mySAP Financials rozširuje riadenie finančného reťazca pomocou softvéru od PayNet

Spoločnosť SAP ohlásila nové funkcionality pre strategické riedenie podniku a pre riadenie finančného dodávateľského reťazca v rámci riešenia mySAP Financials. Toto riešenie teraz umožňuje obsiahlejšie spracovanie a interpretáciu kľúčových výkonnostných a finančných dát k ďalšiemu zjednodušeniu plánovacích aktivít a ponúka uzavretý okruh procesov v oblasti strategického riadenia podniku. Nové funkcionality sa vyznačujú efektívnejším business plánovaním a simuláciami, strategickým riadením, meraním výkonu a možnosťami riadenia vzťahov s akcionármi. Pre zvýšenie podpory finančného dodávateľského reťazca uskutočnila spoločnosť SAP akvizíciu softvéru Electronic Bill Presentment and Payment (EBPP) od spoločnosti PayNet International. Dosiahla tak rozšírenie mySAP Financials o schopnosti EBPP.

Riešenie mySAP Financials podporuje Beyond Budgeting, model riadenia podporovaný v komponente SAP Strategic Enterprise Management (SAP SEM). Ten umožňuje podnikom realizovať rýchle a správne obchodné rozhodnutia, reagovať na zmeny na trhu na základe konzistentných a spoľahlivých informácií a spolupracovať interne i externe – ako na globálnej, tak aj na lokálnej úrovni. Štruktúra tohto modelu dovoľuje previesť formulovanie a realizáciu stratégií na kontinuálny proces, ktorý umožňuje prekročiť hranice stanovené tradičným ročným finančným cyklom, centralizovaným plánovaním a pevnými rozpočtami.

Nové prvky mySAP Financials zahŕňajú:

  • funkcionalitu Business Planning and Simulation – poskytuje podnikom možnosť riadiť plánovanie vo viacerých lokalitách, porovnávať plány s aktuálnymi údajmi a robiť simulácie
  • lepšie prvky personalizácie a jednoduchšiu navigáciu vo funkcionalite Strategy Management and Performance Measurement.
  • funkcionalitu Stakeholder Relationship Management, tj. riadenie vzťahov s akcionármi.
  • Vďaka akvizícii softvéru spoločnosti PayNet môže teraz riešenie mySAP Financials podporovať zákazníkov podľa priameho modelu EBPP umožňujúceho výmenu faktúr rôznych firiem cez internet.