SAP i SI-Consulting pomogą przedsiębiorcom przy rozliczeniach z Ministerstwem Finansów

Warszawa,PolskaSAP – jeden z liderów światowego rynku technologicznego, w kooperacji ze swoim Złotym Partnerem, firmą SI–Consulting, finalizuje prace nad kompleksowym rozwiązaniem dla wsparcia procesów e-kontroli, które pozwoli polskim przedsiębiorcom sprostać wymogom nałożonym przez Ministerstwo Finansów. Mowa o obowiązku udostępniania organom podatkowym informacji w spójnej formie, tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Produkt z pełną funkcjonalnością będzie dostępny na rynku na przełomie lipca i sierpnia 2016 r.

Rozwój narzędzi SAF-T to reakcja na zmiany w polskim prawie. Zgodnie z modyfikacją ustawy o ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw, przedsiębiorstwa będą musiały na żądanie przekazywać organom podatkowym wyciągi z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w postaci JPK – Jednolitego Pliku Kontrolnego. Duże firmy objęte zostaną regulacjami już 1 lipca 2016 r, natomiast małe i średnie przedsiębiorstwa – od 1 lipca 2018 roku. Niestety, na dostosowanie systemów informatycznych ustawodawca przewidział bardzo mało czasu.

  • Wymagane przez organy podatkowe dane w wielu przypadkach wykraczają poza informacje ewidencjonowane w systemach księgowych czy ERP. Skala potencjalnych zmian koniecznych do wprowadzenia przez przedsiębiorstwa w tak krótkim czasie może być sporym wyzwaniem. Dla zapewnienia klientom używającym SAP jak najszybszego dostępu do pełnej funkcjonalności rozwiązania SAF-T, zdecydowaliśmy się na bliską współpracę z SAP Polska – mówi Paweł Rytelewski Prezes Zarządu SI-Consulting.

Po ogłoszeniu przez Ministerstwo Finansów nowych wymogów 9 marca 2016, firma SAP podjęła decyzję o przygotowaniu w ramach opłaty serwisowej, podstawowego rozwiązania: Starter Solution for SAF-T Poland. Zostało ono udostępnione Klientom już pod koniec maja 2016. Wspomniane rozwiązanie obejmowało jednak tylko część funkcjonalności, niezbędnych do wygenerowania JPK – tzw. ekstraktorów danych. Równolegle, firma SAP we współpracy z SI-Consulting, kontynuowała prace nad stworzeniem całościowego rozwiązania, adresującego również zagadnienia, takie jak: ekstrakcja danych brakujących w SAP Starter Solution, generowanie plików w formacie xml oraz implementacja dodatkowych funkcji m.in. dzielenie plików, weryfikacja poprawności danych czy umieszczenia podpisu. Nowy produkt będzie oferowany w ramach licencji RCS (Repeatable Custom Solution) wraz z pełną usługą wsparcia serwisowego.

  • Zależy nam na tym, aby ten skomplikowany w swojej naturze problem był dla naszych Klientów możliwy do zaadresowania kompleksowo. Ze względu na złożoność zagadnienia w kontekście technicznym (bezpieczeństwo, dostosowanie do wcześniejszych i przyszłych wersji oprogramowania SAP i baz danych), finalny produkt zostanie udostępniony na przełomie lipca
    i sierpnia 2016 r. Co więcej, usilnie pracujemy z SI-Consulting nad tym, aby przyśpieszyć ten termin, korzystając z ich wiedzy i doświadczenia w temacie JPK. Będziemy również informować naszych Klientów o postępie prac oraz dostępności wersji Ramp-Up w celu umożliwienia prowadzenia prac wdrożeniowo – instalacyjnych. W ciągu najbliższych 2 tygodni podamy bardziej szczegółowy harmonogram prac, wraz z cennikiem rozwiązania oraz wzorem umowy licencyjnej na produkt – komentuje Marek Głazowski, COO & Key Accounts Leader, SAP Polska.

Kontakt dla mediów:

Justyna Kędzierska
Integrated Communications Senior Specialist
SAP Polska Sp. z o.o.

E: justyna.kedzierska@sap.com
T: +48 22 541 68 15
M: +48 608 67 56 25

Michał Rydz
Consultant

Linkleaders

E: michal.rydz@linkleaders.pl
M: +48 512 916 988