SAP utworzy centra innowacji przy ośrodkach akademickich

SAP NEWSBYTESAP ogłosił plany dotyczące utworzenia pierwszego Centrum Innowacji Big Data, które powstanie w wyniku współpracy zespołu SAP University Alliances z centrum kompetencji SAP University Competence Center (UCC) przy Uniwersytecie Ottona von Guerickego w Magdeburgu. Jednocześnie w ramach programu SAP University Alliances firma zapowiedziała także utworzenie pierwszego laboratorium innowacji SAP przy instytucie ds. systemów dla przedsiębiorstw (Institut für Enterprise Systems- InES) przy Uniwersytecie w Mannheim. W planach SAP są kolejne Centra Innowacji Big Data w lokalizacjach UCC oraz laboratoria innowacji przy współpracujących z SAP ośrodkach akademickich na świecie.

„SAP już teraz udostępnia uniwersytetom platformę SAP HANA do celów szkoleniowych” – mówi dr Bernd Welz, wiceprezes odpowiedzialny w SAP za realizację programu Solution and Knowledge Packaging. „Tworząc centra innowacji Big Data przy siedzibach Uniwersyteckich Centrów Kompetencji SAP, chcemy umożliwić środowiskom akademickim skorzystanie z platformy SAP HANA w celu projektowania procesów biznesowych w oparciu o nowe zastosowania Big Data. Laboratorium umożliwiałoby również prowadzenie badań w takich dziedzinach jak genetyka, geologia czy fizyka, wymagających analizowania dużych wolumenów danych.”

Pierwsze Centrum Innowacji Big Data zlokalizowane będzie przy Uniwersytecie Ottona von Guerickego, który współpracuje z firmą SAP już od wielu lat. Zlokalizowane w Magdeburgu interdyscyplinarne centrum badawcze będzie ściśle współpracować z laboratorium przy Uniwersytecie w Mannheim — jednym z najlepszych uniwersytetów w Europie. Laboratorium innowacji, utworzone w ramach programu SAP University Alliances przy InES, ma oferować naukowcom, oraz firmom na etapie start-upu platformę do badania, projektowania i oceny sterowanych danymi procesów w przedsiębiorstwach i sieciach biznesowych, przede wszystkim w takich obszarach jak inteligentna logistyka, Internet Rzeczy, zarządzanie analityką predykcyjną itp. Ma też pomagać w identyfikacji i weryfikacji nowych sposobów wykorzystania, bazujących na solidnej analizie Big Data. Laboratorium ma także odpowiadać na potrzeby naukowców, matematyków i ekonomistów działających w takich branżach, jak motoryzacja, produkcja, bankowość, sprzedaż i sektor publiczny.

„Aby skorzystać z całego potencjału analizy Big Data, konieczna jest głęboka integracja z procesami biznesowym” – stwierdził profesor dr Alexander Mädche z Uniwersytetu w Mannheim. „W ramach działania laboratorium innowacji przy naszym uniwersytecie przyglądamy się obszarom, w których procesy biznesowe stykają się z analizą dużych wolumenów danych, podchodząc do tego w sposób naukowo-badawczy.”

Program SAP University Alliances zrzesza ponad 1600 uniwersytetów i instytucji badawczych w ponad 80 krajach. Został stworzony z myślą o wspieraniu uczelni bez konieczności ponoszenia dużych nakładów na infrastrukturę techniczną i kadrę operacyjną przez pojedyncze uczelnie. SAP zachęca uniwersytety i instytucje badawcze na całym świecie do przystąpienia do programu SAP University Alliance i wzięcia pod uwagę stworzenia u siebie laboratorium innowacji Big Data.

Aby dowiedzieć się więcej o laboratorium innowacji przy uniwersytecie w Mannheimie, przejdź tutaj. Więcej informacji znajduje się na stronie SAP News Center. Zapraszamy do śledzenia firmy SAP na Twitterze pod adresem @sapnews oraz @SAP_UA.

Kontakt z mediami:
Dominika Krzyżanowska-Kidała, SAP Polska, +48 604 416 989, dominika.krzyzanowska-kidala@sap.com
Dominik Walknowski, Edelman Polska, +48 601 091 888, dominik.walknowski@edelman.com

Wszelkie stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie, niebędące faktami historycznymi, są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości w rozumieniu amerykańskiej ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Private Securities Litigation Reform Act). Słowa, takie jak „oczekuje”, „jest przekonany”, „szacuje”, „spodziewa się”, „przewiduje”, „zamierza”, „może”, „planuje”, „prognozuje” „powinno”, „będzie” oraz podobne wyrażenia dotyczące firmy SAP są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Firma SAP nie ma obowiązku publikowania aktualizacji bądź korekt stwierdzeń dotyczących przyszłości. Wszelkie stwierdzenia dotyczące przyszłości narażone są na liczne czynniki ryzyka oraz czynniki losowe, które mogą powodować, że wyniki rzeczywiste będą się istotnie różnić od przewidywanych. Czynniki, które mogą mieć wpływ na przyszłe wyniki firmy SAP, omówiono szczegółowo w raportach firmy SAP dla amerykańskiej komisji papierów wartościowych i giełd (Securities and Exchange Commission, SEC) oraz w najnowszym, rocznym raporcie złożonym w komisji SEC w formularzu 20-F. Osobom czytającym dokument nie zaleca się pokładać nadmiernej ufności w stwierdzeniach dotyczących przyszłości.