SAP udostępnia nowe usługi w chmurze na platformie SAP HANA

SAP zaoferował nowy model rozliczeniowy dla platformy chmurowej SAP HANA oraz łatwiejszy dostęp do środowiska usług przez portal SAP HANA Marketplace

WARSZAWAKlienci SAP mogą teraz w prostszy sposób odnosić korzyści z ogromnej mocy obliczeniowej platformy SAP HANA i z zalet chmury. SAP ogłosił właśnie kolejne kroki na drodze wprowadzenia w życie swojej strategii chmurowej. Prostszy cennik, łatwiejsze sposoby wdrożenia oraz nowe opcje dostępu do platformy SAP HANA zwiastują wzrost znaczenia chmury obliczeniowej w prowadzeniu biznesu i nowych modeli rozliczeniowych. SAP ogłosił również trzy nowe oferty dostępne w ramach SAP HANA Cloud Platform: SAP HANA AppServices, SAP HANA DBServices oraz SAP HANA Infrastructure Services. W ramach tej oferty w chmurze udostępnionych zostało wiele aplikacja, m.in. SAP Customer Value Intelligence, SAP Social Contact Intelligence oraz SAP Fraud Management i wiele innych.

„Upraszczamy dostęp do SAP HANA w chmurze i zwiększamy rynkowy zasięg naszej platformy”, powiedział Dr Vishal Sikka, członek zarządu SAP AG, odpowiedzialny za rozwój produktów i innowacje. „Nasi klienci i partnerzy mogą teraz pełniej doświadczyć korzyści, jakie niesie ze sobą wydajność platformy SAP HANA. W oparciu o nią mogą również na własny, bezkompromisowy sposób budować fantastyczne aplikacje, które poszerzają dotychczasowe horyzonty tworzenia oprogramowania w chmurze.”

SAP HANA oferuje prostszy cennik
Prostszy cennik pomoże zwiększyć zasięg platformy SAP HANA, która staje się bardziej dostępna, za niższą cenę i na żądanie wzbogacana o nowe opcje. Klienci mogą korzystać z całej gamy usług dostępnych na platformie albo wybierać opcje, które są akurat im potrzebne np. analitykę predykcyjną, przetwarzanie danych przestrzennych, czy planowanie. Taki model może istotnie zachęcić do korzystania z platformy SAP HANA, gdyż pozwala klientom skuteczniej podnieść wydajność i innowacyjność.

SAP HANA Cloud Platform daje wolność wyboru
Biorąc pod uwagę rozwijający się rynek aplikacji, SAP ogłosił nową, rozbudowaną ofertę na chmurowej platformie SAP HANA. Startupy, niezależni producenci oprogramowania (ISV), a także klienci mogą teraz budować nowe aplikacje w chmurze. SAP HANA Cloud Platform, pełniąc funkcje Platform-as-a-Service (PaaS) oferuje nie tylko scentralizowaną infrastrukturę opartą na technologii in-memory, ale też w formie usługi system bazodanowy oraz aplikacje, które mogą być swobodnie budowane i rozwijane. SAP HANA Cloud Platform jest dziś dostępna przez stronę SAP HANA Marketplace. Dzięki temu klienci mogą uzyskać dostęp do SAP HANA nawet w ciągu 30 minut i błyskawicznie czerpać korzyści z zunifikowanej platformy usług. Równie łatwo mogą też budować, rozwijać i uruchamiać aplikacje w ramach elastycznej umowy subskrypcyjnej.

SAP HANA Marketplace umożliwia testy
Nowa oferta SAP HANA Cloud Platform, dostępna przez stronę SAP HANA Marketplace, umożliwia swoim użytkownikom korzystanie z pamięci od 128GB do 1TB. Przed skorzystaniem z oferty klienci mogą przetestować, jak działa w chmurze platforma i inne aplikacje zasilane przez SAP HANA. Na stronie SAP HANA Marketplace dostępne są także aplikacje SAP Fiori, a także setki ofert startupów i niezależnych producentów oprogramowania (ISV).

