Prostota to nowa strategia rozwoju firm

Wyniki badania przeprowadzonego przez Knowledge@Wharton na zlecenie SAP pokazują, że znaczna większość firm cierpi z powodu niewystarczającego wykorzystania rozwiązań technologicznych do opanowania bezwładu korporacyjnego.

WarsawWyniki badania ujawniły, że korporacyjny bezwład, brak jasno określonych priorytetów przez kadrę zarządzającą i niewystarczające wykorzystanie rozwiązań technologicznych są przyczynami wyraźnej rozbieżności między tym, co firmy komunikują, a tym, co tak naprawdę robią w sprawie uproszczenia działań. Uproszczenie działalności staje się dla firm rosnącą strategiczną koniecznością, jednak wielu liderów nie dostosowuje skutecznie swoich działań do deklarowanych celów, czyli uproszczenia procesów biznesowych, procesów podejmowania decyzji i stosowanych technologii. Wyniki badania wskazują także kilka sposobów, w jakie firmy mogą uczynić uproszczenie bardziej skuteczne. Są to m.in. samoocena, wsparcie dla kierowników wyższego szczebla oraz oddolne wprowadzanie zmian poprzez regularne aktualizacje.


Dynamiczny rozwój firm, wzrost złożoności procesów biznesowych i decyzyjnych jest dzisiaj codziennością większości organizacji. Firmy skutecznie wykorzystują potencjał swoich pracowników na różnych poziomach, dzięki temu są dynamiczne i bardziej rozwojowe. Jednak jak pokazują wyniki badania “Simplifying the Future of Work” przeprowadzonego przez Knowledge@Wharton na zlecenie SAP wzrost liczby procesów przekłada się na zbyt dużą złożoność działań w miejscu pracy, co istotnie ma wpływ na osiągnięcie sukcesu firmy – mówi Beata Bartkiewicz, HCM senior sales executive w SAP Polska, specjalizująca się w zagadnieniach zarządzania zasobami ludzkimi.


Badanie zostało zlecone przez SAP i przeprowadzone przez Knowledge@Wharton, internetowe czasopismo z zakresu analityki biznesu wydawane przez Wharton School przy Uniwersytecie Pensylwanii. Badania objęły prawie 700 respondentów z różnej wielkości firm działających w różnych branżach i lokalizacjach, a wyniki zostały uzupełnione wywiadami z profesorami Wharton School i kadrą zarządzającą SAP.


Wyniki badania pokazały, że za złożonością miejsca pracy kryją się szersze czynniki:


Złożoność jest powszechna

Prawie trzy czwarte (74 procent) respondentów stwierdziło, że skomplikowane procesy i złożone etapy podejmowania decyzji powstrzymują ich przed realizacją celów biznesowych. Problem ten staje coraz bardziej powszechny wśród menedżerów wyższego szczebla — zaledwie 27 procent respondentów wierzy, że kadra zarządzająca podejmuje na co dzień działania mające na celu uproszczenie procesów w firmie.


Zaledwie 39 procent respondentów stwierdziło, że w ich organizacji stosuje się uproszczone rozwiązania technologiczne, które faktycznie mogły pomóc w osiąganiu biznesowych celów. Znaczna większość, sześćdziesiąt procent badanych miało wrażenie, że technologia ograniczała ich zdolność realizacji strategicznych celów. Brak efektywności rozwiązań technologicznych jest spowodowany pomniejszaniem jej znaczenia przez firmy.


Prostota to strategiczny element

Większość menedżerów wyższego szczebla wierzy, że uproszczenie działań jest korzystne, a dwie trzecie badanych (67 procent) uważa, że będzie ono bardzo ważne w ciągu następnych trzech lat. Ponadto, 42 procent respondentów spodziewa się, że w ciągu następnych trzech lat ich wysiłki w tym kierunku przyniosą znaczne efekty.


Badani wierzą również, że technologia będzie kluczowym narzędziem do upraszczania procesów. Spodziewają się, że w tym czasie liderzy o 65 procent zwiększą swoją zdolność wyszukiwania informacji za pomocą samoobsługowych narzędzi przyspieszających podejmowanie decyzji . Wśród najbardziej pożądanych technologii znajdują się:

  • Skuteczniejsze narzędzia do zarządzania talentami i rozwojem pracowników
  • Bardziej dogłębne wnioski i analizy służące ocenie efektywności kadry zarządzającej
  • Kompleksowe procesy szkolenia i rozwoju pracowników
  • Narzędzia do współpracy, angażujące pracowników i wspierające dyskusje wśród kadry kierowniczej

“Podstawowym sposobem redukcji złożoności jest poświęcenie znacznej ilości czasu i zasobów na rozwiązanie problemu” — powiedział Morris Cohen, profesor Wharton School, specjalista zarządzania operacjami i informacjami. “Wyniki badania pokazują, że kwestia złożoności jest pomijana. Taki stan nie może dłużej trwać”.


Więcej informacji o wynikach badania można znaleźć na stronie http://blogs.sap.com/innovation/executive-research/business-simplification-2015-the-unmet-strategic-imperative.


Więcej informacji można znaleźć na stronie SAP News Center. Zapraszamy do śledzenia SAP na Twitterze: @sapnews.


Informacje o Wharton School i Knowledge@Wharton
Założona w 1881 roku szkoła Wharton School przy Uniwersytecie Pensylwanii była pierwszym uniwersyteckim wydziałem biznesowym i jest uznawana na całym świecie za wiodący ośrodek naukowy i innowacyjny w każdej z głównych dyscyplin edukacji biznesowej. Gromadząc kadrę i studentów z całego świata i wydając liczne publikacje, Wharton tworzy ekonomiczne i społeczne wartości na ogólnoświatową skalę. Uczelnia kształci w sumie 5000 studentów na studiach licencjackich, studiach MBA, executive MBA oraz studiach doktoranckich; ma ponad 9000 uczestników programów dla kadry zarządzającej rocznie oraz potężną sieć ponad 93 000 absolwentów.


Knowledge@Wharton to internetowe czasopismo z zakresu analityki biznesu wydawane przez Wharton School przy Uniwersytecie Pensylwanii. Dostęp do strony czasopisma jest bezpłatny, witryna gromadzi wiedzę przekazywaną w Wharton i innych placówkach, udostępniając artykuły i materiały wideo z badań, konferencji i przemówień oraz książki i wywiady z ekspertami na temat ogólnoświatowych zagadnień biznesowych.


Kontakt dla mediów:
Paweł Poręba, PR Manager SAP Polska, pawel.poreba@sap.com, +48 609 106 007