Implementare SAP finanţată prin CEC Bank şi fonduri europene nerambursabile

Bucureşti„În vremuri de criză economică companiile se luptă să reziste pe piaţă prin eficientizarea proceselor de afaceri şi reducerea costurilor operaţionale. Companiile au conştientizat că acest lucru este realizabil doar prin implementarea unei soluţii integrate de management al afacerii de tip ERP, care le poate aduce beneficii reale, îmbunătăţind astfel activitatea în vederea menţinerii competitivităţii”, declară Valentin Tomşa, director general al SAP România.

SAP România propune companiilor locale o soluţie de finanţare foarte atractivă prin combinarea accesului la fonduri europene şi la finanţări avantajoase prin intermediul CEC Bank. Se oferă astfel companiilor posibilitatea implementării unei soluţii informatice complete de management al afacerii – SAP Business All-in-One, printr-o abordare pragmatică şi adaptată perioadei pe care o parcurgem. Fondurile europene pot reprezenta o gură de oxigen pentru companiile medii locale. „Prin soluţia propusă, încurajăm organizaţiile interesate să acceseze aceste fonduri pentru implementarea unui sistem informatic integrat care are ca obiectiv final optimizarea modului de funcţionare a companiei” – a completat Valentin Tomşa.

Implementarea soluţiei ERP propusă de SAP se realizează uşor şi într-un termen foarte scurt de numai 12-14 săptămâni. Prin SAP Business All-in-One o companie îşi asigură o infrastructură modernă prin care se obţine eficientizarea şi automatizarea operaţiunilor, indiferent de industria în care activează. Soluţiile SAP permit dezvoltări ulterioare în funcţie de orientarea companiei pe piaţă şi reprezintă un instrument de control necesar oricărei echipe performante de management. În plus, prin soluţiile SAP Business Objects echipele de management pot beneficia de cel mai bun instrument de raportare managerială.

CEC Bank facilitează dezvoltarea şi implementarea proiectelor eligibile finanţate din fonduri europene şi acordă consultanţă financiară potenţialelor companii interesate. Totodată, CEC Bank sprijină beneficiarul în acoperirea necesarului de prefinanţare, co-finanţare şi finanţarea cheltuielilor neeligibile, perioada de creditare fiind de până la 10 ani.