SAP Quality Awards 2014 – polskie projekty nagrodzone w konkursie SAP

PragaDzisiaj SAP ogłosił wynik szóstej edycji konkursu SAP Quality Awards w Europie Środkowo-Wschodniej. Tegoroczna edycja odnosi się do nowej jakości wdrożeń systemów IT, których zadaniem ma być dostarczenie najwyższej jakości wsparcia w procesach decyzyjnych w czasach bardzo dynamicznego i konkurencyjnego otoczenia biznesowego. Zwycięzcami tegorocznej edycji SAP Quality Awards są projekty z Bułgarii, Czech, Polski i Serbii w nowych kategoriach: Business Transformation, HANA Innovation, Mobility Innovation, Rapid Delivery

Tegoroczna edycja konkursu SAP Quality Awards różni się od poprzednich podziałem kategorii w ramach których kapituła oceniała projekty. Zmiana ta jest odzwierciedleniem filozofii firmy SAP, która dąży do wspierania firm w rozwoju informatycznym, przy jednoczesnym upraszczaniu systemów i możliwie jak najszybszym dostarczeniu efektów wdrożenia – mówi Kinga Piecuch, Prezes Zarządu SAP Polska – Uczestnictwo w SAP Quality Awards wzmacnia nie tylko pozycję zespołu wdrożeniowego będąc dowodem jego doświadczenia i profesjonalizmu, ale także samej firmy. Tym bardziej cieszy nas fakt, że w tegorocznej edycji tak wiele projektów z Polski otrzymało nagrody i wyróżnienia.

Poniżej lista projektów nagrodzonych w tegorocznej edycji konkursu:

Złoty medal dla Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) / Business Transformation

Wdrożenie systemu SAP ERP to dla PGE to jeden ze strategicznych projektów, którego realizacja była niezbędna do zwiększenia efektywności zarządzania całą Grupą Kapitałową. Łącznie prace objęły 8 spółek i 40 oddziałów, a z systemu korzysta ponad 8500 użytkowników. Wdrożenie miało bezpośrednie przełożenie na krótko/średnio/długookresowe wyniki całej Grupy i jej zdolność do kreowania wartości w długoterminowym horyzoncie czasu. Kluczowe korzyści projektu to zwiększenie efektywności procesów biznesowych, zwiększenie przejrzystości informacji. W ramach działań zmierzających do standaryzacji oraz ujednolicenia architektury informatycznej PGE zdecydowało o wdrożeniu jednego wspólnego systemu. Jego zakres funkcjonalny obejmuje zagadnienia dwóch obszarów biznesowych – rachunkowości i logistyki (rachunkowość finansowa, zarządzanie środkami pieniężnymi, zarządzanie środkami trwałymi, kontroling, gospodarka materiałowa, sprzedaż i zarządzanie nieruchomościami) oraz zarządzania kapitałem ludzkim (administracja kadrami, rozliczenie wynagrodzeń, struktura organizacyjna, czas pracy oraz samoobsługa pracownicza i menadżerska). Skala i złożoność projektu czynią go historycznie jednym z największych tego typu przedsięwzięć w Polsce. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu była Spółka PGE Systemy, zapewniająca usługi IT w Grupie Kapitałowej PGE. Partnerami we wdrożeniu były firmy: Accenture, światowy lider w zakresie doradztwa, technologii i outsourcingu oraz SID Group.Główna korzyść, jaką obserwujemy po wprowadzeniu systemu to poprawa efektywności organizacji. Ponadto nowy system zwiększa przejrzystość procesów zachodzących w Grupie PGE i pozwala na dostęp w czasie rzeczywistym do spójnych informacji zarządczych, co w rezultacie przyspiesza podejmowanie decyzji – mówi Magdalena Bartoś, dyrektor zarządzająca ds. ekonomiczno-finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.Centralny system SAP zastąpił już ponad 200 lokalnych aplikacji, a docelowo liczba ta przekroczy 300. Wdrożenie SAP przyczyniło się do postępu centralizacji usług IT dla Grupy w wyspecjalizowanej spółce PGE Systemy. Koncentracja zasobów na rozwoju wspólnej, centralnej platformy pozwala na wzrost efektywności i jakości świadczonych usług IT. Osiągnięty dzięki wdrożeniu poziom spójności procesów biznesowych w Grupie umożliwia uruchamianie nowych biznesowych usług wspólnych w obszarach rachunkowości, kadr i płac – tłumaczy Tomasz Nieradko, wiceprezes zarządu PGE Systemy.

Brązowy medal dla Exalo Drilling S.A. / Business Transformation

Projekt dotyczył wdrożenia systemu SAP ERP dla łączących się w jedną organizację pięciu spółek poszukiwawczo – wiertniczych z grupy kapitałowej PGNiG. Zakres wdrożenia obejmował kilkanaście obszarów systemu SAP, gdzie m.in. oprócz gospodarki finansowej, wdrożono zarządzanie projektami wiertniczymi, pracami serwisowymi, obsługę HR oraz raportowanie operacyjne i zarządcze dla ponad 600 użytkowników. W ramach projektu zaprojektowano i wdrożono standaryzację procesów biznesowych i jednolite raportowanie wyników. Projekt wdrożyła firma Infovide-Matrix, partner SAP Polska specjalizujący się w projektach wdrożeniowych dla dużych organizacji.

