SAP a lansat solutia SAP for Defence & Security

SAP® FOR DEFENCE & SECURITY OFERĂ VIZIBILITATE TOTALĂ A RESURSELOR PENTRU OPERAŢIILE DERULATE ÎN TEREN

New YorkSAP for Defense & Security este un set de soluţii care optimizează vizibilitatea în activităţile de planificare, executare şi derulare a sarcinilor şi misiunilor pentru forţele de apărare, patrulele de graniţă şi serviciile apelate în cazuri de urgenţă. SAP for Defense & Security ajută aceste organizaţii să îşi direcţioneze eficient forţele mobile, procesând mari cantităţi de informaţie în conformitate cu procedurile şi principiile militare, pe durata operaţiunilor şi exerciţiilor derulate pe teren. Fiind un partener puternic pentru peste 14 guverne ale ţărilor membre NATO care rulează soluţii SAP®, compania germană a utilizat experienţa acumulată în acest domeniu pentru a pune la punct acest nou set de soluţii, care face faţă cerinţelor tehnologice prezente şi viitoare ale organizaţiilor de apărare şi securitate.

Funcţionalităţile avansate de procesare a informaţiei şi protejare a reţelelor de comunicaţii sunt esenţiale pentru planificarea şi executarea operaţiunilor şi exerciţiilor de pregătire a efectivelor implicate. În plus, operaţiunile de apărare şi securitate care se derulează la nivel internaţional necesită cicluri comprimate de luare a unor decizii, precum şi vizibilitate totală. SAP for Defense & Security oferă management pentru logistică şi resurse integrate, pentru forţele armatei, poliţiei şi organizaţiilor de susţinere a acestora, plus funcţionalităţi specializate pentru planificarea operaţiunilor, logistică, tactică, management de personal şi organizaţie, management material şi de infrastructură. Dimensiunea funcţionalităţii şi integrării soluţiilor SAP for Defense & Security asigură funcţionalităţi end-to-end de management şi monitorizare a unităţilor implicate, a personalului şi echipamentelor pe tot parcursul derulării unei anumite operaţiuni, în orice locaţie, în orice moment, prin intermediul funcţionalităţii prin satelit, într-un mediu mobil.

Pentru a face faţă provocărilor lansate de planificarea şi susţinerea forţelor desfăşurate în dispozitiv, organizaţiile de apărare din întreaga lume, de pildă forţele armate germane (Bundeswehr), armata SUA, marina SUA sau marina Israelului, intenţionează să utilizeze componente-cheie ale setului de soluţii SAP for Defense & Security, pentru a permite planificarea şi executarea operaţiunilor mobile, acces global la anumite date, funcţionalităţi de susţinere a proceselor de colaborare şi luare de decizii pentru comandanţii combatanţi.

“Limitarea resurselor este comună tuturor forţelor militare. Adesea, succesul sau eşecul unei misiuni depinde de utilizarea eficientă a resurselor disponibile,” a declarat maior-generalul în retragere John Barry, vicepreşedinte SAP for Defense & Security. “Cu soluţiile SAP, organizaţiile de apărare şi securitate din întreaga lume vor avea capacităţi sporite de a-şi evalua resursele şi de a le integra pe orizontală cu informaţii operaţionale, rezultatul fiind o economie substanţială de bani şi de timp.”

Suport pentru operaţiunile logistice strategice

Global Combat Support System-Army (GCSS-Army) este în prezent cea mai mare şi mai complexă iniţiativă tehnologică de automatizare a logisticii din cadrul armatei SUA. Scopul acesteia este de a transforma procesele din cadrul lanţului de aprovizionare astfel încât să crească nivelul calitativ al suportului logistic pentru operaţiunile tactice combatante ale armatei. GCSS-Army este principalul element de logistică tactică al armatei SUA, care permite susţinerea campaniilor armatei, atât în etapa de pregătire, cât şi în cea combatantă propriu-zisă, în sprijinul soldaţilor aflaţi deja pe teren. GCSS-Army va permite unui număr de peste 135 000 de utilizatori, soldaţi şi contractori, să vizualizeze informaţii complete de logistică şi management, luând astfel decizii importante, bine informate şi în timp util. Această iniţiativă va integra şi fluidiza operaţiunile de la sursă până la destinaţia finală, parcurgând un segment unic de logistică din cadrul armatei, şi va înlocui 14 sisteme standard diferite, utilizate până acum pentru transmiterea de informaţii din misiune, care cuprind câteva mii de aplicaţii disparate. Soluţia SAP va oferi armatei SUA informaţii corecte şi complete de management logistic pentru executarea eficientă a proceselor de aprovizionare, întreţinere şi derulare a operaţiunilor, precum şi date furnizate/primite în timp util de la alte sisteme automatizate ale Armatei şi Ministerului Apărării.

