SAP a organizat „SAP în sprijinul integrării europene”, eveniment dedicat aderării României la Uniunea Europeană

BucurestiSAP, principalul furnizor mondial de soluţii pentru sectorul public, a organizat astăzi la Bucureşti evenimentul „SAP în sprijinul integrării europene”, dedicat prezentării modalităţilor în care SAP poate pune la dispoziţia administraţiei şi sectorului public din România soluţiile şi expertiza sa în acest domeniu. Evenimentul s-a bucurat de participarea D-lui Zsolt Nagy, Ministrul Tehnologiei Informaţiei şi Telecomunicaţiilor, a D-lui Leonard Orban, Secretar de Stat, Ministerul Integrării Europene precum şi a D-lui Emil Hurezeanu.

„Odată cu ratificarea tratatului de aderare de către Parlamentul de la Bruxelles, România se află cu un pas mai aproape de integrarea în Uniunea Europeană. În acest context, instituţiile din sectorul public sunt primele care va trebui să treacă testul compatibilităţii cu sistemul comunitar. Ca furnizor de soluţii pentru sectorul public în statele membre ale Uniunii Europeane, SAP beneficiază de o vastă expertiză în acest domeniu, acumulată de-a lungul anilor de lucru cu organizaţii atât din statele membre, cât şi din ţările foste candidate, precum Polonia, Cehia sau Ungaria”, a spus Valentin Tomşa, Head of Office, SAP România.

Dezvoltarea societăţii informaţionale presupune transformarea tehnologiei informaţiei dintr-un instrument de susţinere a strategiilor guvernamentale într-un mijloc de inovare şi de producere a valorii. De aceea, mai ales în sectorul public, dezvoltarea societăţii informaţionale nu înseamnă doar instalarea unei infrastructuri hardware, cât mai ales alegerea unor soluţii software performante şi integrate care să gestioneze eficient şi în concordanţă cu normele legislative în vigoare activitatea acestor instituţii.

De asemenea, adoptarea unor soluţii informatice standard, dedicate sectorului public, este unul dintre instrumentele care vor asigura armonizarea administraţiei româneşti cu cea europeană printr-un proces eficient şi transparent la toate nivelurile, de la interacţiunea cu cetăţenii, la mecanismele de colectare a impozitelor şi gestionare a fondurilor publice.

Controlul eficient al ajutoarelor de stat către diverse sectoare, inclusiv cel social sau energetic şi consolidarea legislaţiei antitrust reprezintă în clipa de faţă subiecte de dezbatere majoră în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Reforma sistemului judiciar şi punerea în funcţiune a sistemului de distribuţie aleatorie a cazurilor către instanţele de judecată – măsură menită să asigure o creştere a transparenţei actului de Justiţie, reprezintă măsuri ce trebuie luate cât mai curând în vederea evitării activării clauzei de salvgardare ce poate amâna aderarea la Uniune cu un an, până la 1 ianuarie 2008.

Mai mult, de pe poziţia sa de viitor membru al Uniunii Europene şi de furnizor de securitate în zonă, România trebuie să facă faţă unor noi provocări legate de managementul frontierelor – asigurarea unui nivel corespunzător de control, supraveghere a frontierelor externe şi accelerarea efortului pentru modernizarea echipamentului şi a infrastructurii.

Pentru a putea răspunde prompt şi eficient acestor cerinţe, SAP pune la dispoziţia sectorului public din România soluţia dedicată SAP for Public Sector, un instrument de gestionare integrată a tuturor proceselor de administraţie publică.

În administraţia publică europeană SAP reprezintă standardul de facto, soluţiile oferite de companie incluzând toate reglementările impuse de Uniune în domeniul guvernării şi administraţiei publice. Instituţii precum Comisia Europeană, Ministerul German al Apărării, Guvernul Federal al Republicii Austria, Ministerul Justiţiei din Italia, Ministerul Agriculturii din Cehia, Ministerul de Finanţe din Bulgaria sau Poliţia din Marea Britanie folosesc soluţiile SAP.

„Integrarea sectorul public din România în sistemul european este în opinia noastră unul dintre factorii-cheie asupra cărora trebuie să ne concentrăm în lumina apropiatei aderări a României la UE. Interesul manifestat de cei peste 90 de participanţi la eveniment, alături de concursul acordat de autorităţi, confirmă importanţa temelor pe care le-am pus astăzi în dezbatere”, a mai declarat Valentin Tomşa, Head of Office SAP România.

Despre soluţia SAP for Public Sector
SAP for Public Sector este soluţia completă care permite guvernelor şi organizaţiilor publice să-şi îmbunătăţească viabilitatea, eficienţa şi transparenţa proceselor în acelaşi timp cu deservirea mai bună a nevoilor cetăţenilor. Cu peste 1080 de clienţi în mai mult de 65 de ţări, SAP este liderul mondial în furnizarea soluţiilor de gestiune pentru sectorul public. (mai multe informaţii pot fi găsite pe www.sap.com/romania/industries/publicsector )