Kategoria “Business Transformation”: projekty obejmujące więcej niż 400 użytkowników, trwające dłużej niż sześć miesięcy i pochłaniające maksymalnie 900 osobodni (muszą być spełnione przynajmniej dwa z wymienionych kryteriów).


Srebrny medal dla Politechnika Warszawska / Rapid Delivery

Prace wdrożeniowe projektu “Wdrożenie Systemu SAP-FI z modułami powiązanymi w Politechnice Warszawskiej” trwały 6 miesięcy. W wyniku prac projektowych wdrożono moduły Systemu SAP: FI (finanse), CO (kontroling), PS (rozliczanie projektów), MM (zaopatrzenie), SD (sprzedaż), AA (środki trwałe), REZ SAL (rezerwacja sal). Projekt objął również integrację z funkcjonującym Systemem SAP HR (kadry i płace). Liczba użytkowników końcowych Systemu SAP-FI: około 540 osób, a SAP-HR: około 630 osób. Zakres projektu objął ponad 80 procesów biznesowych. W projekcie uczestniczyło ponad 30 konsultantów z firm współpracujących: SI-Consulting, Abile oraz Quercus, a prace projektowe prowadzone były w ramach 10 zespołów merytorycznych. Przeprowadzono ponad 1000 jednostek szkoleniowych, opracowano ponad 100 instrukcji grupujących 20 tematów głównych w ramach 6 modułów funkcjonalnych. Utworzono ponad 3.500 różnych ról w systemie.

Sukces, jakim jest otrzymanie przez Politechnikę Warszawską srebrnego medalu SAP Quality Awards 2014 w kategorii “Rapid Delivery Category” dla Europy Środkowej i Wschodniej to zasługa wszystkich osób zaangażowanych w proces realizacji projektu, zarówno pracowników Politechniki, jak i firm z nami współpracujących. Doceniono fakt, że uruchomienie produkcyjne nastąpiło po 5 miesiącach od momentu rozpoczęcia prac wdrożeniowych. – powiedział dr hab. inż. Janusz Zawiła Niedźwiecki, Pełnomocnik Rektora ds. Informatyzacji – Wdrożenie systemu SAP, szczególnie w tak krótkim czasie, to duży sukces organizacyjny, zwłaszcza że Politechnika nie jest organizacją biznesową o jednorodnych procesach funkcjonowania, ani doświadczoną w realizacji podobnych przedsięwzięć. Tym bardziej cieszy, że jest to doceniane na forum międzynarodowym przez ludzi, którzy na co dzień mogą porównać sposoby realizacji tego typy zadań w różnych organizacjach.

Kategoria “Rapid Delivery”: projekty obejmujące mniej niż 500 użytkowników, trwające nie dłużej niż siedem miesięcy lub nieprzekraczające 1000 osobodni (muszą być spełnione przynajmniej dwa z wymienionych kryteriów)

SAP Quality Awards dla firm z Europy Środkowo-Wschodniej ma on na celu wyróżnienie przedsiębiorstw, które wykazały najlepszym podejściem do realizacji projektów wdrożeniowych SAP. W konkursie mogły wziąć udział wszyscy klienci SAP z Europy Środkowo-Wschodniej, których projekty zostały zrealizowane między styczniem 2013, a 15 września 2014 roku. W tegorocznej edycji SAP Quality Awards nagrody zostały przyznane w pięciu nowych kategoriach:

Rapid Delivery/Najkrótszy czas wdrożenia: projekty obejmujące mniej niż 500 użytkowników, trwające nie dłużej niż siedem miesięcy lub nieprzekraczające 1000 osobodni (muszą być spełnione przynajmniej dwa z wymienionych kryteriów).

Business Transformation/Największe korzyści biznesowe: projekty obejmujące więcej niż 400 użytkowników, trwające dłużej niż sześć miesięcy i pochłaniające maksymalnie 900 osobodni (muszą być spełnione przynajmniej dwa z wymienionych kryteriów).

Cloud Innovation/Innowacje w dziedzinie chmury: projekty, które zrealizowano w oparciu o co najmniej jedno rozwiązanie chmurowe SAP.HANA Innovation/Innowacje w dziedzinie platformy HANA: zgłoszone projekty muszą wykorzystywać platformę in-memory SAP HANA.

Mobility Innovation/Innowacje w dziedzinie mobilności: projekty, które wymagały wdrożenia rozwiązania mobilnego SAP.

Więcej informacji o konkursie SAP Quality Awards można znaleźć pod adresem : http://www.sap.com/qualityawards

Lista nagrodzonych projektów:

Business Transformation
PGE S.A. Złoty medal (ERP)
NIS AD Srebny medal (CRM7)
Exalo Drilling S.A. Brązowy medal (ERP)

Rapid Delivery category
TESY Złoty medal (ERP)
Politechnika Warszawska Srebrny medal (ERP)
Skupina Bongrain Brązowy medal (ERP)

HANA Innovation
Elektroprivreda Srbije Excellence Award

Internet Mall, a.s. Excellence Award

Mobility Innovation

Sopharma Trading AD Excellence Award (ERP)

Pozostałe projekty, które zostały zgłoszone do konkursu i znalazły się na finałowej liście:

ENERGA SA Business Transformation (ERP)

PH Jarex Jaroslaw Ptaszek Rapid Delivery (SAP Business One)

CHIC sp.zo.o.S.K. Rapid Delivery (SAP Business One)