Dzięki najnowszej wersji SAP Business One 9.0 firma MAN Truck & Bus Polska uzyskała głębszy wgląd w działalność sieci serwisowej i zachowania klientów, ponadto może przeprowadzać natychmiastowe i zaawansowane prognozy

WARSZAWASAP poinformował dziś o powszechnym udostępnieniu najnowszej wersji zintegrowanego systemu SAP Business One 9.0. System dedykowany małym i średnim firmom działa na platformie SAP HANA, dzięki czemu może znacząco zwiększyć swoją wydajność, a tym samym przyspieszyć przetwarzanie i analizowanie coraz większych ilości danych w czasie rzeczywistym. SAB Business One 9.0 może być wdrażany w modelu tradycyjnym lub udostępniony w chmurze oraz hostowany przez partnerów. System cechuje się także dużą elastycznością oraz skalowalnością, co ułatwia jego dostosowanie do zmieniających się potrzeb i wielkości biznesu.

Dzięki technologii in-memory, ktorą SAP HANA wykorzystuje do przetwarzania danych w pamięci operacyjnej, SAP Business One 9.0. może analizować zarówno ustrukturyzowane, jak i nieustrukturyzowane informacje w ciągu sekund, a nie dni. Dodatkowo użytkownicy najnowszej wersji SAP Business One mogą czerpać korzyści z analizy predykcyjnej. Dzięki temu małe i średnie firmy mogą zoptymalizować planowanie, bieżącą działalność i podejmowanie decyzji, a także zyskać wgląd w nowe trendy i zachowania konsumentów. Nowa wersja pozwala ponadto na scentralizowane zarządzanie wszystkimi danymi, kontrolowanie wewnętrznych i zewnętrznych procesów oraz uzyskanie lepszej orientacji w złożonych procedurach biznesowych.

Jednym z klientów, który już wykorzystuje najnowszą wersję SAP Business One opartą o platformę SAP HANA jest MAN Truck & Bus Polska. Firma, która należy do czołowego międzynarodowego dostawcy pojazdów i rozwiązań transportowych, zintegrowała SAP Business One 9.0 z systemami wykorzystywanymi przez partnerów oferujących usługi serwisowe. Celem projektu było zwiększenie satysfakcji końcowych klientów oraz wsparcie rozwoju partnerów poprzez umożliwienie głębszego wglądu w działalność sieci serwisowej i zachowania klientów, a także przeprowadzania natychmiastowych i zaawansowanych prognoz.

„Bardzo zależy nam na długofalowym sukcesie SAP Business One. Dlatego słuchamy i uwzględniamy potrzeby naszych partnerów i klientów, aby rozwijać i rozszerzać produkt w oczekiwanym kierunku — powiedział Rinse Tamsma, wicepres SAP odpowiedzialny za globalną sprzedaż SAP Business One. — Wprowadzając do SAP Business One 9.0 narzędzia do analizy w czasie rzeczywistym, spełniamy obietnicę dostarczenia kompletnego i skalowalnego rozwiązania do zarządzania działalnością firm. Jednocześnie planujemy dalszy rozwój systemu, m.in. w obszarze produkcji, wieloodziałowej obsługi oraz zarządzania środkami trwałymi”.

Więcej informacji można znaleźć na stronach SAP Newsroom i www.sap.com/mwc. Zapraszamy do śledzenia SAP na Twitterze: @sapnews oraz SAP Polska na naszych profilach na Facebooku oraz Twitterze @SAPPolska.

Kontakt dla mediów:
Dominika Krzyżanowska-Kidała, SAP CEE, +48 604 416 989, dominika.krzyzanowska-kidala@sap.com
Dominik Walknowski, Edelman Polska, +48 601 091 888, dominik.walknowski@edelman.com

Wszystkie stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie, które nie odnoszą się do faktów historycznych, są oświadczeniami dotyczącymi przyszłości w rozumieniu ustawy U.S. Private Securities Litigation Reform Act z 1995 roku. Słowa takie jak „przewiduje”, „uważa”, „szacuje”, „oczekuje”, „prognozuje”, „zamierza”, „może”, „planuje”, „przewiduje”, „powinno”, „będzie” i podobne wyrażenia w odniesieniu do SAP mają na celu identyfikowanie oświadczeń dotyczących przyszłości. Firma SAP nie jest zobowiązana do publicznego aktualizowania albo poprawiania żadnych oświadczeń dotyczących przyszłości. Wszystkie takie oświadczenia podlegają różnym zagrożeniom i niewiadomym, które mogą sprawić, że rzeczywiste wyniki będą znacznie różnić się od przewidywanych. Czynniki, które mogą wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe SAP, są omówione dokładniej w sprawozdaniach składanych przez SAP w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, takich jak najnowszy raport roczny na formularzu 20-F. Ostrzega się czytelników, aby nie pokładali nadmiernej ufności w oświadczeniach dotyczących przyszłości, które wyrażają wyłącznie stan rzeczy w dniu publikacji.