Serviciile postale ale USA aleg SAP

Serviciile Poştale ale S.U.A. au ales mySAP™ Business Suite pentru îmbunătăţirea eficienţei operaţiunilor, creşterea nivelului de satisfacţie a clienţilor şi impulsionarea elementelor inovatoare

New YorkSAP America , Inc., o filială a SAP AG (Bursa din New York: SAP), a anunţat astăzi că Serviciile Poştale ale Statelor Unite au selectat soluţiile SAP® pentru eficientizarea administrării sistemului propriu de resurse umane. Serviciile Poştale ale SUA au ca număr de angajaţi o treime din forţa de muncă civilă utilizată de guvernul federal, fiind unul dintre cei mai mari angajatori la nivel mondial, cu un total de peste 700 000 angajaţi. SAP va implementa mySAP™ Business Suite pentru a înlocui sistemul vechi de 25 de ani care era instalat în cadrul Serviciului Poştal al SUA. SAP Professional Services a fost selectat ca partener în procesul de implementare, pentru a asista Serviciile Poştale ale SUA în finalizarea cu succes a proiectului.

“Acest proiect ne va permite să ne modernizăm şi să centralizăm funcţiile de administrare a capitalului uman şi ne va ajuta să le oferim angajaţilor noştri un acces mai bun la informaţii, prin intermediul unei platforme integrate de IT,” a declarat Robert L. Otto, chief technology officer, Serviciile Poştale ale Statelor Unite. “Prin intermediul acestui proiect dorim să utilizăm tehnologia pentru a oferi o valoare superioară celui mai important activ al companiei, angajaţii noştri. De asemenea, sistemul va oferi managementului flexibilitate în administrarea şi controlul costurilor.”

Având în baza de clienţi peste 50 de organizaţii de servicii poştale din întreaga lume, SAP deţine o expertiză consistentă în acest domeniu. Soluţiile SAP permit astfel companiilor poştale să integreze procese de afaceri şi informaţii cheie, pentru a creşte vizibilitatea la toate nivelurile organizaţiei şi a oferi clienţilor o experienţă net superioară din punct de vedere calitativ, diminuând în acelaşi timp costurile totale ale proprietăţii. Serviciile Poştale ale SUA au selectat SAP ca soluţie pentru resursele umane la nivel de organizaţie în urma unei evaluări amănunţite a caracteristicilor funcţionale, tehnice şi de integrare pe bază de Web ale sistemului SAP.

“Soluţiile SAP asigură managementul strategic al capitalului uman, permiţând unor organizaţii precum Serviciile Poştale ale SUA să maximizeze valoarea acestora, protejându-şi în acelaşi timp investiţia actuală în oameni şi tehnologia existentă,” a declarat Steve Peck, Preşedinte SAP Public Services, Inc. “Organizaţii precum Serviciile Poştale ale SUA pot dezvolta o forţă de muncă de înaltă performanţă, îşi pot creşte nivelul de productivitate şi îşi pot controla costurile utilizând soluţiile de planificare a forţei de muncă oferite de SAP pentru recrutarea, instruirea şi urmărirea evoluţiei angajaţilor, oferind în acelaşi timp managerilor acces la instrumentele necesare pentru o planificare corespunzătoare.”

În cadrul proiectului de implementare a soluţiilor mySAP Business Suite, Serviciile Poştale ale SUA au selectat de asemenea platforma de aplicaţii şi integrare SAP NetWeaver™, , pentru a susţine integrarea proceselor de afaceri, a componentei umane şi a strategiilor dezvoltate, odată cu reducerea nivelulului de complexitate al componentei IT. Prin utilizarea SAP NetWeaver, Serviciile Poştale ale SUA vor putea integra şi analiza informaţiile în cadrul întregii organizaţii, la toate nivelurile, pentru a reuşi să identifice, să instruiască şi să utilizeze cei mai buni oameni, pentru a menţine un nivel superior de servicii acordate clienţilor. mySAP Business Suite va oferi vizibilitate asupra întregului lanţ de valoare al Serviciilor Poştale ale SUA, permiţând managementului să atingă nivelul de flexibilitate necesar pentru a se putea adapta rapid la mediul competitiv, în continuă schimbare.