SAP a Infineon spolupracujú na riešení mySAP CRM pre polovodičový priemysel

Spoločnosť SAP ohlásila, že spoločnosť Infineon Technologies AG, vedúci dodávateľ polovodičových riešení, bude implementovať mySAP Customer Relationship Management (mySAP CRM) ako súčasť svojej stratégie integrovať svoje globálne aktivity a zlepšovať služby pre svojich zákazníkov. S využitím analytických možností riešenia SAP môže firma Infineon získať väčšiu hodnotu v každej fáze svojich zákazníckych interakcií a business procesov. Predovšetkým zdokonalené riadenie príležitostí integrované do oblasti predajných predpovedí umožní spoločnosti Infineon získať lepší pohľad a pochopenie pre svoj segment trhu.

mySAP CRM bude poskytovať zamestnancom v oddeleniach marketingu a obchodu on-line prístup k celopodnikovým informáciám, vrátane prístupu pomocou mobilných zariadení. Pre zabezpečenie presne definovaných potrieb firmy Infineon spolupracovali obe spoločnosti na návrhu špeciálnych funkcionalít charakteristických pre segment polovodičového priemyslu.

Spoločnosť Infineon, jeden z popredných svetových výrobcov polovodičov, si zvolila spoluprácu s firmou SAP na tomto spoločnom projekte z dôvodu dlhodobých skúseností firmy SAP v oblasti integrácie a schopnosti SAP vytvárať partnerstvo so svojimi zákazníkmi pre splnenie ich špecifických potrieb. mySAP CRM poskytuje spoločnosti Infineon kompletné CRM funkcionality a know-how k prezentácii všetkých zákazníckych interakcií a komplexného pohľadu na zákaznícke informácie pre zamestnancov, partnerov, distribútorov a dodávateľov v rôznych krajinách. Rozmanité regionálne potreby firmy Infineon môžu byť plne podporované vďaka globálnej prítomnosti SAP.