SAP sprijină Comisia Europeană în proiectul de transformare a proceselor de contabilitate

Comisia Europeană obţine un nivel superior de transparenţă financiară;
Prin utilizarea soluţiei SAP for Public Sector, se asigură o încredere sporită a contribuabililor

New YorkSAP AG (NYSE: SAP) a anunţat finalizarea proiectului de transformare a procedurilor contabile ale Comisiei Europene, care devine astfel prima instituţie europeană pregătită să acţioneze în conformitate cu standardele internaţionale de contabilitate pentru sectorul public (IPSAS). Prin acest proiect a fost creat sistemul contabil al Comisiei Europene, care va oferi nivelul de transparenţă bugetară şi contabilă necesară pentru a face faţă standardelor contabile moderne, de tipul IPSAS, utilizând funcţionalităţile de contabilitate de angajament şi gestiune a fondurilor oferite de soluţia SAP for Public Sector.

Prin adoptarea standardelor moderne de contabilitate, Comisia Europeană deschide calea pe care o vor urma şi celelalte organizaţii guvernamentale din statele membre ale Uniunii Europene. Proiectul va oferi Comisiei Europene o mai mare transparenţă asupra datelor financiare, control sporit al managementului bugetar, metode mai simple de comparare a datelor contabile şi o utilizare mai eficientă a sistemului contabil. Prin transparenţa proceselor de gestiune bugetară, Comisia Europeană va asigura şi creşterea încrederii contribuabililor în soliditatea gestiunii financiare a organizaţiei.

“Acest proiect pune Comisia Europeană în poziţia de pionier în rândul majorităţii organizaţiilor administrative ale lumii,” a declarat Brian Gray, contabil-şef al Comisiei Europene şi director adjunct al Directoratului General pentru Bugete. “Am reuşit să implementăm un ‘sistem dual’ – prin implementarea principiilor contabilităţii de angajament pentru contabilitatea generală şi respectiv a principiilor de contabilitate bazată pe înregistrarea plăţilor / încasări pentru administrarea bugetului. Mai mult, pe lângă faptul că asigură conformitatea proceselor Comisiei Europene cu standardele internaţionale de contabilitate publică (IPSAS), noul sistem de management îi va ghida intuitiv pe utilizatorii noştri prin diversele etape ale operaţiunilor de înregistrări şi plăţi.”

Bugetul anual al Comisiei Europene se ridică la aproximativ 100 de miliarde Euro. În urma unei decizii a Comisiei Europene din data de 24 iulie 2002, a devenit obligatoriu ca această sumă să fie administrată prin contabilitatea de angajament, în conformitate cu standardele internaţionale de contabilitate. Standardele internaţionale de contabilitate publică (IPSAS) sunt cerinţe impuse pentru rapoartele financiare întocmite de guverne şi alte organizaţii din sectorul public care doresc să îmbunătăţească administrarea şi contabilitatea financiară a sectorului public.

Comisia Europeană a ales soluţia SAP pentru integrarea contabilităţii sale generale, bugetare şi analitice, toate aceste aspecte reprezentând domenii esenţiale pentru transformarea instituţiilor publice. Noul sistem este conectat cu fiecare dintre cele 36 de Directorate Generale ale Comisiei, care pot acum să reconcilieze facturi, să administreze bugete şi să autorizeze plăţi fără a aduce schimbări majore în fluxul de muncă normal. De asemenea, soluţia SAP pune capăt problemelor ridicate de sistemul contabil bazat pe înregistrarea plăţilor şi încasărilor în cazul administrării proiectelor care durau mai mulţi ani şi pentru care erau înregistrate în contabilitate doar chitanţe şi dovezi de plată.

“Organizaţiile guvernamentale de la toate nivelurile se confruntă cu acelaşi examen strict când este vorba de eficienţă şi productivitate, ca şi organizaţiile din sectorul privat,” a declarat Tom Shirk, Preşedinte SAP Global Public Services. “Trecerea la noile standarde de contabilitate, realizată cu succes de Comisia Europeană, va simplifica procesele, va creşte nivelul de productivitate şi va diminua costurile operaţionale. În cadrul acestui proiect, am avut de asemenea avantajul de a lucra cu un partener cu experienţă în sectorul public, IBM Business Consulting Services, care a condus eforturile de implementare.”

Notă – Contabilitatea de angajament:
Metodă contabilă în care tranzacţiile sunt înregistrate atunci când ele sunt realizate, şi nu doar când echivalentul bănesc al tranzacţiei este înregistrat sau plătit. În consecinţă, tranzacţiile şi operaţiunile contabile sunt înregistrate în contabilitate şi apar în rapoartele financiare aferente anului în care acestea sunt realizate. (IPSAS 1)