SAP transformuje e-business pomocou mySAP.com Technology

Spoločnosť SAP uviedla podrobnosti o svojej infraštruktúre založenej na otvorených štandardoch, ktorá umožňuje ojedinelú technickú interoperabilitu a ktorá riadi spolupracujúce business aktivity v heterogénnom svete informačných technológií. Technologická platforma mySAP Technology, ktorá je základom pre všetky mySAP.com riešenia teraz umožňuje spoluprácu naprieč business procesmi a medzi užívateľmi, ako v rámci jednej spoločnosti tak aj za jej hranicami, prostredníctvom integrácie aplikácií a webových služieb od rôznych dodávateľov na jednu spoločnú a otvorenú webovú infraštruktúru. Toto oznámenie spoločnosť SAP uvolnila na technologickej konferencii SAP TechEd 2001, ktorá sa koná v Los Angeles v dňoch 6. – 9. 11. 2001.

Infraštruktúra mySAP Technology rieši dlhodobé dilemy informačného manažmentu – či nakupovať prirodzene integrované aplikácie od jedného dodávateľa alebo zákaznícky integrované aplikácie od rôznych dodávateľov – podporou oboch prístupov. Vďaka mySAP Technology získajú zákazníci prínosy prostredníctvom zníženia celkových nákladov na vlastníctvo, zvýšením flexibility svojej technologickej infraštruktúry a ochranou existujúcich investícií bez potreby nahradiť doterajšie systémy.

mySAP Technology sa skladá, s ohľadom na povahu spolupracujúcich business aktivít, z troch prvkov: Web Application Serveru, infraštruktúry elektronických trhovísk, a portálovej infraštruktúry. Všetky tri prvky umožňujú kompatibilitu s technológiami od ostatných dodávateľov. Napr. portálová infraštruktúra zabezpečuje interoperabilitu s ostatnými portálmi bez ohľadu na implementované infraštruktúrne technológie. SAP Web Application Server poskytuje webové služby prostredníctvom platformovo nezávislých, webových business aplikácií a technológií, ktoré zahŕňajú Java 2 Enterprise Edition (J2EE), ABAP a konektivitu s ostatnými technológiami, ako je napr. Microsoft.NET. Infraštruktúra elektronických trhovísk poskytuje procesne orientovanú spoluprácu založenú na zdieľaní obchodných znalostí určených k návrhu, konfigurácii, zmene a prevádzke spolupracujúcich business procesov.

SAP TechEd 2001 Online na:
http://www.sap.com/community/events/2001_nov_6_8/index.asp