Model návratnosti investícií do technológií pomocou on-line nástrojov od SAP

Spoločnosť SAP uviedla inovatívny a interaktívny nástroj umožňujúci zákazníkom zhodnotiť prínosy, náklady a hodnotový potenciál existujúceho riešenia v oblasti riadenia dodávateľského reťazca. Nový on-line nástroj, mySAP Supply Chain Management Value Calculator, dostupný na webových stránkach www.sap.com, dovoľuje užívateľom preveriť efektivitu svojich súčasných e-business operácií a odhadnúť, ako môžu ich hodnotu ešte zvýšiť s využitím integrovaného riešenia pre riadenie dodávateľského reťazca.

Obsluha mySAP SCM Value Calculator zahŕňa jednoduché kroky a odpovede na základné obchodné otázky týkajúce sa danej spoločnosti. mySAP SCM Value Calculator potom analyzuje dáta a mapu podniku do štyroch stupňov úspešnosti (Stages of Excellence). Každý stupeň reprezentuje jeden krok vo vývoji spoločnosti smerom ku kompletnej integrácií dodávateľského reťazca, ktorá začína prepojením rôznych systémov a končí dosiahnutím plne spolupracujúcich e-business aktivít. mySAP SCM Value Calculator je v súčasnej dobe jediným dostupným nástrojom, ktorý užívateľom zobrazí, kde sa teraz nachádzajú a ako môžu dosiahnuť postupný rozvoj svojho programu pre riadenie dodávateľského reťazca.

Naviac mySAP SCM Value Calculator dokáže odhadnúť celkovou hodnotu, ktorú by daná spoločnosť mohla realizovať počas nasledujúcich 12 mesiacov, ak by využívala integrované riešenia pre riadenie dodávateľského reťazca. mySAP SCM Value Calculator je prvý zo série on-line nástrojov vyvinutých tak, aby podnikom pomohli dosiahnuť vyššiu efektivitu na trhu. SAP postupne na svoje webové stránky dodá podobné nástroje pre zákazníkov, ktorí majú záujem vyhodnotiť riešenie v oblastiach riadenia vzťahov so zákazníkmi, e-procurementu, riadenia životného cyklu produktu a ďalších e-business riešení.