SAP ogłasza wyniki za drugi kwartał roku 2014

SAP zwiększa prognozy dla rozwiązań chmurowych Wzrost rzędu 39% i dobre przyjęcie platformy SAP HANA przez rynek potwierdzają słuszność wizji „Run simple” oraz, że to korzystny czas dla chmury

WALLDORF, NiemcySAP ogłosił dziś wyniki finansowe za drugi kwartał 2014 r., zakończony 30 czerwca 2014.

  • Wzrost prognozy wpływów z oprogramowania w chmurze w 2014 r., nieopartych na standardach MSSF, do 1 – 1,05 mld EUR, licząc po stałych kursach walut
  • Najszybciej rosnący dostawca korporacyjnych rozwiązań chmurowych: przychody z subskrypcji oprogramowania dostarczanego w chmurze oraz usług wsparcia, nieoparte na standardach MSSF, wzrosły o 39%, licząc po stałych kursach walut (32% wg bieżących kursów walut)
  • Wysokie wpływy z oprogramowania w chmurze: wpływy z oprogramowania w chmurze nieoparte na standardach MSSF wzrosły o 37%, licząc po stałych kursach walut
  • Rozwój największej na świecie sieci biznesowej: około 1,55 miliona podłączonych podmiotów dokonujących transakcji na kwotę 540 mld USD
  • Szeroka implementacja SAP HANA jako platformy biznesowej do przetwarzania danych w czasie rzeczywistym: 1200 klientów SAP Business Suite na platformie SAP HANA
  • Wyniki drugiego kwartału w górnym przedziale prognozy całorocznej: przychody ze sprzedaży oprogramowania i usług związanych z oprogramowaniem, nieoparte na standardach MSSF, wzrosły o 8% licząc po stałych kursach walut (o 4% licząc po bieżących kursach walut, do 3,48 mld EUR)
  • Zysk operacyjny liczony zgodnie ze standardami MSSF w wysokości 698 mln EUR (2013: 988 mln EUR); na jego wysokość wpływ ma utworzenie rezerwy w kwocie 289 mln EUR na trwające siedem lat postępowanie sądowe przeciwko Versata
  • Wzrost zysku operacyjnego, nieopartego na standardach MSSF, o 7%, licząc po stałych kursach walut (4% wg bieżących kursów, do 1,24 mld EUR), co przekłada się na wzrost marży operacyjnej nieopartej na standardach MSSF o 60 punktów bazowych, licząc po stałych kursach wymiany walut

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W DRUGIM KWARTALE 2014 r.

SAP po raz kolejny znacząco zwiększył swój biznes w chmurze i uzyskał dobre wyniki ze sprzedaży swoich podstawowych rozwiązań. Przychody z subskrypcji oprogramowania dostarczanego w chmurze oraz usług wsparcia, nieoparte na standardach MSSF, wzrosły o 39%, licząc po stałych kursach walut (o 32% licząc po bieżących kursach walut). Tym samym SAP rośnie najszybciej spośród dostawców korporacyjnych rozwiązań chmurowych. Przychody ze sprzedaży oprogramowania i usług związanych z oprogramowaniem, nieoparte na standardach MSSF, wzrosły o 8%, licząc po stałych kursach wymiany walut (o 4% licząc po bieżących kursach walut).

Podczas międzynarodowej konferencji SAPPHIRE NOW w czerwcu br. SAP ogłosił strategię „Run simple”. Stawia ona za cel uproszczenie realizacji procesów biznesowych, bazując na chmurze i platformie SAP HANA. SAP HANA zdecydowanie zmniejsza komplikację stosu technologicznego. Chmura radykalnie upraszcza użycie rozwiązań SAP. Pierwszym przykładem na realizację nowej strategii jest włączenie intuicyjnych aplikacji mobilnych SAP FIORI do podstawowych licencji oprogramowania SAP.

„Z powodzeniem dążymy do przekształcenia się w firmę w pełni chmurową, która pomaga klientom upraszczać ich procesy – od wszechstronnych i kompleksowych rozwiązań HR w chmurze aż po sprawne transakcje handlowe w ramach największej na świecie sieci biznesowej.” – powiedział Bill McDermott, dyrektor zarządzający SAP. „Dzięki wielokanałowej platformie e-commerce definiujemy też na nowo, czym jest angażowanie klienta. Wszystkie te procesy odbywają się w czasie rzeczywistym. Jasno pokazujemy przez to, że korzystając z mocy platformy SAP HANA, chcemy być głównym rozgrywającym na rynku rozwiązań chmurowych.”

„8-procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży oprogramowania i usług związanych z oprogramowaniem, nieoparty na standardach MSSF i liczony po stałych kursach walut, jest zgodny z górną granicą naszych prognoz. Nadal poprawiamy rentowność. Zysk operacyjny, nieoparty na standardach MSSF i liczony według stałych kursów walut, wzrósł o 7%, co przełożyło się na dwucyfrowy wzrost zysku na akcję, nieopartego na standardach MSSF.” – powiedział Luka Mucic, dyrektor finansowy SAP. „Kontynuując dynamiczny rozwój naszego biznesu w chmurze, zwiększyliśmy prognozę przychodów z subskrypcji oprogramowania dostarczanego w chmurze oraz usług wsparcia, nieopartych na standardach MSSF, do ok. 1 – 1,05 mld EUR, licząc po stałych kursach walut.”

