SAP a Infineon spolupracujú na riešení mySAP CRM pre polovodičový priemysel

November 5, 2001 Od SAP News 0

Spoločnosť SAP ohlásila, že spoločnosť Infineon Technologies AG, vedúci dodávateľ polovodičových riešení, bude implementovať mySAP Customer Relationship Management (mySAP CRM) ako súčasť svojej stratégie integrovať svoje globálne aktivity a zlepšovať služby pre svojich zákazníkov. S využitím analytických možností riešenia SAP môže firma Infineon získať väčšiu hodnotu v každej fáze svojich zákazníckych interakcií a business procesov. Predovšetkým zdokonalené riadenie príležitostí integrované do oblasti predajných predpovedí umožní spoločnosti Infineon získať lepší pohľad a pochopenie pre svoj segment trhu.

mySAP CRM bude poskytovať zamestnancom v oddeleniach marketingu a obchodu on-line prístup k celopodnikovým informáciám, vrátane prístupu pomocou mobilných zariadení. Pre zabezpečenie presne definovaných potrieb firmy Infineon spolupracovali obe spoločnosti na návrhu špeciálnych funkcionalít charakteristických pre segment polovodičového priemyslu.

Spoločnosť Infineon, jeden z popredných svetových výrobcov polovodičov, si zvolila spoluprácu s firmou SAP na tomto spoločnom projekte z dôvodu dlhodobých skúseností firmy SAP v oblasti integrácie a schopnosti SAP vytvárať partnerstvo so svojimi zákazníkmi pre splnenie ich špecifických potrieb. mySAP CRM poskytuje spoločnosti Infineon kompletné CRM funkcionality a know-how k prezentácii všetkých zákazníckych interakcií a komplexného pohľadu na zákaznícke informácie pre zamestnancov, partnerov, distribútorov a dodávateľov v rôznych krajinách. Rozmanité regionálne potreby firmy Infineon môžu byť plne podporované vďaka globálnej prítomnosti SAP.