Agenţia de Plăţi din cadrul Ministerului Agriculturii al Republicii Cehe implementează SAP într-un timp record, de 6 luni

PragaAgenţia Cehă pentru Plăţi în Domeniul Agricol, parte a SZIF (Fondul de Stat pentru Intervenţii în Agricultură) a încheiat cu succes implementarea soluţiilor mySAP Business Suite, într-un timp record, de numai 6 luni. În acest fel, sistemul SAP va susţine toate procesele critice în activitatea agenţiei de obţinere a unor alocaţii financiare pentru entităţi din agricultura cehă, din fonduri UE destinate regiunilor rurale. În numai patru săptămâni, au fost înregistrate în sistem 27,000 de cereri, reprezentând 99% din suprafaţa de teren ce poate primi suport financiar. Pentru acest an, agenţia de plăţi va distribui peste 27 miliarde CZK (aproape 1 miliard €) din fonduri naţionale sau europene destinate agriculturii.

Proiectul a fost contractat de Ministerul Agriculturii din Republica Cehă (MZe) fiind implementat de SAP CR, filiala din Republica Cehă a companiei SAP AG. Sistemul SAP a primit acreditarea Ministerului de Finanţe din Republica Cehă, în conformitate cu cerinţele legislaţiei europene şi naţionale. Sistemul include toate raportările standard cerute de Uniunea Europeană.

„La ora actuală, deţinem un sistem unic nu numai în rândul noilor state membre ale UE, ci şi în întreaga Uniune Europeană,“ a declarat inginerul Jan Höck, CEO al SZIF. „Nu a fost o misiune simplă, a fost necesar să depunem eforturi susţinute pentru a ne bucura de succes. Angajaţii noştri au colaborat cu profesioniştii partenerului nostru pentru a analiza şi crea un plan de business şi un design, apoi pentru a verifica şi testa sistemul etc. Au fost necesare sute de ore de muncă suplimentare, pe lângă activităţile uzuale, dar iată că astăzi suntem unica agenţie din cadrul noilor state membre UE care deţine o agenţie de plăţi complet funcţională şi acreditată. Mai mult, încă din prima zi am fost capabili să înregistrăm cereri chiar şi din Slovacia, unde agenţia încă nu era pregătită să devină operaţională.“

Reprezentând una dintre cele mai vaste desfăşurări de aplicaţii software din Republica Cehă, SAP ČR a finalizat acest proiect într-un interval de timp record: mai puţin de 6 luni. Proiectul a demarat pe data de 10 octombrie 2003, iar pregătirile şi proiectul de business au fost finalizate la începutul acestui an. Implementarea a început pe data de 5 ianuarie, iar sistemul a devenit operaţional la începutul lunii aprilie. În segmentul de implementare, printre partenerii SAP în acest proiect s-au numărat Siemens Business Services şi Hexpert.

„Peste o sută de profesionişti ai SAP sau ai altor parteneri ai companiei au fost implicaţi în aceste eforturi pe o durată de câteva luni. Peste 100 de angajaţi au participat şi din partea Ministerului Agriculturii şi al SZIF. Datorită acestor eforturi, am reuşit să asigurăm toate capacităţile de funcţionare solicitate într-un interval de timp foarte scurt“ a declarat Martin Bednár, CEO al SAP ČR

Pentru a atinge obiectivele acestui proiect, SAP a furnizat mySAP Business Suite. SZIF utilizează în prezent această platformă pentru a susţine un portal extern pentru fermieri şi un portal intern al agenţiei, prin intermediul SAP Enterprise Portal (SAP EP). SAP Customer Relationship Management (SAP CRM) permite înregistrarea, verificarea şi aprobarea tuturor ceririlor pentru plăţi, iar SAP Public Sector – Collection and Disbursement (SAP PS-CD) administrează conturile de plată, plăţile etc pentru candidaţi. Procesele de raportare sunt susţinute de SAP Business Information Warehouse (SAP BW), inclusiv rapoartele de analiză şi operare către UE. Toată tehnologia de aplicaţie este integrată utilizând SAP Exchange Infrastructure (SAP XI), infrastructura de integrare şi telecomunicaţii a SAP.