Riešenie mySAP E-Procurement na špici v oblasti elektronického obstarávania

Spoločnosť SAP oznámila, že jej riešenie mySAP E-Procurement si celosvetovo kúpilo už viac než 1 000 spoločností. Za týmto úspechom stojí kľúčový komponent Enterprise Buyer (Professional Edition) od dcérskej firmy SAP Markets. Riešenie podporuje procesy plánovaného či neplánovaného obstarania priameho a nepriameho materiálu, tovaru a služieb. Do svojich e-business stratégií implementovali toto riešenie o.i. také spoločnosti ako Bertelsmann, Mercedes-Benz Espana, Pirelli a Procter & Gamble.

Hlavnou výzvou, ktorej v súčasnej dobe podniky čelia, je v prípade budovania komplexného e-procurement riešenia potreba integrovať rôznorodé a decentralizované procurement a back-office systémy do jedného centralizovaného riešenia. S profesionálnou verziou SAP Markets Enterprise Buyer ako kľúčovým komponentom ponúka mySAP E-Procurement zákazníkom jednotné riešenie, ktoré úplne integruje a automatizuje podnikové e-procurement procesy na celom svete a redukuje dobu a náklady na transakcie.

Spoločnosti môžu pomocou riešenia mySAP E-Procurement obmedziť náklady, zvýšiť účinnosť nákupu, monitorovať nákupné zvyky a lepšie spolupracovať s obchodnými partnermi. S globálnym pohľadom na aktivity pre obstarávanie materiálu je možné sledovať trendy v oblasti predajcov a nákladových centier, získavať lepšie zmluvné podmienky a rýchlejšie realizovať nákupné požiadavky. Napríklad spoločnosť Procter & Gamble predpokladá úspory vo výške 10-15 % zo svojich obstarávacích výdavkov na základe konsolidácie svojich globálnych nákupných aktivít.