SAP liderem w raporcie Gartnera “Magic Quadrant for Talent Management Suites 2014”

SAP NEWSBYTEFirma SAP poinformowała, że drugi rok z rzędu znalazła się w kwadrancie liderów w raporcie „Gartner Magic Quadrant for Talent Management Suites”* („Magiczny Kwadrant Gartnera nt. rozwiązań do zarządzania talentami i rozwojem pracowników). W raporcie, który przygotowała firma analityczna Gartner Inc., uznano chmurowe rozwiązania SuccessFactors, spółki należącej do SAP, za wiodącą technologię do zarządzania talentami i rozwojem pracowników według kryteriów „zdolności do osiągania celów” i „kompletności wizji”.

W swoim raporcie jako liderów Gartner definiuje firmy, które posiadają całościową wizję tego, jak technologia do zarządzania talentami może pomóc dyrektorom HR w osiąganiu celów biznesowych. SAP uważa, że urzeczywistnia tę wizję, pomagając organizacjom budować zaangażowania pracowników i zwiększać wydajności dzięki takim rozwiązaniom, jak SuccessFactors. Rozwiązanie to oferuje zupełnie nowe, innowacyjne podejście do zarządzania wyróżniającymi się talentami i rozwojem ludzi. Szerokie możliwości oprogramowania SuccessFactors wspomagają firmy w zakresie m.in. zwiększania synergii między całym cyklem zatrudnienia, włącznie z zarządzaniem rozwojem, a wszystkimi pozostałymi procesami HR i związaną z nimi analityką.

„Zależy nam na budowaniu i wzmacnianiu zdolności firm do zarządzania całym personelem — zarówno stałym, jak i tymczasowym — od wstępnej rekrutacji i przeszkolenia do bieżącego rozwoju oraz zarządzania wydajnością, retencją, następstwami, po zakończenie pracy” — powiedział Mike Etting, szef działu Cloud and On-Premise HR w SAP. „Uważamy, że nasza pozycja w kwadrancie liderów Gartnera wynika bezpośrednio z tego, że możemy zaoferować klientom wybór elastycznych, skalowalnych rozwiązań, które budują zaangażowanie pracowników i spełniają potrzeby organizacji, a jednocześnie pomagają w stworzeniu kompleksowego systemu HR”.

„Wybraliśmy SAP w chmurze m.in. dlatego, że nie chcieliśmy mieć własnej infrastruktury informatycznej. Nie jesteśmy przecież firmą IT” — powiedział David Bowes, główny dyrektor ds. kadr w WDS, spółce firmy Xerox. „SAP oferuje nam chmurowe systemy HRIS i rozwiązania do zarządzania talentem ze zoptymalizowanym interfejsem użytkownika i bez finansowych niespodzianek”.

Raport Gartner Magic Quadrant nt. rozwiązań do zarządzania talentami pobrać raport tutaj. Więcej informacji jest dostępnych w witrynie SAP News Center. Wiadomości o SAP są dostępne na Twitterze (@sapnews, @sapcloud i @SuccessFactors).

Kontakt dla mediów:
Dominika Krzyżanowska-Kidała, SAP CEE, +48 604 416 989, dominika.krzyzanowska-kidala@sap.com
Dominik Walknowski, Edelman Polska, +48 601 091 888, dominik.walknowski@edelman.com

*Gartner, „Magic Quadrant for Talent Management Suites”, Ron Hanscome, Jeffrey Freyermuth i Yvette Cameron, czerwiec 2014 r.
Gartner nie popiera żadnego producenta, produktu ani usługi prezentowanej w swoich publikacjach badawczych ani nie zaleca użytkownikom wybierania wyłącznie sklasyfikowanych najwyżej producentów. Publikacje zawierają opinie organizacji badawczej firmy Gartner i nie powinny być traktowane jak stwierdzenia faktów. Gartner nie udziela żadnych gwarancji, jawnych ani domniemanych, dotyczących tych badań, łącznie z gwarancjami przydatności handlowej albo użyteczności do określonego celu.

Wszystkie stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie, które nie odnoszą się do faktów historycznych, są oświadczeniami dotyczącymi przyszłości w rozumieniu ustawy U.S. Private Securities Litigation Reform Act z 1995 roku. Słowa takie jak „przewiduje”, „uważa”, „szacuje”, „oczekuje”, „prognozuje”, „zamierza”, „może”, „planuje”, „przewiduje”, „powinno”, „będzie” i podobne wyrażenia w odniesieniu do SAP mają na celu identyfikowanie oświadczeń dotyczących przyszłości. Firma SAP nie jest zobowiązana do publicznego aktualizowania albo poprawiania żadnych oświadczeń dotyczących przyszłości. Wszystkie takie oświadczenia podlegają różnym zagrożeniom i niewiadomym, które mogą sprawić, że rzeczywiste wyniki będą znacznie różnić się od przewidywanych. Czynniki, które mogą wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe SAP, są omówione dokładniej w sprawozdaniach składanych przez SAP w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, takich jak najnowszy raport roczny na formularzu 20-F. Ostrzega się czytelników, aby nie pokładali nadmiernej ufności w oświadczeniach dotyczących przyszłości, które wyrażają wyłącznie stan rzeczy w dniu publikacji.