Sektor finansowy coraz chętniej wykorzystuje rozwiązania chmurowe

W ciągu 5 lat rozwiązania Software-as-a-Service (SaaS) powinny zmienić sektor finansowy

WARSZAWAWyniki badania przeprowadzonego przez SAP SE (NYSE: SAP) oraz firmę analityczną Ovum pokazują wzrost popytu na technologie chmurowe zarówno w sektorze bankowym, jak i wśród firm ubezpieczeniowych. Obecnie rozwiązania oferowane w formie usługi (Software-as-a-Service) są uwzględniane w niemal wszystkich planach inwestycyjnych w obszarze IT.

“Wyniki świadczą o tym, że sektor finansowy dojrzał już do zastosowania technologii chmurowych — powiedział Daniel Mayo, główny analityk w firmie Ovum. — Okazuje się też, że chmura jest nie tyle sposobem na ograniczenie kosztów, co motorem napędzającym rozwój banków i ubezpieczycieli. I jedni i drudzy decydują się na rozwiązania w modelu SaaS, by uprościć swoją działalność, opracować lepsze produkty i szybciej niż dotąd wchodzić na nowe rynki. Branża zgodziła się, że SaaS radykalnie zmieni krajobraz bankowości i ubezpieczeń”.

Sektor finansowy ma do czynienia z rosnącą presją ze strony nowych konkurentów. Musi też dostosować się do restrykcyjnych regulacji, a także spełniać oczekiwania bardzo wymagających klientów. Banki oraz firmy ubezpieczeniowe mają świadomość, że chmura może pomóc w podniesieniu zarówno wydajności, jak i konkurencyjności. Dotyczy to zwłaszcza rozwiązań dostępnych w modelu SaaS. Jak wynika z badania, w przypadku 42 proc. banków i 36 proc. firm ubezpieczeniowych rozwiązania te już teraz wspierają większość procesów biznesowych.

Najważniejsze wnioski z przeprowadzonego badania:

  • Osoby, które w bankach detalicznych podejmują decyzyje w obszarze IT, oczekują, że inwestycje w rozwiązania chmurowe będą większe niż dotychczas. Przy czym 42 proc. spodziewa się, że wydatki na SaaS “zwiększą się znacznie” w ciągu 18 miesięcy. Wśród ubezpieczycieli identyczną opinię ma 38 proc. respondentów.
  • SaaS jest preferowanym modelem dla 27 proc. banków i firm ubezpieczeniowych. Kolejne 42 proc. rozważa zastosowanie SaaS w każdym projekcie IT.
  • W działach biznesowych 49 proc. osób, które podejmują decyzję w obszarze IT, oczekuje większych lub znacznie większych inwestycji w SaaS w ciągu następnych 18 miesięcy. O ile jednak firmy ubezpieczeniowe chcą wykorzystać SaaS na poziomie operacyjnym, o tyle banki potrzebują rozwiązań oferowanych w formie usługi do wygenerowania większych wzrostów.
  • Wśród osób podejmujących decyzje IT 80 proc. zgadza się z opinią, że SaaS umożliwia szybsze reakcje. 79 proc. uważa, że SaaS ułatwia wejście na rynek nowym podmiotom.
  • Banki i firmy ubezpieczeniowe uważają, że najważniejszą barierą, która spowalnia upowszechnienie się modelu SaaS jest zgodność z przepisami (36 proc.), obawy o niezawodność i dostępność (35 proc.) oraz trudność integracji SaaS z istniejącymi systemami (31 proc.).

W sondażach telefonicznych wzięły udział osoby podejmujące decyzje IT z 400 banków i firm ubezpieczeniowych, działających m.in. w Ameryce Północnej, Europie, Azji oraz na Bliskim Wschodzie.

SAP na czele stawki pod względem zastosowań chmury w usługach finansowych
Wyniki badania odzwierciedlają mocną pozycję SAP, jeśli chodzi o łączenie oferty chmurowej z doświadczeniem w zakresie tradycyjnych rozwiązań branżowych.

“SAP jest w pierwszym szeregu firm, które udostępniają technologie chmurowe przedsiębiorstwom finansowym — powiedział Ross Wainwright, dyrektor międzynarodowego działu usług finansowych w firmie SAP. — Możemy zaoferować rozwiązania, które unowocześniają procesy biznesowe według unikatowej specyfikacji klienta, i to niezależnie od tego, czy jest to chmura publiczna, prywatna lub hybrydowa”.

Aby pomóc klientom w szybkim wdrożeniu chmury publicznej, prywatnej lub hybrydowej, SAP stworzył specjalny dział Industry Cloud. Dział ten wykorzystuje w pełni zarządzaną, subskrypcyjną usługę chmurową SAP HANA Enterprise Cloud do projektowania aplikacji, umożliwiających analizy Big Data w czasie rzeczywistym.

