Nová verzia mySAP CRM

Spoločnosť SAP ohlásila, že v treťom štvrťroku 2001 začala celosvetovo dodávať najnovšiu verziu riešenia mySAP Customer Relationship Management (mySAP CRM) pre riadenie vzťahov so zákazníkmi. Riešenie, ktorého prezentácia sa konala v júli na konferencii SAPPHIRE® ’01 v Orlande, umožňuje spoločnostiam vzájomne integrovať osoby, procesy a znalosti s dôrazom na starostlivosť o zákazníkov prostredníctvom svojho kompletného hodnotového reťazca, s cieľom dosiahnuť lepšie obchodné výsledky. Spoločnosť SAP tiež oznámila zámer získať 200 nových obchodných pracovníkov a 500 konzultantov pre svoju globálnu CRM divíziu, aby bolo možné splniť dopyt trhu po riešení mySAP CRM.

Veľa spoločností na celom svete sa rozhodlo pre riešenie mySAP CRM z dôvodu mnohých zásadných obchodných prínosov plynúcich zo širokej a komplexnej funkcionality riešenia a chystá sa na implementáciu najnovšej verzie. Patria sem napr. Carl Zeiss (USA), CreoScitex (Kanada), De Agostini (Taliansko), MetroGas (Chile), Plansee (Rakúsko), Sony of Canada Ltd. (Kanada), Spengler (Švajčiarsko), Swarovski (Švajčiarsko) alebo Yodobashi (Japonsko).

mySAP CRM poskytuje neporovnateľnú šírku funkcionality s využitím komplexného súboru funkcií pre CRM. mySAP CRM môže slúžiť ako platforma pre otvorenú integráciu ako s SAP, tak aj s non-SAP aplikáciami vrátane napr. riadenie dodávateľského reťazca, riadenie životného cyklu produktu a riadenie ľudských zdrojov. Nová verzia obsahuje viac než 100 predpripravených business procesov so špičkovými operačnými, spolupracujúcimi a analytickými možnosťami, ktoré uľahčujú a zefektívňujú implementáciu.

V rámci novej verzie riešenia mySAP CRM spoločnosť SAP ďalej rozšírila integráciu funkcií pre oblasti logistiky a riadenia pracovných síl, ktoré umožní poskytovanie uceleného komplexu služieb zákazníkom.Táto nová funkcionalita posiluje služby podnikového personálu, ktorý môže získať všetky informácie potrebné k ponuke správnych služieb správnym zákazníkom a v správnom čase. Orientácia SAPu na pred-integrované business procesy tiež pomáha redukovať celkové náklady na vlastníctvo riešenia mySAP CRM, lebo na rozdiel od iných produktov na trhu nepotrebuje dodatočné systémové rozhranie.