Zestaw nowych rozwiązań SAP do inteligentnego prowadzenia operacji ułatwia procesowe wykorzystanie Big Data przy pomocy SAP HANA

Analiza ogromnych ilości danych procesowych jest teraz możliwa w czasie rzeczywistym, dzięki czemu inteligentne zarządzanie operacyjne będzie efektywniejsze

WARSZAWASAP przedstawił dziś zestaw nowych rozwiązań SAP do inteligentnego prowadzenia operacji, które pomagają organizacjom w uzyskaniu lepszego wglądu w Big Data w czasie rzeczywistym. Dzięki temu można pracować mądrzej, poprawiając jednocześnie zdolność reagowania na szanse i zagrożenia.

Przedsiębiorstwa gromadzą dziś ogromne ilości danych, które pochodzą z wielu źródeł m.in. aplikacji biznesowych, urządzeń, serwisów społecznościowych. Dane te są strukturalne i niestrukturalne. Dlatego tym większym wyzwaniem jest wykorzystanie wartości tych wszystkich informacji w kontekście kompletnych procesów biznesowych, takich jak „procure to pay”, „order to cash” (od złożenia zamówienia po dokonanie zapłaty), przygotowanie oferty oraz planu inwentaryzacji, itd. Wielu organizacjom trudno jest uzyskać jednolity obraz procesów biznesowych i wykorzystać wielkie ilości danych w taki sposób, aby pracownicy merytoryczni mogli ulepszać zarządzanie operacyjne.

Pakiet rozwiązań SAP, które umożliwiają inteligentne operacje biznesowe, pozwala sprostać tym wyzwaniom poprzez uproszczenie operacji i wykorzystanie w procesach informacji, które można na bieżąco uzyskać w drodze analizy dużych ilości danych. Dzięki temu firmy mogą uzyskać pełny wgląd w całokształt operacji, podejmować lepsze decyzje i szybciej reagować na potencjalne zagrożenia.

„Analizy wielkich ilości danych mają wartość tylko wówczas, gdy są ściśle powiązane z procesami biznesowymi” –powiedział Sanjay Chikarmane, wiceprezes i dyrektor generalny odpowiedzialny w SAP za Globalne Rozwiązania Technologiczne. „Oferując rozwiązania do inteligentnych operacji biznesowych chcemy pomóc przedsiębiorstwom w wykorzystywaniu dużych ilości danych w czasie rzeczywistym do sprawniejszego i mądrzejszego realizowania procesów biznesowych. Dzięki temu klienci mogą połączyć technologie procesów i analizy operacyjne, co zresztą już dziś uważa się za nową generację zarządzania procesami biznesowymi.”

Pakiet do inteligentnego prowadzenia procesów biznesowych wykorzystuje platformę SAP HANA i obejmuje następujące rozwiązania:

  • SAP Operational Process Intelligence — oprogramowanie do analizowania dużych ilości danych procesowych, które mogą pochodzić z dowolnych źródeł. Rozwiązanie to zapewnia użytkownikom branżowym bieżący wgląd w całość operacji.
  • SAP NetWeaver Process Orchestration — oprogramowanie do implementacji i dynamicznej realizacji procesów biznesowych, które mogą obejmować wiele aplikacji funkcjonujących w heterogenicznym środowisku.
  • SAP Event Stream Processor — rozwiązanie do rejestrowania zdarzeń ze starszych systemów informatycznych i sieci społecznościowych, a także z pozbawionych struktury zdarzeń, które pochodzą z dowolnych źródeł danych. Zdarzenia te są następnie korelowane w celu zagregowania i odfiltrowania tych zdarzeń, ktore mają znaczenie dla procesów biznesowych.
  • SAP PowerDesigner — oprogramowanie do modelowania i dokumentowania procesów w skali całego przedsiębiorstwa (zobacz artykuł o integracji oprogramowania SAP PowerDesigner z rozmaitymi technologiami SAP w celu wsparcia architektury przedsiębiorstwa i sprawniejszego modelowania oraz przetwarzania danych)

Pakiet rozwiązań SAP, który umożliwia inteligentne operacje biznesowe, zapewnia pełną, wielokierunkową widoczność działań, implementacji i analiz poprzez dzielenie wspólnych i ustandaryzowanych procesów, danych i interfejsów.