SAP posiada jedną z najszerszych i najbardziej kompleksowych ofert rozwiązań chmurowych do zarządzania kadrami (HR), sprzedażą i zaopatrzeniem. Firma dostarcza ponadto rozwiązania wspomagające zarządzanie operacjami bankowymi oraz ubezpieczeniowymi w chmurze. Do tego oferuje innowacyjne technologie, takie jak SAP Financial Services Network, a także chmurowe rozwiązania, które upraszczają i przyspieszają interakcje między przedsiębiorstwami a instytucjami finansowymi. Kompleksowe i zintegrowane rozwiązania dostępne w ofercie SAP pozwalają usługodawcom finansowym czerpać więcej korzyści z chmury, a jednocześnie wykorzystać istniejące systemy lokalne.

Więcej informacji o SAP można znaleźć w SAP News Center oraz na Twitterze (@sapnews).

Ovum — informacje
Ovum jest czołową firmą specjalizującą się w badaniach i doradztwie technologicznym. Zatrudnia 180 specjalistów na całym świecie, którzy opracowują eksperckie analizy i strategiczne omówienia sytuacji w branży informatycznej, telekomunikacyjnej i medialnej. Firma została założona w 1985 roku, dysponuje jednym z najbardziej doświadczonych zespołów analitycznych w branży i dostarcza cennych rad liderom firm technologicznych, dyrektorom ds. informacji, producentom, dostawcom usługi oraz regulatorom, którzy szukają kompleksowych, dokładnych i wnikliwych danych rynkowych, badań oraz konsultingu. Ovum ma 23 biura na sześciu kontynentach i oferuje naprawdę globalną perspektywę rynków technologicznych i medialnych, dostarczając tysiącom klientów informacji w postaci narzędzi przepływu pracy, prognoz, sondaży, ocen rynku, audytów technologicznych i opinii. W 2012 r. firma Ovum otrzymała od IIAR tytuł Międzynarodowej Analitycznej Firmy Roku.
Ovum jest oddziałem Informa plc, jednego z największych wydawców biznesowo-akademickich oraz organizatora imprez, który ma siedzibę w Londynie. Informa jest notowana na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.ovum.com

O SAP

SAP jest liderem rynku aplikacji biznesowych na świecie i w Polsce. Pomagamy firmom i instytucjom dowolnej wielkości i z każdej branży działać lepiej. Rozwiązania SAP pozwalają przedsiębiorstwom i ich pracownikom efektywniej współpracować i lepiej wykorzystywać posiadane informacje w celu zdobycia przewagi nad konkurencją. Produkty SAP znajdują zastosowanie zarówno na sali spotkań zarządu, jak i na zapleczu, w sklepach i magazynach, z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych. Aplikacje i usługi SAP umożliwiają ponad 261 tys. klientów prowadzenie działalności w sposób przynoszący zyski, szybkie dostosowywanie się do nowych warunków oraz ciągły rozwój. Więcej informacji można na stronach www.sap.com i www.sap.pl.

Wszelkie stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie, które nie stanowią faktów historycznych, są opiniami wybiegającymi w przyszłość – zgodnie z definicją zawartą w amerykańskiej ustawie Private Securities Litigation Reform Act z roku 1995. Słowa takie jak: “spodziewać się”, “uważać”, “szacować”, “oczekiwać”, “prognozować”, “mieć zamiar”, “móc”, “planować”, “przewidywać” i “wyrażać wolę”, jak i inne podobne wyrażenia, które odnoszą się do firmy SAP, są tego typu stwierdzeniami wybiegającymi w przyszłość. SAP nie zobowiązuje się do publikowania aktualizacji ani sprostowań takich stwierdzeń wybiegających w przyszłość. Wszystkie stwierdzenia tego typu są obarczone ryzykiem i niepewnością, w wyniku czego faktyczne wyniki mogą w istotny sposób różnić się od oczekiwań. Czynniki, które mogą wpływać na przyszłe wyniki finansowe firmy SAP, zostały szczegółowo omówione w dokumentach złożonych przez SAP w Amerykańskiej Komisji ds. Giełdy i Papierów Wartościowych (U.S. Securities and Exchange Commission — SEC), w tym w najnowszym Raporcie Rocznym SAP sporządzonym na formularzu 20-F złożonym w SEC. Ostrzega się czytelników przed nadmiernym poleganiem na tychże stwierdzeniach wybiegających w przyszłość, które są aktualne jedynie w okresie ich publikacji.

2013 SAP AG. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SAP oraz nazwy innych produktów i usług SAP wymienione w niniejszym dokumencie, a także ich znaki logo są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SAP AG w Niemczech i innych krajach. Więcej informacji i uwag na temat znaków towarowych można znaleźć pod adresem http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademark.

Kontakt dla mediów:

Dominik Walknowski, Edelman Polska, +48 601 091 888, dominik.walknowski@edelman.com