SAP ogłasza wyniki za trzeci kwartał i dziewięć miesięcy 2014 roku

WALLDORF, NiemcySAP przyspiesza przejście na model chmurowy, osiągając 41% wzrost przychodów w trzecim kwartale tego roku. Firma ponownie zwiększa prognozę przychodów z chmury. Dobre przyjęcie platformy SAP HANA przez rynek potwierdza słuszność wizji “Run Simple”

  • Najszybciej rosnący dostawca korporacyjnych rozwiązań chmurowych: przychody z subskrypcji chmurowych i usług wsparcia, nieoparte na standardach MSSF, wzrosły o 41% do 278 mln EUR
  • Wysokie wpływy z oprogramowania w chmurze: wpływy z oprogramowania w chmurze, nieoparte na standardach MSSF, wzrosły o 51%
  • Rozwój największej na świecie sieci biznesowej: ponad 1,6 miliona firm dokonujących transakcji na kwotę niemal 600 mld USD
  • Mocna pozycja rynkowa SAP HANA: ponad 4,100 użytkowników platformy i ponad 1,450 klientów Business Suite na platformie HANA jest dowodem zalet biznesowych tego czołowego rozwiązania do przetwarzania danych w czasie rzeczywistym
  • Wyższy udział przychodów z bardziej przewidywalnych subskrypcji chmurowych i usług wsparcia: 62% w trzecim kwartale 2014 roku w porównaniu z 59% rok temu
  • Wysokie ogólne przychody ze sprzedaży oprogramowania oraz usług związanych z oprogramowaniem i rosnący zysk operacyjny, pomimo większego udziału subskrypcji chmurowych w strukturze przychodów: przychody z oprogramowania oraz usług związanych z oprogramowaniem, nieoparte na standardach MSSF, wzrosły o 7% do 3,6 mld EUR, zysk operacyjny liczony według standardów innych niż MSSF zwiększył się o 5% do 1,36 mld EUR
  • Zysk na akcję, nieoparty na standardach MSSF: wzrósł o 8% do 0,84 EUR na akcję
  • Całoroczna prognoza, odzwierciedlająca przyspieszone przejście na model chmurowy: prognozę przychodów z subskrypcji chmurowych i usług wsparcia, nieopartą na standardach MSSF, zwiększono do 1040 – 1070 mln EUR. Obecnie oczekuje się zysku operacyjnego, nieopartego na standardach MSSF, w przedziale 5,6 – 5,8 mld EUR, przy stałych kursach walut

Firma SAP ogłosiła wyniki finansowe za trzeci kwartał i dziewięć miesięcy, zakończonych 30 września 2014 roku.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA BIZNESOWE W TRZECIM KWARTALE 2014 ROKU
SAP po raz kolejny zwiększył swój biznes w chmurze i uzyskał dobre wyniki. Przychody z subskrypcji oprogramowania dostarczanego w chmurze oraz usług wsparcia wzrosły o 41% (o 42% licząc po bieżących kursach walut). Oznacza to, że SAP rośnie najszybciej spośród dostawców korporacyjnych rozwiązań chmurowych[1]. Przychody ze sprzedaży oprogramowania i usług związanych z oprogramowaniem, nieoparte na standardach MSSF, wzrosły o 7% (po bieżących kursach walut). Negatywny wpływ przeliczeń walutowych, którego firma SAP doświadczała w tym roku, ustał w trzecim kwartale i ma się odwrócić w czwartym kwartale 2014 roku.

“Z powodzeniem dążymy do przekształcenia się w firmę w pełni chmurową – ponad 40% naszego wzrostu przychodów jest zasługą właśnie chmury. Platforma SAP HANA, która ma ponad 44 miliony użytkowników chmurowych i stanowi podstawę największej na świecie sieci biznesowej, pomaga klientom w upraszczaniu procesów biznesowych. Dzięki

[1] W porównaniu z podobnymi spółkami, których roczne przychody z korporacyjnego oprogramowania w chmurze przekraczają 1 mld EUR

wielokanałowej platformie e-commerce, definiujemy też na nowo, czym jest angażowanie klienta. Nasza rozbudowana oferta chmurowa, globalny zasięg i doświadczenie branżowe to trzy filary, które wyróżniają nas rynku. Dzięki SAP HANA i sieci biznesowej, SAP będzie nadal kształtować przyszłość branży oprogramowania korporacyjnego w chmurze” – powiedział Bill McDermott, Prezes SAP.

“W minionym kwartale uzyskaliśmy dobre wyniki, osiągając 8% wzrost przychodów z oprogramowania oraz usług związanych z oprogramowaniem, nieoparty na standardach MSSF. Przychody z oprogramowania oraz usług związanych z oprogramowaniem, nieoparte na standardach MSSF, zwiększyły się o 8% (po bieżących kursach walut) – jest to wynik w pobliżu górnej granicy naszej całorocznej prognozy. Zysk na akcję, nieoparty na standardach MSSF, wzrósł w ubiegłym kwartale o 8%. W trzecim kwartale nowe zamówienia na oprogramowanie w chmurze reprezentowały ponad jedną trzecią przychodów licencyjnych, co oznacza znaczny wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem. Ze względu na te istotne zmiany ponownie zwiększamy prognozę przychodów z chmury, jednocześnie korygując zakres zysku operacyjnego tak, aby odzwierciedlał mniej wpływów z góry, a więcej przewidywalnych przychodów” – powiedział Luka Mucic, Dyrektor Finansowy SAP.

