Getronics si vybral mySAP.com ako svoju e-business platformu

Spoločnosť Getronics, významný globálny dodávateľ IT riešení a služieb určených profesionálnym užívateľom informačných technológii, si vybrala mySAP.com ako svoju technologickú platformu, na ktorej bude štandardizovať svoje e-business riešenia a služby s cieľom úspešne riadiť svoje globálne aktivity v 34 krajinách sveta. S využitím mySAP.com bude môcť Getronics realizovať svoje obchodné procesy efektívnejšie, pri nižších nákladoch a vyššej produktivite. Getronics bude implementovať riešenie mySAP E-Procurement, mySAP Business Intelligence (mySAP BI) a mySAP Human Resources (mySAP HR).

Americká pobočka firmy Getronics už skôr oznámila implementáciu riešenia Enterprise Unification Portal od spoločnosti SAP Portals, ktoré tvorí základ nového interného business portálu s funkcionalitami pre time management, riadenie služobných ciest a riadenie ľudských zdrojov. To umožnilo firme Getronics U.S. zlepšiť svoje zamestnanecké samoobslužné scenáre a internú komunikáciu s väčšinou zo svojich 4 000 zamestnancov.

Súčasťou celého projektu v spoločnosti Getronics je migrácia doterajších aplikácií SAP v oblastiach ľudských zdrojov, e-procurementu a business intelligence, vrátane využívania portálovej technológie, na novú platformu mySAP.com.