„Rozwiązania firmy SAP do inteligentnych operacji biznesowych pozwalają usprawnić procesy, dzięki analizom dużych ilości danych w czasie rzeczywistym i udostępnieniu komleksowej widoczności”, dodał Owen Pettiford, dyrektor generalny brytyjskiej firmy doradczej Comprise IT. „Rozwiązania SAP umożliwiają m.in. prognozy przepływu środków pieniężnych. Gdy grozi naruszenie kluczowych wskaźników efektywności, rozwiązania wysyłają alert, dzięki czemu można zapobiec problemom z realizowaniem zamówień.”

Dodatkowe informacje oraz przykłady zastowania pakietu SAP Intelligent Business Operations zostały przedstawione w artykule poświęconym inteligentnym operacjom biznesowym na platformie SAP HANA. Artykuł wyjaśnia, w jaki sposób można zmniejszyć całkowity koszt eksploatacji systemów i lepiej zintegrować analizy w czasie rzeczywistym z przetwarzaniem transakcyjnym przy wsparciu rozwiązań SAP NetWeaver Process Orchestration oraz SAP Operational Process Intelligence, działających na platformie SAP HANA.

Zapraszamy na strony SAP Newsroom i do śledzenia SAP na Twitterze: @sapnews oraz SAP Polska na naszych profilach na Facebooku oraz Twitterze @SAPPolska

O SAP
SAP jest liderem rynku aplikacji biznesowych na świecie i w Polsce. Pomagamy firmom i instytucjom dowolnej wielkości i z każdej branży działać lepiej. Rozwiązania SAP pozwalają przedsiębiorstwom i ich pracownikom efektywniej współpracować i lepiej wykorzystywać posiadane informacje w celu zdobycia przewagi nad konkurencją. Produkty SAP znajdują zastosowanie zarówno na sali spotkań zarządu, jak i na zapleczu, w sklepach i magazynach, z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych. Aplikacje i usługi SAP umożliwiają ponad 253,5 tys. klientów prowadzenie działalności w sposób przynoszący zyski, szybkie dostosowywanie się do nowych warunków oraz ciągły rozwój. Więcej informacji można na stronach www.sap.com i www.sap.pl.

Wszystkie stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie, które nie odnoszą się do faktów historycznych, są oświadczeniami dotyczącymi przyszłości w rozumieniu ustawy U.S. Private Securities Litigation Reform Act z 1995 roku. Słowa takie jak „przewiduje”, „uważa”, „szacuje”, „oczekuje”, „prognozuje”, „zamierza”, „może”, „planuje”, „przewiduje”, „powinno”, „będzie” i podobne wyrażenia w odniesieniu do SAP mają na celu identyfikowanie oświadczeń dotyczących przyszłości. Firma SAP nie jest zobowiązana do publicznego aktualizowania albo poprawiania żadnych oświadczeń dotyczących przyszłości. Wszystkie takie oświadczenia podlegają różnym zagrożeniom i niewiadomym, które mogą sprawić, że rzeczywiste wyniki będą znacznie różnić się od przewidywanych. Czynniki, które mogą wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe SAP, są omówione dokładniej w sprawozdaniach składanych przez SAP w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, takich jak najnowszy raport roczny na formularzu 20-F. Ostrzega się czytelników, aby nie pokładali nadmiernej ufności w oświadczeniach dotyczących przyszłości, które wyrażają wyłącznie stan rzeczy w dniu publikacji.

© 2014 SAP AG. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Nazwa i logo SAP oraz nazwy i logo innych wymienionych produktów i usług SAP są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SAP AG w Niemczech i w innych krajach. Więcej informacji o znakach towarowych można znaleźć na stronie http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademark.

Uwaga dla wydawców:
Gotowe filmy w standardzie odpowiednim do emisji, a także zdjęcia prasowe, znajdują się na stronie www.sap.com/photos. Na platformie tej można znaleźć materiały do publikacji w wysokiej rozdzielczości. Na stronie www.sap-tv.com znajdują się filmy na rozmaite tematy. Można je zamieszczać na własnych stronach internetowych, udostępniać za pomocą łączy we wiadomościach e-mail, a także subskrybować kanały RSS z serwisu SAP TV.

Kontakt dla mediów:
Dominika Krzyżanowska-Kidała, SAP CEE, +48 604 416 989, dominika.krzyzanowska-kidala@sap.com
Dominik Walknowski, Edelman Polska, +48 601 091 888, dominik.walknowski@edelman.com