SAP Portals lídrom v Magic Quadrante

San Jose, KaliforniaSAP Portals, Inc., dcérska spoločnosť SAP AG (NYSE: SAP), poskytovateľ firemných informačných portálov a produktov business intelligence, bola uvedená spoločnosťou Gartner Inc. ako líder v magickom kvadrante 2H01 Portal Products Magic Quadrant vďaka svojej komplexnej vízii, silnému finančnému zázemiu a zákazníckej základni SAP.
Správa je dostupná na internete na adrese http://www.gartner.com/reprints/sap/99677.html.

„Je jednoznačné,“ hovorí Gene Phifer, viceprezident a riaditeľ pre výskum spoločnosti Gartner, „že po prvýkrát sa na vysoko konkurenčnom a preplnenom trhu portálových produktov objavujú lídri. Kombinácia vízie a schopnosti uskutočniť túto víziu stavia poskytovateľov portálových riešení do pozície lídrov na trhu.“

Spoločnosť Gartner všeobecne hodnotí dodávateľov v rôznych trhových segmentoch prostredníctvom tzv. magického kvadrantu, kde skúma ich vízie a schopnosť uviesť víziu do praxe. V spomínanej správe Gartner hodnotí a kategorizuje hlavných dodávateľov portálov a každého rozdeľuje do jedného zo štyroch kvadrantov (viď. link): Leader, Challenger, Visionary alebo Niche Player. Spoločnosti zo skupiny “Leader“ sú výkonné, majú jasnú víziu o smerovaní trhu a aktívne sa snažia o udržanie a upevnenie svojej vedúcej pozície na trhu.

SAP Portals je spoločnosť vlastnená SAP AG, ktorá vznikla v apríli tohto roku. Dnes má vyše 800 zamestnancov, viac ako 2 000 zákazníkov a viac než 6 miliónov užívateľov. SAP Portals vyvinula model otvoreného partnerstva, ktorý vytvára bohatý ekosystém technológie a obsahu a má dohody o OEM licencovaní s viacerými poprednými spoločnosťami. Okrem integrovania aplikácií SAP môžu zákazníci do svojej portálovej platformy zaradiť rôzne typy informačných produktov, aplikácií a technológií od rôznych dodávateľov.

Portfólio SAP Portals obsahuje podnikové portály, aplikácie business intelligence, jedinečnú ponuku informačného obsahu a profesionálne služby. Podnikové portály sú zložené z riešení Enterprise Information Portal, Enterprise Collaboration Portal a Enterprise Unification Portal od spoločnosti SAP Portals. Tieto produkty ponúkajú poprednú medziproduktovú integráciu, dynamické užívateľské rozhranie a inovatívny dizajn a funkcie.