Ekstrapolowane na pełny rok przychody SAP ze sprzedaży rozwiązań w chmurze sięgają blisko 1,2 mld EUR lub 1,6 mld USD. Wpływy z oprogramowania w chmurze nieoparte na standardach MSSF, wzrosły o 37%, licząc po stałych kursach walut. Na dzień 30 czerwca 2014 r. oczekiwane przychody w zakresie sprzedaży oprogramowania dostarczanego w chmurze, liczone bez zastosowania standardów MSSF, wynosiły 448 milionów EUR, co w ujęciu rocznym stanowi wzrost o 29%, po stałych kursach walut. Z około 38 mln użytkowników SAP posiada największą bazę subskrybentów na rynku tego typu rozwiązań. Firma uruchomiła również inicjatywę „Industry Cloud” z zamiarem budowy najgłębszych i najszerszych rozwiązań chmurowych na rynku.

Rozwiązania SAP do obsługi klientów wyznaczają nowe standardy w zakresie budowania zaangażowania klienta. Wielokanałowa platforma e-commerce hybris w połączeniu z rozwiązaniami chmurowymi SAP dla sprzedaży przynosi trzycyfrowy wzrost przychodów z oprogramowania i subskrypcji w chmurze.

SAP napędza “gospodarkę sieciową” jako operator największej na świecie sieci biznesowej on-line, do której podłączonych jest ok. 1,55 miliona podmiotów. Łączna wartość zamówień będących przedmiotem transakcji w sieci Ariba sięgnęła w ostatnich 12 miesiącach 540 mld USD, co dwukrotnie przebija łączne obroty serwisów Amazon i eBay. Przejęcie firmy Fieldglass dodatkowo zwiększa możliwości naszej sieci, ponieważ umożliwia obsługę nie tylko towarów i usług, ale także elastycznej siły roboczej.

W drugim kwartale we wszystkich regionach i branżach utrzymywał się bardzo wysoki wskaźnik przyjęcia SAP HANA jako platformy biznesowej do przetwarzania danych w czasie rzeczywistym. SAP HANA leży u podstaw firmowej strategii „Run simple”, której celem jest zintegrowanie wszystkich rozwiązań SAP w ramach JEDNEJ platformy biznesowej w chmurze. Dynamika sprzedaży HANA rośnie – z rozwiązania korzysta obecnie ponad 3600 klientów, natomiast portfolio SAP Business Suite na platformie SAP HANA ma ponad 1200 klientów. SAP HANA rozwija się również, jako wiodąca platforma technologiczna: ponad 1500 startup-ów buduje w oparciu o nią nowe aplikacje, a z firmami HP i VMware zawarte zostały nowe strategiczne porozumienia o współpracy.

Pełna informacja prasowa o wynikach SAP za 2. kwartał 2014 dostępna jest na stronie SAP, więcej również na stronie www.sap.com/investor

Zapraszamy na strony SAP Newsroom i do śledzenia SAP na Twitterze: @sapnews oraz SAP Polska na naszych profilach na Facebooku oraz Twitterze @SAPPolska.

O SAP
SAP jest liderem rynku aplikacji biznesowych na świecie i w Polsce. Pomagamy firmom i instytucjom dowolnej wielkości i z każdej branży działać lepiej. Rozwiązania SAP pozwalają przedsiębiorstwom i ich pracownikom efektywniej współpracować i lepiej wykorzystywać posiadane informacje w celu zdobycia przewagi nad konkurencją. Produkty SAP znajdują zastosowanie zarówno na sali spotkań zarządu, jak i na zapleczu, w sklepach i magazynach, z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych. Aplikacje i usługi SAP umożliwiają ponad 261 tys. klientów prowadzenie działalności w sposób przynoszący zyski, szybkie dostosowywanie się do nowych warunków oraz ciągły rozwój. Więcej informacji można na stronach www.sap.com i www.sap.pl.

Wszystkie stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie, które nie odnoszą się do faktów historycznych, są oświadczeniami dotyczącymi przyszłości w rozumieniu ustawy U.S. Private Securities Litigation Reform Act z 1995 roku. Słowa takie jak „przewiduje”, „uważa”, „szacuje”, „oczekuje”, „prognozuje”, „zamierza”, „może”, „planuje”, „przewiduje”, „powinno”, „będzie” i podobne wyrażenia w odniesieniu do SAP mają na celu identyfikowanie oświadczeń dotyczących przyszłości. Firma SAP nie jest zobowiązana do publicznego aktualizowania albo poprawiania żadnych oświadczeń dotyczących przyszłości. Wszystkie takie oświadczenia podlegają różnym zagrożeniom i niewiadomym, które mogą sprawić, że rzeczywiste wyniki będą znacznie różnić się od przewidywanych. Czynniki, które mogą wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe SAP, są omówione dokładniej w sprawozdaniach składanych przez SAP w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, takich jak najnowszy raport roczny na formularzu 20-F. Ostrzega się czytelników, aby nie pokładali nadmiernej ufności w oświadczeniach dotyczących przyszłości, które wyrażają wyłącznie stan rzeczy w dniu publikacji.

© 2014 by SAP SE. Wszystkie prawa zastrzeżone.

SAP i logo SAP to zastrzeżone znaki towarowe SAP SE w Niemczech i innych krajach. Business Objects i logo Business Objects to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe Business Objects Software Ltd. Business Objects jest spółką SAP. Sybase i logo Sybase to zastrzeżone znaki towarowe Sybase Inc. Sybase jest spółką SAP. Crossgate to zastrzeżony znak towarowy

Kontakt dla mediów:
Dominika Krzyżanowska-Kidała, SAP CEE, +48 604 416 989, dominika.krzyzanowska-kidala@sap.com
Dominik Walknowski, Edelman Polska, +48 601 091 888, dominik.walknowski@edelman.com