Významné high-tech spoločnosti volia pre oblasť CRM riešenie SAP

Spoločnosť SAP oznámila, že medzi podnikmi v high-tech odvetviach pokračuje rast dopytu po riešení mySAP Customer Relationship Management (mySAP CRM). High-tech spoločnosti implementujú riešenie mySAP CRM, s cieľom integrovať zákaznícky orientované stratégie naprieč celým podnikom, globálnymi dodávateľskými reťazcami a partnerskými sieťami. Medzi týchto zákazníkov SAP patria napr. Acterna, Brother International Corporation, CreoScitex, Infineon technologies, Molex, Siemens Brazil, Symbol Technologies, Welch Allyn a Westell Technologies.

Divízie predaja v high-tech spoločnostiach môžu teraz v rámci riešenia mySAP CRM využiť odvetvovo špecifické nástroje, ktoré umožňujú generovať viac kontaktných informácií, efektívnejšie spravovať príležitosti, rýchlejšie a účinnejšie predávať viac produktov a služieb a udržiavať si lepší prehľad o všetkých svojich procesoch. Vďaka tomu môžu podniky tvoriť presnejšie predpoklady, a tým dosiahnuť vyššiu efektivitu a optimálne riadenie vzťahov so zákazníkmi.

V odvetví high-tech, kde výrobcovia zákazníkom predávajú svoje produkty a služby často cez nepriame distribučné a predajné kanály, je nevyhnutné efektívne riadiť a podporovať svojich partnerov. Je potrebné presne a aktuálne určovať ceny, informovať o prebiehajúcich kontraktoch, o dostupnosti, aktuálnych stavoch na sklade atď., – a súčasne pritom poskytnúť bezpečný prístup partnerov ku kompletným informáciám o dostupných riešeniach.

Riešenie mySAP CRM je dokáže vyhovieť špecifickým potrebám kľúčových priemyselných segmentov, ako sú výrobcovia polovodičov, výrobcovia typu OEM (Original Equipment Manufacturers), distribútori a predajcovia typu VAR (predajcovia s pridanou hodnotou), zmluvní partneri a poskytovatelia softvéru. Podporované odvetvovo špecifické procesy zahŕňajú správu obchodného kanálu pre výrobcov, distribútorov a resellerov; riadenie príležitostí pre výrobcov polovodičov; internetovo založené konfigurácie a stanovovanie cien pre OEM výrobcov; reportovanie a marketing v oblasti inštalovanej bázy pre dodávateľov softvéru a OEM výrobcov.