SAP Genomic Analyzer dostępna na SAP HANA Cloud Platform
Dzięki aplikacji SAP Genomic Analyzer, która jest zasilana przez SAP HANA, firma SAP toruje drogę dla spersonalizowanej medycyny. Aplikacja umożliwia naukowcom i lekarzom uzyskanie nowego spojrzenia na genomikę. Obecnie, choć to na razie wczesna faza, najważniejszą korzyścią z aplikacji może być szybsze przetwarzanie i analizowanie danych na różnych etapach badań ludzkiego genomu. Analizy te moga trwać kilka minut, a nie wiele dni, jak było to wcześniej. Przewiduje się, że naukowcy będą mogli analizować wiele genetycznych wiariantów, aby znaleźć wspólne wzorce i zmienne między populacjami i w ich obrębie. Dzięki lepszej identyfikacji oraz bieżącemu podglądowi genetycznych wariantów, lekarze będa mogli spersonalizować leczenie pacjentów, którzy cierpią np. na cukrzycę typu II.

Zapraszamy też na strony SAP Newsroom i do śledzenia SAP na Twitterze: @sapnews oraz SAP Polska na naszych profilach na Facebooku oraz Twitterze @SAPPolska.

O SAP
SAP jest liderem rynku aplikacji biznesowych na świecie i w Polsce. Pomagamy firmom i instytucjom dowolnej wielkości i z każdej branży działać lepiej. Rozwiązania SAP pozwalają przedsiębiorstwom i ich pracownikom efektywniej współpracować i lepiej wykorzystywać posiadane informacje w celu zdobycia przewagi nad konkurencją. Produkty SAP znajdują zastosowanie zarówno na sali spotkań zarządu, jak i na zapleczu, w sklepach i magazynach, z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych. Aplikacje i usługi SAP umożliwiają ponad 253,5 tys. klientów prowadzenie działalności w sposób przynoszący zyski, szybkie dostosowywanie się do nowych warunków oraz ciągły rozwój. Więcej informacji można na stronach www.sap.com i www.sap.pl.

Wszystkie stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie, które nie odnoszą się do faktów historycznych, są oświadczeniami dotyczącymi przyszłości w rozumieniu ustawy U.S. Private Securities Litigation Reform Act z 1995 roku. Słowa takie jak „przewiduje”, „uważa”, „szacuje”, „oczekuje”, „prognozuje”, „zamierza”, „może”, „planuje”, „przewiduje”, „powinno”, „będzie” i podobne wyrażenia w odniesieniu do SAP mają na celu identyfikowanie oświadczeń dotyczących przyszłości. Firma SAP nie jest zobowiązana do publicznego aktualizowania albo poprawiania żadnych oświadczeń dotyczących przyszłości. Wszystkie takie oświadczenia podlegają różnym zagrożeniom i niewiadomym, które mogą sprawić, że rzeczywiste wyniki będą znacznie różnić się od przewidywanych. Czynniki, które mogą wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe SAP, są omówione dokładniej w sprawozdaniach składanych przez SAP w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, takich jak najnowszy raport roczny na formularzu 20-F. Ostrzega się czytelników, aby nie pokładali nadmiernej ufności w oświadczeniach dotyczących przyszłości, które wyrażają wyłącznie stan rzeczy w dniu publikacji.

2012 by SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone.
SAP i logo SAP to zastrzeżone znaki towarowe SAP AG w Niemczech i innych krajach. Business Objects i logo Business Objects to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe Business Objects Software Ltd. Business Objects jest spółką SAP. Sybase i logo Sybase to zastrzeżone znaki towarowe Sybase Inc. Sybase jest spółką SAP. Crossgate to zastrzeżony znak towarowy Crossgate AG w Niemczech i innych krajach. Crossgate jest spółką SAP.

Więcej informacji, tylko dla prasy:
Dominika Krzyżanowska-Kidała, SAP CEE, +48 604 416 989, dominika.krzyzanowska-kidala@sap.com
Dominik Walknowski, Edelman Polska, +48 601 091 888, dominik.walknowski@ede