SAP Markets ohlásila prvé kompletné riešenie v oblasti riadenia vzťahov s dodávateľmi

SAP Markets, spoločnosť skupiny SAP, ohlásila uvedenie riešenia mySAP Supplier Relationship Management (mySAP SRM), určeného na efektívne riadenie vzťahov s dodávateľmi, ktoré zlepšuje konkurencieschopnosť a ziskovosť hodnotového reťazca. Pomocou tohto riešenia môžu podniky rozšíriť obchodné procesy na všetkých svojich dodávateľov v oblasti nákupu tovarov a služieb s cieľom vytvoriť obojstranne prínosnú spoluprácu.

mySAP SRM rozširuje funkcionalitu riešenia mySAP E-Procurement, ktoré má celosvetovo viac než 1 200 zákazníkov. mySAP SRM poskytuje riadenie vzťahov so všetkými dodávateľmi prostredníctvom otvorenej integrácie SAP a non-SAP riešení v oblastiach riadenia dodávateľského reťazca (SCM), riadenia životného cyklu produktu (PLM) a plánovania podnikových zdrojov (ERP). Riešenie obsahuje schopnosti vedúce k efektívnejšej spolupráci s dodávateľským reťazcom, kvalifikovanejšiemu výberu dodávateľov, kratším časovým cyklom a k adresnejším stratégiám spolupráce s jednotlivými dodávateľmi.

Funkčnosť mySAP SRM ponúka možnosti vývoja dodávateľskej stratégie, hodnotenia dodávateľov, riadenia kontraktov, dodávateľskej samoobsluhy, riadenia obsahu, samoobslužného nákupu, plánovaného obstarávania materiálu, monitoringu vzťahov s dodávateľmi a pod. Hostované služby poskytujú malým a stredne veľkým dodávateľom možnosť spracúvať objednávky, generovať faktúry alebo poskytovať informácie o aktuálnych cenách a špecifikáciách prostredníctvom webového prehliadača – bez nutnosti investícií do novej infraštruktúry. mySAP SRM takto zvyšuje efektivitu predaja dodávateľov znižovaním nákladov na jednotlivé transakcie, spresnením procesov a zvyšovaním viditeľnosti nových obchodných príležitostí.