>

27. 05. 2024Zarządzanie kluczowymi procesami biznesowymi spółki oparte zostało na specjalistycznych narzędziach oferowanych przez pakiet oprogramowania typu ERP (Enterprise Resource Planning) SAP S/4HANA. Zakończony projekt wdrożenia wybranych funkcjonalności w obszarach zarządzania majątkiem, finansami i zasobami ludzkimi stanowi stabilne podstawy do prowadzenia najważniejszej polskiej inwestycji.

Wykorzystanie wiodących narzędzi w zakresie oprogramowania i cyfryzacji wzmacnia bezpieczeństwo prowadzenia strategicznej w skali kraju inwestycji polegającej na realizacji projektu pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Wybór określonych rozwiązań wynika z potrzeby optymalizacji wykorzystywanych dotychczas systemów IT i zapewnia efektywność procesów korporacyjnych.

„Decyzja o wyborze pakietu SAP S/4HANA podyktowana została potrzebą zapewnienia nowoczesnego narzędzia do prowadzenia codziennych operacji biznesowych, realizacji obowiązków sprawozdawczych oraz dostarczania na bieżąco informacji o charakterze zarządczym stanowiących podstawę do podejmowania decyzji. Kluczowe procesy w spółce muszą odbywać się w bezpiecznym środowisku IT i być elastyczne. Oznacza to, że powinny nadążać za zmieniającymi się uwarunkowaniami oraz międzynarodowym charakterem naszej inwestycji. To wdrożenie daje stabilną podstawę do rozwoju, a innowacyjność wynikająca z nowego modelu public cloud pozwoli w nowoczesny sposób zarządzać spółką” – wyjaśnia Wojciech Rosiński, dyrektor Pionu Finansowego Polskich Elektrowni Jądrowych.

Wykorzystanie najwyższej klasy oferowanych przez SAP funkcjonalności obniża koszty eksploatacji systemu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych i pozwala ustandaryzować kluczowe procesy biznesowe w spółce Polskie Elektrownie Jądrowe. Oprogramowanie wspiera ponad 600 modelowych procesów, spośród których spółka może wybrać funkcje najbardziej dopasowane do potrzeb biznesowych firmy. Wybór modelu public cloud redukuje potrzebę inwestycji we własną infrastrukturę IT i daje elastyczność w doborze partnerów utrzymaniowych systemu.

„Rozwiązania i systemy SAP wspierają cele, jakie stoją przed Polskimi Elektrowniami Jądrowymi, pozwalając realizować je w sposób, który zapewnia optymalizację kosztów i utrzymanie najwyższych standardów zarządczych. Jesteśmy niezwykle dumni, że możemy wspierać jeden z najważniej-szych projektów inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym w historii Polski, odgrywający kluczową rolę w kształtowaniu bezpiecznej i zrównoważonej przyszłości energetycznej naszego kraju” – podkreśla Piotr Ferszka, prezes zarządu SAP Polska.

Pierwsze takie wdrożenie w Polsce

Wdrożenie tego typu oprogramowania jest pierwszym wdrożeniem SAP S/4HANA i SAP SuccessFactors w modelu Public Cloud w Polsce. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe przeprowadziła je z firmą All-for-One oraz przy wsparciu SAP Polska w niespełna 8 miesięcy. System oferuje gotowe procesy, które wymagają jedynie dostosowania do procesów korporacyjnych w firmie, a samo prowadzenie projektu i tworzenie dokumentacji jest wspierane przez nowoczesne, przeznaczone do tego narzędzia.

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe jest odpowiedzialna za przygotowania i budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej o mocy 3750 MWe. Obiekt powstanie w gminie Choczewo na Pomorzu przy wykorzystaniu najnowocześniejszych reaktorów wodnych ciśnieniowych generacji III/III+ w technologii AP1000 amerykańskiej firmy Westinghouse. Spółka do tej pory pozyskała pierwsze konieczne decyzje administracyjne dla tej inwestycji, w tym decyzję zasadniczą, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzję o ustaleniu lokalizacji. W miejscu lokalizacji na Pomorzu trwają obecnie pierwsze prace terenowe.