Logistică şi întreţinere de nivel superior în cadrul Marinei SUA

Într-un efort de a reinventa şi standardiza procesele implicate în operaţiunile financiare, de achiziţionare şi de logistică, marina SUA a demarat patru programe separate pentru a transforma infrastructura militară a Americii astfel încât să facă faţă cerinţelor cu care se confruntă soldatul care luptă în războaiele secolului 21. Patru baze navale au jucat rolul de puncte-pilot pentru SAP: Naval Air Systems Command, NAVAIR; Naval Sea Systems Command, NAVSEA; Naval Supply Systems Command, NAVSUP; Space and Naval Warfare Systems Command, SPAWAR. Împreună, comandanţii acestora utilizează software SAP pentru a integra activităţile financiare, de management al programului şi al fondului de capital, de management al proceselor de aprovizionare, întreţinere şi alte activităţi. După desfăşurarea cu succes a acestor programe în cadrul fiecărei baze, plecând de la aceste puncte-pilot, marina va utiliza o unică soluţie funcţională, pentru întregul efectiv. În perspectiva implementării soluţiilor SAP, marina SUA va căuta să îşi unifice procesele de business şi sistemele de informare automatizată, pentru a determina mai multe aspecte: scăderea costurilor totale de întreţinere, creşterea nivelului calitativ al managementului proceselor de decizie, mutarea la ţărm a unui volum mai mare din lucrările de întreţinere, creşterea nivelului calitativ al managementului resurselor şi creşterea nivelului calitativ al pregătirii efectivelor pentru intrarea în luptă.

Portal SAP pentru Marina Israeliană

Marina Israelului utilizează SAP Enterprise Portal şi SAP Business Intelligence, componente tehnologice esenţiale ale SAP NetWeaver, pentru a integra şi analiza date disparate provenite din actualele sisteme non-SAP referitoare la personal, situaţia medicală, transporturi şi finanţe. Componentele vor permite unui număr de 500 de înalţi oficiali din marina israeliană să acceseze surse multiple de informaţie. Portalul va fi desfăşurat în mai multe faze, conform diferitelor roluri ale celor mai mulţi înalţi ofiţeri din marină, inclusiv comandanţi de departamente şi de divizii – primii care vor avea drept de acces. Fazele următoare vor include accesul pentru centrele tehnice şi respectiv comandanţii acestora, echipele interimare de comandă de la bazele tehnice şi nivelele ierarhice subordonate acestora în fluxul operaţional, inclusiv personalul implicat în întreţinere şi logistică. Sistemul SAP va echipa marina israeliană cu acces rapid la un set de informaţii complete, în timp real, cu privire la echipamentele şi personalul implicat în fiecare teatru de operaţiuni în parte, pentru a susţine în mod eficient procesul de luare de decizii.

SAP NetWeaver creşte calitatea datelor utilizate în pregătirea pentru misiune

În cazul agenţiilor de apărare şi securitate, pentru o cât mai bună pregătire înainte de plecarea în misiune este necesară integrarea cu succes a efectivelor umane, informaţiilor şi proceselor desfăşurate de mai multe agenţii, departamente şi organizaţii. SAP for Defense & Security se bazează pe platforma de integrare şi aplicare SAP NetWeaver, permiţând o circulaţie calitativ superioară a informaţiei şi a fluxului de date, şi susţinând în acelaşi timp operaţiuni mobile pentru resursele desfăşurate în teren, care pot opera astfel ca o echipă unică, perfect conectată. SAP NetWeaver contribuie la transformarea datelor disponibile din mai multe sisteme independente în informaţii corecte şi relevante, accesibile în timp util pentru succesul acţiunii.

Agenţiile de apărare şi securitate necesită mai mult decât simpla abilitate de a conecta diferite baze de date. Acestea trebuie să elimine sistemele redundante şi să utilizeze soluţii de rulare de informaţii în regime de “share”, astfel încât să asigure vizibilitatea totală a operaţiunilor, în condiţii de maximă securitate, pentru a permite luarea de decizii informate.

“Informaţia asigură un avantaj competitiv numai atunci când este tradusă în mod eficient în date de nivel superior, care permit luarea unor decizii,” a declarat Tom Shirk, preşedinte SAP Global Public Services. “SAP for Defense & Security oferă acces pentru informaţii integrate şi instrumente de susţinere a deciziilor, care cresc semnificativ capacitatea celor în drept de a lua decizii corect şi complet informate, în timp util.”