Ekstrapolowane na pełny rok przychody SAP ze sprzedaży rozwiązań w chmurze przekraczają obecnie 1,3 mld EUR[2], lub 1,7 mld USD[3]. Wpływy z oprogramowania w chmurze, nieoparte na standardach MSSF, zwiększyły się o 51% (27% po bieżących kursach walut). Na dzień 30 września 2014 roku oczekiwane przychody z subskrypcji chmurowych i usług wsparcia wynosiły 498 mln EUR, co w ujęciu rocznym stanowi wzrost o 30% (22% po bieżących kursach walut). Łączna liczba abonentów chmurowych aplikacji SAP przekracza obecnie 44 miliony.

Rozwiązania SAP do obsługi klientów wyznaczają nowe standardy w zakresie budowania zaangażowania klienta. Wielokanałowa platforma e-commerce hybris, w połączeniu z chmurowymi rozwiązaniami SAP dla sprzedaży, przynosi trzycyfrowy wzrost przychodów z oprogramowania i subskrypcji w chmurze.

SAP napędza “gospodarkę sieciową” jako operator największej na świecie sieci biznesowej on-line, do której podłączonych jest ok. 1,6 mln podmiotów. W minionych 12 miesiącach wartość transakcji w sieci[4] zbliżyła się do 600 mld USD, co przekracza łączne obroty serwisów Amazon, eBay i Alibaba. Planowane przejęcie firmy Concur, dodatkowo zwiększa możliwości sieci SAP i poszerzy ekosystem o rynek podróży korporacyjnych wart 1,2 bln USD.

W trzecim kwartale 2014 roku, we wszystkich regionach i branżach, nadal umacniała się rynkowa pozycja SAP HANA jako platformy biznesowej do przetwarzania danych w czasie rzeczywistym. SAP HANA leży u podstaw firmowej strategii “Run Simple”, której celem jest zintegrowanie wszystkich rozwiązań SAP w ramach JEDNEJ platformy biznesowej w chmurze. Dynamika sprzedaży HANA rośnie – z rozwiązania korzysta obecnie ponad 4,100 użytkowników, a z SAP Business Suite na platformie HANA ponad 1,450 klientów. SAP HANA rozwija się również jako wiodąca platforma programistyczna – ponad 1,600 startupów buduje oparte na niej aplikacje.

Pełna informacja prasowa o wynikach SAP za trzeci kwartał 2014 roku dostępna jest na stronie SAP. Więcej także na stronie www.sap.com/investor

O SAP
SAP jest liderem rynku aplikacji biznesowych na świecie i w Polsce. Pomagamy firmom i instytucjom dowolnej wielkości i z każdej branży działać lepiej. Rozwiązania SAP pozwalają przedsiębiorstwom i ich pracownikom efektywniej współpracować i lepiej wykorzystywać posiadane informacje w celu zdobycia przewagi nad konkurencją. Produkty SAP znajdują zastosowanie zarówno na sali spotkań zarządu, jak i na zapleczu, w sklepach i magazynach, z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych. Aplikacje i usługi SAP umożliwiają ponad 263 tys. klientów prowadzenie działalności w sposób przynoszący zyski, szybkie dostosowywanie się do nowych warunków oraz ciągły rozwój. Więcej informacji na stronach www.sap.com i www.sap.pl

[2] Przychody ekstrapolowane na cały rok to suma przychodów z subskrypcji chmurowych i usług wsparcia w trzecim kwartale 2014 r., liczonych wg standardów innych niż IFRS (278 mln EUR), oraz przychodów z profesjonalnych usług chmurowych i innych usług, liczonych wg standardów innych niż IFRS (55 mln EUR), pomnożona przez 4.
[3] Kwota przeliczona na USD dla wygody czytelników po kursie 1,27 USD/1,00 EUR pod koniec trzeciego kwartału 2014 r..
[4] Wartość transakcji w sieci to łączna wartość zamówień zakupu złożonych w sieci Ariba w ciągu minionych 12 miesięcy.

Wszystkie stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie, które nie odnoszą się do faktów historycznych, są oświadczeniami dotyczącymi przyszłości w rozumieniu ustawy U.S. Private Securities Litigation Reform Act z 1995 roku. Słowa takie jak “przewiduje”, “uważa”, “szacuje”, “oczekuje”, “prognozuje”, “zamierza”, “może”, “planuje”, “przewiduje”, “powinno”, “będzie” i podobne wyrażenia w odniesieniu do SAP mają na celu identyfikowanie oświadczeń dotyczących przyszłości. Firma SAP nie jest zobowiązana do publicznego aktualizowania albo poprawiania żadnych oświadczeń dotyczących przyszłości. Wszystkie takie oświadczenia podlegają różnym zagrożeniom i niewiadomym, które mogą sprawić, że rzeczywiste wyniki będą znacznie różnić się od przewidywanych. Czynniki, które mogą wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe SAP, są omówione dokładniej w sprawozdaniach składanych przez SAP w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, takich jak najnowszy raport roczny na formularzu 20-F. Ostrzega się czytelników, aby nie pokładali nadmiernej ufności w oświadczeniach dotyczących przyszłości, które wyrażają wyłącznie stan rzeczy w dniu publikacji.

2014 by SAP SE. Wszystkie prawa zastrzeżone.
SAP i logo SAP to zastrzeżone znaki towarowe SAP SE w Niemczech i innych krajach. Business Objects i logo Business Objects to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe Business Objects Software Ltd. Business Objects jest spółką SAP. Sybase i logo Sybase to zastrzeżone znaki towarowe Sybase Inc. Sybase jest spółką SAP. Crossgate to zastrzeżony znak towarowy

Kontakt dla mediów:
Karol Czyżewski, Edelman Polska, +48 607 034 261, karol.czyzewski@edelman.com
Dominik Walknowski, Edelman Polska, +48 601 091 888, dominik.walknowski@edelman.com